preloder

Licență

Admitere la licență

IMPORTANT! Dosarele cu documente originale se depun la facultatea care a fost prima opțiune a candidatului, indiferent de rezultatul admiterii.

Data limită de înscriere la admitere, studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2020, este 18 septembrie ora 14.00.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Pentru a vă putea înscrie puteți accesa linkul următor, disponibil și la butonul de mai sus, din partea de sus a paginii.

Pentru a putea urma toți pașii necesari admiterii, puteți consulta manualul de utilizare, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

În contextul pandemiei cu COVID-19, înscrierea va fi organizată online, iar anul acesta la Facultatea de Automatică și Calculatoare admiterea se va realiza tot în baza concursului de dosare, fără probă scrisă, în timp ce la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” va exista ca probă de concurs: portofoliu de lucrări personale.

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original. Doar pentru candidații care nu au posibilitatea de a depune online dosarul, vor fi organizate în mod special puncte de înscriere la sediile facultăților TUIASI.

Înscrierea se face în urma accesării online a platformei www.admitere2020.tuiasi.ro, unde candidații vor trebui să își creeze un cont, să completeze o fișă de admitere în cadrul căreia pot alege oricâte opțiuni doresc de la toate facultățile și specializările universității. Repartizarea candidaților pe locurile disponibile se va realiza în funcție de mediile și de opțiunile acestora completate pe fișa de înscriere.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor. Cei care să doresc să își depună dosarul la facultățile TUIASI pot consulta ghidul de înscriere online disponibil pe platforma de admitere.

Candidaţii care optează pentru domeniul Arhitectură din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor putea considera opţiunea respectivă doar ca primă preferinţă în fişa de înscriere.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/


Numărul de locuri

Sesiunea de toamnă – septembrie 2020

Facultatea Locuri la buget Locuri licee din mediul ruralLocuri cu taxă
Automatică şi Calculatoare 0 0 0
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 37 7 56
Construcţii şi Instalaţii 10 0 153
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 76 6 69
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 0 0 0
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 14 2 17
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 38 5 45
Mecanică 9 0 35
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 69 3 50
Design Industrial și Managementul Afacerilor 54 5 39
Arhitectură 0 0 0
TOTAL30728464

Sesiunea de vară – iulie 2020

FacultateaLocuri la bugetLocuri licee din mediul ruralLocuri la taxă
Automatică şi Calculatoare309118
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului91960
Construcţii şi Instalaţii2419250
Construcţii de Maşini şi Management Industrial1919200
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei287850
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată317835
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului117860
Mecanică3191375
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor153759
Design Industrial şi Managementul Afacerilor156840
Arhitectură8802
TOTAL226980849

Numărul de locuri pentru cetățenii de etnie roma: 1


Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 27 iulie
 • Etapa I: Primire acte în original de la candidații admiși: 27 iulie – 3 august
 • Etapa II: Primire acte în original de la candidații admiși: 4 – 5 august
 • Etapa III: Primire acte în original de la candidații admiși: 24 august – 5 septembrie
 • Afişare rezultate finale: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea iulie 2020:

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 15 iulie
 • Evaluare portofolii: 8 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 24 iulie
 • Termen limită pentru depunerea actelor în original: 3 septembrie
 • Afişare rezultat admitere: 6 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 24 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 – iulie – 5 august și 24 august – 4 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie 
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 – iulie – 5 august și 24 august – 4 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Mecanică

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie


Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august; 24 august – 4 septembrie
 • Afişare rezultat final admitere: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrieTUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.