loader image

Licență

Admitere la licență

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Platforma de înscriere online va fi disponibilă în curând.

Pentru a vă familiariza cu pașii necesari admiterii, puteți consulta, orientativ, manualul de utilizare al platformei de la admiterea 2020, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

În contextul pandemiei de COVID-19, înscrierea va fi organizată online, iar anul acesta se reiau probele scrise la Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, forma acestora urmând a fi stabilită în perioada următoare. La celelalte facultăți, admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau în combinație cu media de la o disciplină a aceluiași examen, cum ar fi matematica la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea / transmiterea actelor ȋn original. Doar pentru candidații care nu au posibilitatea de a depune online dosarul vor fi organizate în mod special puncte de înscriere la sediile facultăților TUIASI.

Înscrierea se face în urma accesării online a platformei, care va fi disponibilă în curând, unde candidații vor trebui să își creeze un cont, să completeze o fișă de admitere în cadrul căreia pot alege oricâte opțiuni doresc de la toate facultățile și specializările universității. Repartizarea candidaților pe locurile disponibile se va realiza în funcție de mediile și de opțiunile acestora completate pe fișa de înscriere.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor. Cei care să doresc să își depună dosarul la facultățile TUIASI pot consulta ghidul de înscriere online disponibil pe platforma de admitere.

Candidaţii care optează pentru domeniul Arhitectură din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” vor putea considera opţiunea respectivă doar ca primă preferinţă în fişa de înscriere.

Studenții pot urma și cursuri de formare la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina departamentului – http://www.dppd.tuiasi.ro/


Numărul de locuri

Urmează a fi actualizat pentru admiterea 2021

Sesiunea de toamnă – septembrie 2020

Facultatea Locuri la buget Locuri licee din mediul ruralLocuri cu taxă
Automatică şi Calculatoare 0 0 0
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 37 7 56
Construcţii şi Instalaţii 10 0 153
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 76 6 69
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 0 0 0
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 14 2 17
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 38 5 45
Mecanică 9 0 35
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 69 3 50
Design Industrial și Managementul Afacerilor 54 5 39
Arhitectură 0 0 0
TOTAL30728464

Sesiunea de vară – iulie 2020

FacultateaLocuri la bugetLocuri licee din mediul ruralLocuri la taxă
Automatică şi Calculatoare309118
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului91960
Construcţii şi Instalaţii2419250
Construcţii de Maşini şi Management Industrial1919200
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei287850
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată317835
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului117860
Mecanică3191375
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor153759
Design Industrial şi Managementul Afacerilor156840
Arhitectură8802
TOTAL226980849

Numărul de locuri pentru cetățenii de etnie roma: 1


Calendar admitere

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 17 iulie
 • Test grilă: 20 iulie
 • Afișare rezultate preliminare: 21 iulie
 • Depunere dosare cu acte in original, etapa I: 22 – 27 iulie
 • Afișare rezultate preliminare II: 27 iulie
 • Depunere dosare cu acte in original, etapa II: 28 – 30 iulie
 • Afișare rezultate finale: 30 iulie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie
 • Test grilă: 9 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 10 septembrie
 • Termen completare acte în original: 13 – 14 septembrie
 • Rezultate finale: 15 septembrie

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 15 iulie
 • Proba de concurs: 16 – 19 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 21 – 24 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor intermediare: 29 iulie
 • Termen limită depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Sesiunea de vară: iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.