loader image

Martie 2021

Servicii de cercetare documentara – brevetare – Proiect EFECON – 31.03.2021 – atribuit

Atribuită către A.F.J. Fundatia Stiintifica si a Culturii Inovationale pentru Performanta „INSTITUTUL ROMAN DE INVENTICA – IRIIS” valoare contract: 18.800,00 lei fara TVA

Proiectare, găzduire și mentenanță pagina web Proiect HAZARM – CI – 30.03.2021 – atribuit

Atribuita- S.C COMPUTERS S.R.L IASI – valoare contract: 2.420,00 lei fara TVA

Bicarbonat de sodiu – ICPM – 29.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda nr. 371CH / 05.04.2021,in valoare de 43,00 lei fără TVA.

Sticlărie contract 26 PCCDI – ICPM – 29.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Merc International Impex SRL, comanda nr.7931/09.04.2021,in valoare de 4.056,00 lei fără TVA.

Materiale reparații canalizare – ICPM – 29.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau , comanda nr. 351CH/01.04.2021,in valoare de 664,53 lei fără TVA.

Acumulatori UPS – CI – 29.03.2021 – atribuit

Atribuita- SC METIX TEHNO SRL – valoare contract: 2.960,00 lei fara TVA

Servicii de training în vederea desfășurării a trei module de educație antreprenorială și a trei module de monitorizare a ideilor de afaceri generate Proiect „Collaborative Entreprenurial Education” – CEE, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.1/1 – 29.03.2021

Birotică – proiect „IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER”, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD – 26.03.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie directa Birotica „IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER “ – 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD , lansată în data de 26.03.2021, prin publicare pe site-ul http://www.tuiasi.ro/administratie/achiziii-publice si http://www.e-licitatie.ro, conform art.212 alin (1) lit.a .

Aspirator – MC – 26.03.2021

Articole sanitare – FICPM – 26.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Aleea Raicu SRL Ploiesti , comanda nr. 383CH/01.04.2021,in valoare de 4.500,00 lei fără TVA.

Jaluzele – MC – 26.03.2021

Cuptor electric – 26.03.2021 – anulat

Anulata – nu a fost depusa nici o oferta

Baie ultrasonică – 26.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului S.C. SOLAGEN  LABORATORY S.R.L.  comanda nr. 8097/18.04.2021, in  valoare de  490 lei fara TVA.

Echipamente IT proiect „IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER” cod EMS-ENI – 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD – 26.03.2021

Sisteme prelevare probe apa – FICPM – 25.03.2021 – atribuit

Lot 1- operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda
nr.332CH/31.03.2021,in valoare de 390,00 lei fără TVA.
Lot 2 operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda
nr.335CH/31.03.2021,in valoare de 1.700,00 lei fără TVA.

Reactivi de laborator – FICPM – 25.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC CCS MESSYSTEME Control & Monitoring Systems SRL, comanda nr.348CH/01.04.2021,in valoare de 779,00 lei fără TVA.

Achiziție de bunuri proiect ROSE AG 367 – 24.03.2021 – atribuit

atribuit S.C. INOESY SRL Iasi (conform contract de achiziție atașat mai sus)

Materiale prevenire și combatere efecte pandemie COVID-19 – 23.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. DANCRISOR IMPEX S.R.L., contract nr. 46/26.03.2021, în valoare de 40.649,99 lei fără TVA.

Echipamente și dotări Proiect „CollaborativeEntreprenurialEducation” – CEE, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.1/1. I – 22.03.2021

Sistem de management integrat Proiect „CollaborativeEntreprenurialEducation” – CEE, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.1/1 – 22.03.2021

Anvelope de vară – 19.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. SAFE WHEELS INVEST S.R.L., comanda nr. 39/22.03.2021 în valoare de 7.887,32 lei cu TVA 19%.

Serviciu de constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași – 19.03.2021

Servicii de instalare purificatoare / dozatoare de apă și mentenanță – 19.03.2021

Alcool etilic 96% – FICPM – 18.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL, comanda nr.288CH/22.03.2021, în valoare de 216,00 lei fără TVA.

Interventie service sistem SEM-EDX – 18.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului Shimadzu Handelsgesellschaft mbH, contract nr. 84/30.03.2021, in  valoare de  124.000 lei fara TVA.

