preloder

Licență

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online, urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare, vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.


Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 20 iulie
 • Test grilă: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor la testul grilă: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Termen limită pentru completarea dosarelor cu acte în original:
  • Etapa I: 23 – 25 iulie
  • Afișare rezultat preliminare: 25 iulie
  • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Afişare rezultat final admitere: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 17 septembrie
 • Test grilă: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor test grilă: 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 19 septembrie
 • Completare acte în original: 19, 20, 23 septembrie
 • Afișare rezultat final: 23 septembrie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea iulie 2019:

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 18 iulie
 • Proba de desen tehnic şi liber: 19 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Termen limită acte în original: 6 septembrie
 • Rezultate finale: 20 septembrie

Restul facultăților

Sesiunea de vară: iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie
 • Afișarea rezultatului final al admiterii: 24 septembrie


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.