loader image

Concursuri și promovări

Concursuri și promovări luna curentă – Aprilie 2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii medii tr.I,  poz.2 din statul de funcţii al Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (09.04.2021)

Proces verbal încheiat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River. (09.04.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (08.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 5 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – STIM@DIMA 348/SGU/SS/III. (07.04.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (07.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River. (07.04.2021)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. IV, poz. 7, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.04.2021)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr. IV, poz. 2, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.04.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (05.04.2021)

Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (05.04.2021)

În data de 20.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare, prin trecere de la treapta de salarizare II la treapta de salarizare I, al dlui Vasile-Daniel Isachi, angajat în funcția de  șofer  tr.I, la Serviciul Achiziții Publice – Compartimentul Transport Auto  din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.04.2021)

În data de 15.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.III, al dlui Meluțu-Iulian Tudurachi, angajat în funcția de electrician tr.IV la Atelierul Electric-Serviciul Tehnic  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.04.2021, ora 1200, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Cătălina Șindilaru, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la compartimentul administrativ al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al dnei Raluca-Ioana Samoil, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Rectoratului.

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Eugenia Sainciuc, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la secretariatul  Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare, prin trecere de la treapta de salarizare IV la treapta de salarizare III, al dlui Manole Andrei, angajat în funcția de  lăcătuș  mecanic tr.III, la Biroul Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Denis Cojocaru, angajat în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică  din cadrul Facultății de Mecanică. (02.04.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de tâmplar tr.I, al dlui Ilie-Emanuil Amariei, angajat în funcția de tâmplar tr.II  la Sala de Sport din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de ospătar tr.III, al dnei Diac Petronela, angajată în funcția de ospătar tr.IV la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Fotea Petronela, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Porumb Carmen, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Roșca Valeria, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.I, al dnei Săvescu Stela-Elena, angajată în funcția de bucătar tr.II la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de instalator tr.III, al dlui Valentin Bițu, angajat în funcția de instalator  tr.IV  la Căminul T15 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.III, al dlui Cătălin Dobreanu, angajat în funcția de electrician tr.IV  la Căminul T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al dlui Vișan Alexandru, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.I  la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de ospătar tr. III al doamnei Diaconu Lorica, angajată în funcția de ospătar tr. IV la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

Arhiva anunțuri concursuri și promovări:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.