loader image

Iunie 2020

Pachet electrozi – 29.06.2020

Nanoparticule – 29.06.2020

Furnizare pachete de sisteme de gestiune a bazelor de date și serviciu licențiere software pentru gestionarea spațiilor de cazare – 29.06.2020 – atribuit

LOT 1: pachet de gestiune a bazelor de date a fost atribuit prin contract nr. 14540/27.07.2020 operatorului economic SC ECOSOFT SRL cu suma de 17.647,00 lei fără TVA

LOT 2: Serviciu licențiere software pentru gestionarea spațiilor de cazare a fost atribuit prin contract nr. 14539/27.07.2020 operatorului economic SC ECOSOFT SRL cu suma de 109.200,00 lei fără TVA

Pachet consumabile și aparatură laborator – HEAMED – 29.06.2020

Consumabile laborator BioTIT – 29.06.2020

Reparații curente Imobil T – Rectorat – 26.06.2020

Încasarea taxelor achitate de către studenţi prin utilizarea cardului bancar într-o platformă de plăți online – 26.06.2020

Servicii de dezinsecție și deratizare – TUIASI – 23.06.2020 – atribuit

S.C. WASVAL S.R.L.: 48.650,69 lei fara TVA

Birotică pentru AG142 – 18.06.2020 – atribuit

ATRIBUIT SC SHATTER SRL comanda nr 168/24.06.2020, valoare 167,31 lei fara TVA

Computere portabile și accesorii contract 26 PCCDI – FICPM – 17.06.2020 – atribuit

operatorului economic SC BLUENOTE COMMUNICATIONS SRL Iasi
contrcatul nr.12212/26.06.2020, în valoare de 12.970,00lei fără TVA.

Materiale/obiecte de mică valoare/echipamente IT și software 2020 – 15.06.2020 – anulat

Mobilier didactic 2020 – bibliotecă depozitare – 15.06.2020 – anulat

Cuptoare – 12.06.2020

Reparații rețea apă și coloane pluviale MC – 11.06.2020

Lucrări de reparații curente, hidroizolație cămin T5 și terasă sală bază sportivă – 10.06.2020

Servicii de revizie / mentenanță achipamente de securitate Imobil A
Arhitectură – 09.06.2020 – atribuit

s-a atribuit contractul societăţii „Maroco Systems” SRL cu suma ofertată de 1.120 lei fara TVA

Lucrări de reparații curente și igienizare săli de curs – imobil AC – 05.06.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC IZO CONSTRUCT S.R.L. contract nr. 12378/30.06.2020, in valoare de 138.797,34 lei fara TVA

Servicii de revizie generală, reparare și întreținere sistem de semnalizare incendii – 03.06.2020 – atribuit

Clarificare – Contractul va avea durata de 6 luni , începând cu data semnării de ambele părți.

SC Flash Grup SRL – Contract nr. 11812/22.06.2020 – 690,20 lei cu TVA

Servicii de mentenanță sisteme de alarmă, supraveghere video, control acces – 03.06.2020 – atribuit

Clarificare – Contractul va avea durata de 6 luni , începând cu data semnării de ambele părți.

SC Flash Grup SRL – Contract nr. 11813/22.06.2020 – 809,20 lei cu TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.