preloder

Licență

Admitere la licență

Vezi situația înscrierilor pe facultăți, actualizată în timp real, la licență și la master.

Număr locuri admitere septembrie 2019

FacultateaLocuri la bugetLocuri licee mediu
rural
Număr de înscriși (total)Locuri la taxă
Automatică şi Calculatoare0000
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”12858
Construcţii şi Instalaţii22033
Construcţii de Maşini şi Management Industrial31649
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei0000
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată35124
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului17253
Mecanică10038
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor22739
Design Industrial şi Managementul Afacerilor65538
Arhitectură „G.M. Cantacuzino”0000
TOTAL21429332

Număr locuri cetățeni de etnie romă: 12
Număr înscriși: 0


În atenția candidaților! Dosarele candidaților admiși rămân la facultatea unde candidatul s-a înscris. Transmiterea acestora între facultăți se face de către Comisia de Admitere, după afișarea rezultatelor finale!

IMPORTANT – Rezultatele admiterii, sesiunea iulie 2019, le puteți consulta la link-ul următor

Vezi situația înscrierilor pe facultăți, actualizată în timp real, la licență și la master.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online, urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare, vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/


Numărul de locuri

FacultateaLocuri la bugetLocuri licee mediu ruralLocuri la taxă
Automatică şi Calculatoare308119
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”90960
Construcţii şi Instalaţii2399100
Construcţii de Maşini şi Management Industrial189950
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei285838
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată315836
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului116860
Mecanică3181375
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor151750
Design Industrial şi Managementul Afacerilor154840
Arhitectură „G.M. Cantacuzino”8802
TOTAL225380530

Numărul de locuri pentru cetățenii de etnie roma: 17


Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie
 • Test grilă: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor la testul grilă: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Termen limită pentru completarea dosarelor cu acte în original:
  • Etapa I: 23 – 25 iulie
  • Afișare rezultat preliminare: 25 iulie
  • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Afişare rezultat final admitere: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 17 septembrie
 • Test grilă: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor test grilă: 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 19 septembrie
 • Completare acte în original: 19, 20, 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 23 septembrie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea iulie 2019:

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 18 iulie
 • Proba de desen tehnic şi liber: 19 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Termen limită acte în original: 6 septembrie
 • Rezultate finale: 20 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Mecanică

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrieTUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.