loader image

Licență

Admitere la licență

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor. Pentru a te familiariza cu pașii necesari admiterii, poți consulta manualul de utilizare al platformei de la admiterea 2021 și cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

La Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor fi și probe scrise. Descrierea acestora se găsește pe pagina web a fiecărei facultăți. La celelalte facultăți, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinație cu media de la o disciplină a aceluiași examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

În cadrul fiecărei facultăți, candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aferente fiecărui domeniu de studii.

Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, respectiv Automatică şi Calculatoare, vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.

Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea / transmiterea actelor ȋn original. Doar pentru candidații care nu au posibilitatea de a depune online dosarul vor fi organizate în mod special puncte de înscriere la sediile facultăților TUIASI.

Rezultatul concursului de admitere se stabileşte printr-un proces iterativ în funcţie de opţiunile exprimate de candidaţi.

Atât pentru o opțiune la care candidatul nu confirmă locul ocupat prin concurs, cât şi pentru opțiunile inferioare (la care, de asemenea, ar fi putut fi admis), candidatul este eliminat din procesul de admitere.

Candidații care nu au fost declarați admiși vor fi menținuți în listele de admitere, aceștia putând fi admiși ulterior în urma retragerii altor candidați.

Candidații declarați admiși la o facultate la afișarea rezultatelor de la ultimul termen de confirmare prevăzut în calendarul de admitere al unei sesiuni vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a confirma locul obținut, în aceleași condiții ca în etapele anterioare de confirmare.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/


Numărul de locuri – septembrie 2022

FacultateaBugetCandidați din sistemul
de protecţie socială
CESLicee din mediul ruralCetățeni romiTaxă
Automatică şi Calculatoare000000
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului25 11 2049
Construcţii şi Instalaţii200121446
Construcţii de Maşini şi Management Industrial95013067
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei000000
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată23 117119
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului10 112038
Mecanică36002160
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor56 11 4043
Design Industrial și Managementul Afacerilor31 111072
Arhitectură000 000
TOTAL29757233794

Numărul de locuri – iulie 2022

FacultateaBugetCandidați din sistemul
de protecţie socială
CESLicee din mediul ruralCetățeni romiTaxă
Automatică şi Calculatoare29611 7055
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului76 11 20 60
Construcţii şi Instalaţii250 11 61571
Construcţii de Maşini şi Management Industrial164 11 50 70
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei268 11 70 50
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată279 11 8142
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului108 11 4060
Mecanică289 11 81100
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor141 11 4045
Design Industrial și Managementul Afacerilor136 115065
Arhitectură8400 002
TOTAL209110105631120

Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 14 iulie
 • Examen: 19 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 20 iulie
 • Depunere contestații: 20 iulie
 • Confirmare loc (facultate) prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Rezultate intermediare: 24 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 7 iulie
 • Examen: 9 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 14 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 15 – 19 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 iulie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.