preloder

Concursuri și promovări

Concursuri și promovări luna curentă – Iulie 2020

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de specialist managementul proiectului, poz. 19, din echipa proiectului CNFIS-FDI-2020-0465, director proiect – prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (06.07.2020)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de specialist DPI și consultanță mediu de afaceri, poz. 18, din echipa proiectului CNFIS-FDI-2020-0465, director proiect – prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (06.07.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului / contractului nr. 2SOFT/4.2/77/2020 din cadrul Programului Operațional România – Republica Moldova 2014-2020 finanțat prin ENI-CBC, cu titlul „Integrated Networks for Hazard Risk Management”, acronim HAZARD. (06.07.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de „Specialist managementul proiectelor” și „Specialist de DPI și consultant mediu de afaceri”, întrerupte ca urmare a Legii 55/2020 și a Deciziei Rectorului TUIASI nr. 875/22.05.2020.

Arhiva anunțuri concursuri și promovări:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.