loader image

Concursuri și promovări

Concursuri și promovări luna curentă – Iunie 2021

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (18.06.2021)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (17.06.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (16.06.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (15.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.7, din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.06.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz.2, din statul de funcţii al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – JUNIOR DESIGNER/Acord de grant nr. 119/SGU/PV/II. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 9 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Fashion BootCamp/Acord de grant nr. 330/SGU/PV/III. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Școala de vară Smart Design/Acord de grant nr. 312/SGU/PV/III. (09.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.3, din statul de funcţii al Căminului T20-C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de legător manual tr.IV, poz.13 din statul de funcţii al  Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.06.2021)

Arhiva anunțuri concursuri și promovări:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.