loader image

Centru suport ACCESS2020

Centrul Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente ACCESS2020 este principalul rezultat al implementării de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a proiectului cu același nume, Cod SMIS 107417,  Contract de finanțare nr. 245 / 30.04.2020.

Proiectul ACCESS2020 – Centru  Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3  Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2020 – 30.06.2023.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.