loader image

Ianuarie 2018

Lopeți pentru deszăpezire – 29.01.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit SC DEDEMAN SRL, comanda nr 38/05.02.2018, valoare de 188.51 (cu TVA).

Serviciu de purificare / filtrare apă cu instalarea a 122 de aparate – 26.01.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic S.C LA FÂNTÂNA S.R.L, contract, nr. 2575 din 07.02.2018, cu o valoare de 59.292,00 lei, fără TVA.

Clorură de calciu pentru deszăpezire – 25.01.2018 – atribuit

invitaţie de participare

Atribuit operatorului SC SELGROS CASH&CARRY SRL, comanda nr. 28/29.01.2018, în valoare de 209.95, cu TVA.

Formulare contabile – 19.01.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului S.C. ALPHA GROUP LTD prin comanda nr. 115/30.01.2018 cu valoarea de 177,31 lei, cu TVA.

Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS – 19.01.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.: 1.706,00 lei, fără TVA / lună.

Serviciu de mentenanță barieră acces auto – 18.01.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuită SC QUARTZ MATRIX SRL, contract nr 22/29.01.2018, valoare de 1200 lei, fără TVA.

Servicii de purificare apă – 18.01.2018 – atribuit

invitație de participare

Notă: Se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 26.01.2018, ora 11.

Atribuit operatorului SC LA FANTANA SRL, valoare 5436 lei, fără TVA.

Servicii de expertiză extrajudiciară – 18.01.2018 – anulat

invitație de participare

Servicii de expertiză extrajudiciară – 11.01.2018 – anulat

invitație de participare

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.