loader image

August 2021

Servicii de realizare de filme de prezentare Proiect POCU AntreprenorIng – 26.08.2021

Serviciu de reparare computere personale – 25.08.2021 – atribuit

Comanda nr. 25770 din 07.09.2021, atribuită operatorului economic S.C. Quartz Matrix S.R.L., cu o valoare de 1904 lei fără TVA.

Curs „Consilier în carieră” – FDI-2021-0360 – 24.08.2021

Achiziție servicii de publicare și indexare a Simpozion Internațional „Technical Textiles-Present & Future”, TTPF 2021 – 19.08.2021

Erata: Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 25.08.2021, ora 12.00

Filtre cu membrana nylon, contract 269PED – FICPM – 02.08.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL, comanda nr.26139/09.09.2021, in valoare de 307,00 lei fără TVA.

Materiale Școala Doctorală – CI – 02.08.2021 – atribuit

Atribuit: SC SHATTER SRL – 14189,34 lei fara TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.