loader image

Editura „Politehnium”

Editura „Politehnium” este unul dintre reperele solide ale cercetării desfășurate la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Cu o tradiție de peste 25 de ani, aceasta a fost înființată cu aprobarea Ministerului Învățământului și Științei pe 27 martie 1991, purtând la momentul respectiv denumirea de Editura „Gheorghe Asachi”.

Încă din momentul înființării, editura a funcționat ca un suport pentru cercetătorii și profesorii universității, promovând cu multiple apariții editoriale cele mai importante domenii ale științei, în special ale științelor tehnice, cu rezultate de interes atât pentru mediul academic și cel privat, cât și pentru tinerii studenți aflat la primul contact cu munca de cercetare.

Editura este recunoscută de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică, fiind indexată în bazele de date naționale ale acestei instituții încă din martie 2001, iar din anul 2004 denumirea editurii a fost schimbată în „Politehnium”.

Sunt editate variate publicaţii din următoarele domenii (colecţii):

 • Matematică
 • Informatică
 • Fizică
 • Chimie
 • Inginerie mecanică
 • Inginerie electrică
 • Inginerie electronică şi telecomunicaţii
 • Știința materialelor
 • Ingineria construcţiilor, instalaţii, geodezie, mediu
 • Inginerie industrială

 • Inginerie chimică
 • Ştiinţa calculatoarelor
 • Automatică
 • Energetică
 • Transporturi aeriene, navale, feroviare şi rutiere
 • Psihologie, pedagogie
 • Ştiinţe politice, ştiinţe administrative, comunicare, jurnalism
 • Științe economice

În activitatea desfășurată, „Politehnium” editează și publică o gamă variată de lucrări, printre care enumerăm tratate, manuale profesionale, monografii de specialitate, lucrări de informare generală, dicționare și enciclopedii tehnico-științifice, colecții diverse de popularizare și de istorie a științei, teze de doctorat, cursuri, îndrumare, manuale, culegeri de probleme, programe de calcul și manuale de utilizare a acestora, volume de lucrări ale unor manifestări științifice, bibliografii, cataloage, pliante sau periodice. Au fost publicate volume și în limbi de circulație internațională, existând lucrări publicate atât în colaborare cu edituri din țară, cât și din străinătate.

Începând cu data de 22.02.2013, coordonarea activității editurii a fost preluată de către prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, iar începând cu anul 2016, activitatea de la „Politehnium” este coordonată de prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin, prorector responsabil de activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare.

La următoarele linkuri puteți regăsi lista completă de lucrări publicate de Editura „Politehnium” în ultimii cinci ani.

Coordonator Editura Politehnium,
prof.univ.dr.ing. Maria Carmen Loghin
e-mail: cercetare@tuiasi.ro
Telefon: 0232 212324,
Fax: 0232 211667

Persoană de contact,
ing. Daniela Patriche
e-mail: dpatriche@tuiasi.ro
Telefon: 0232 237666, interior 2486

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.