preloder

Concursuri și promovări

Concursuri și promovări luna curentă – Ianuarie 2021

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de manipulant bunuri, poz. 20 și poz. 22, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz.7, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de electrician tr.I, poz.2  din statul de funcţii al Serviciului Tehnic – Atelier Electric  din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.8 din statul de funcţii al Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.01.2021)

Concurs de recrutare și selecție în vederea angajării pe posturile vacante
la proiectul POCU 131181 PRACTEH. (19.01.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8 din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (18.01.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.6 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Mecanică. (12.01.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.01.2021)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de bucătar tr.IV, poz.7 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de manipulant bunuri, poz.20 și poz.22 din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.01.2021)

Arhiva anunțuri concursuri și promovări:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.