Servicii de monitorizare și mentenanță a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu, sisteme supraveghere video și sisteme de control acces – 17.03.2021

Echipamente pentru predare – Facultatea de Construcții și Instalații – 17.03.2021 – atribuit

Atribuit S.C. ALIANT BUSINESS SRL – 20.200,00 lei fara TVA

Articole sanitare și alte materiale conexe ETTI – 17.03.2021 – atribuit

Atribuit către SC DEDEMAN SRL, valoare 4019,10 fara TVA.

NOTĂ: Deoarece până la data limită nu s-a primit nici o ofertă se prelungește termenul de depunere oferte până la data de 24.03.2021, ora 12.00.

Materiale sanitare IEEIA – 15.03.2021 – atribuit

Valoare= 2 393.10 LEI fara TVA, SC URVAS COM SRL IASI;

Achiziție materiale de instruire 2020 – 2021 – 15.03.2021

Videoproiectoare și ecrane de proiecție – MC – 12.03.2021

Echipamente pentru rețele de calculatoare ETTI – 12.03.2021 – atribuit

SC NETTER SYSTEM SRL, valoare 7262,75 fara TVA

Filtre pentru aparate de purificare a apei Hyundai W2-310P – 12.03.2021

Servicii de cadastru și topografie – 12.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. TOPO ART S.R.L., contract nr.38/16.03.2021, în valoare de 104.720,00 lei cu TVA 19%.

Serviciu de reparare computere personale – DSS – 12.03.2021 – atribuit

Clarificare – Sursa este inclusă în prețul total al serviciului. Specificații tehnice minimale: Sursa 550W, ATX, PFC Pasiv, 150 x 86 x 140, alimentare 230V.

Comanda nr. 37 din 29.03.2021, atribuită operatorului economic S.C. Quartz
Matrix S.R.L., cu o valoare de 870 lei fără TVA.

Materiale costuri operationale proiect ROSE AG367 – 11.03.2021

Videoproiectoare ROSE – CIVIC – 09.03.2021 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform Ghid
Obiectul contractului – Videoproiectooare pentru proiectul ROSE – EDIFICIUM Castigator: S.C. METIX TEHNO S.R.L.
Contract nr. 6608/25.03.2021 Valoare contract- 4759,00 lei fara TVA
Durata: 30 zile livrare/30 zile plata

Accesorii tabletă – MARUEEB – 08.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului SC EAST NET SERVICE SRL, comanda nr. 76/16.03.2021, in  valoare de  1384 lei fara TVA

Sistem dublă deschidere fereastră aluminiu – 05.03.2021

Consumabile pentru table magnetice – 05.03.2021

Parte componentă uniformă Pază – cămașă – 05.03.2021 – atribuit

Contract nr. 34/09.03.2021, operator economic S.C. STEFANA S.R.L. valoare 25.418,40 lei cu TVA 19%

Materiale pentru rețea calculatoare – 04.03.2021

Filtre pentru aparate de purificare a apei Hyundai W2 – 310P – 04.03.2021

Servicii de întreținere, revizie tehnică curentă, reparații accidentale și revizie generală ascensoare – 03.03.2021

Spectrofotometru UV-VIS și accesorii – FICPM – 02.03.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ANALYTIK-JENA-ROMANIA S.R.L , contract nr.6074/19.03.2021,in valoare de 50.500,00 lei fără TVA.

Masă de lucru în laborator – FICPM – 02.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC E-LABORATOR FEERIA SRL , comanda nr.229CH/09.03.2021,in valoare de 1.810,00 lei fără TVA.

Computer portabil și accesorii contract 23360 – FICPM – 01.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC INNOVATIVEWEB DESIGN SRL Brasov , comanda nr.232CH/09.03.2021,in valoare de 4.489,92 lei fără TVA.

Carbonat de bariu – FICPM – 01.03.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL Bucuresti, comanda nr.226CH/09.03.2021,in valoare de 82,20 lei fără TVA.

Serviciu toaletare/elagaj arbori – 01.03.2021 – atribuit

Serviciul a fost atribuit operatorului economic OZ Solutions SRL, prin contract nr. 5881/17.03.2021, în valoare de 21.822,53 lei fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.