preloder

Licență

Admitere la licență

IMPORTANT! Linkul pentru înscriere online va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere. Numărul de locuri prezentat pe această pagina este cu titlu informativ, urmând a fi confirmat ulterior de către Ministerul Educației.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

În contextul pandemiei cu COVID-19, înscrierea va fi organizată exclusiv online, iar anul acesta la Facultatea de Automatică și Calculatoare admiterea se va realiza tot în baza concursului de dosare, fără probă scrisă.

În mod normal, procedurile universității specifică faptul că înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Însă, pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop. Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, sub semnătură, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.

Candidaţii care optează pentru domeniul Arhitectură din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/


Numărul de locuri

FacultateaLocuri la bugetLocuri licee mediu ruralLocuri la taxă
Automatică şi Calculatoare308119
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”90960
Construcţii şi Instalaţii2399100
Construcţii de Maşini şi Management Industrial189950
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei285838
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată315836
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului116860
Mecanică3181375
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor151750
Design Industrial şi Managementul Afacerilor154840
Arhitectură „G.M. Cantacuzino”8802
TOTAL225380530

Numărul de locuri pentru cetățenii de etnie roma: 17


Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 29 iulie
 • Termen limită pentru completarea dosarelor cu acte în original:
  • Etapa I: 29 – 31 iulie
  • Etapa II: 31 august – 3 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 4 septembrie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea iulie 2020:

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 14 iulie
 • Proba de desen tehnic şi liber: 16 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 21 iulie
 • Termen limită acte în original: 4 septembrie
 • Rezultate finale: 20 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Mecanică

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrie


Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 – 31 iulie și 31 august – 3 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 4 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 24 septembrieTUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.