loader image

Septembrie 2023

Materiale electrice pentru reparații curente în laboratoare – 29.09.2023

Servicii de urmărire specială a comportării în timp a Imobilului A – 29.09.2023

Scule – MC – 29.09.2023

Servicii organizare deschidere an universitar – 27.09.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. B2B AGENCY S.R.L.,
contract nr. 194/28.09.2023, in valoare de 43600,00 lei fără TVA 19%.

Consumabile polisat – 27.09.2023

Materiale de feronerie pentru reparații curente uși, ferestre – 26.09.2023 – atribuit

ERATĂ: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare pentru Lotul 2 nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor doar pentruMateriale de feronerie Lot 2 până la data de 06.10.2023, ora 12:00.

ERATĂ 2: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare pentru Lotul 2 nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor doarpentruMateriale de feronerie Lot 2 până la data de 09.10.2023, ora 12:00.

Materiale de feronerie Lot 1atribuit operatorului economic BIALL BUSINESS SRL contract nr. 42451/17.11.2023 in valoare de 56.029,70 lei fara TVA

Materiale de feronerie Lot 2atribuit operatorului economic BIALL BUSINESS SRL contract nr. 42451/17.11.2023 in valoare de 700,00 lei fara TVA

Încărcare, verificare tuburi oxigen/acetilenă – 26.09.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., comanda nr.
192/27.09.2023, in valoare de 4.800,00 lei fără TVA 19%.

Corpuri de iluminat LED, contract Eranet 293 – FICPM – 25.09.2023 – atribuit

Atribuit operatorului SC FRIGORIFICA SRL Galați, comanda 35886/05.10.2023, în valoare de 405,78 lei, fără TVA.

Aparat aer conditionat portabil, contract Eranet 293 – FICPM – 25.09.2023 – atribuit

Operatorului SC DEDEMAN SRL Bacau comanda 35883/05.10.2023, ]n valoare de 1.217,65 lei, fără TVA.

Servicii de inspectare și decolmatare canalizare Imobil A – 25.09.2023

Diverse materiale electrice – FICPM – 22.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC RADENERG SRL
comanda 35532/03.10.2023,in valoare de 2.859,50 lei, fără TVA.

Reparații curente imobil TEPM (Tratamente termice) corp Deformări Plastice – SIM – 22.09.2023

Tuburi LED – CI – 22.09.2023

Materiale, echipamente de laborator și accesorii – IEEIA – 22.09.2023 – atribuit

-LOTURILE nr.1, nr.5, nr.7 și nr.9-atribuite operatorului economic S.C.DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.,contract nr.36765/10-10-2023, în valoare totală de 6.861,00 lei,fără TVA.
-LOTURILE nr.2 și nr.3, atribuite operatorului economic S.C.METIX TEHNO
S.R.L,contract nr.36276/06-10-2023,în valoare totală de 3.347,60 lei,fără TVA.
-LOTUL nr.4, atribuit operatorului economic S.C.MICRONIX PLUS S.R.L.,
contract nr.36213/06-10-2023, în valoare totală de 1.000,00 lei,fără TVA.

Se anulează aplicarea achiziției directe pentru LOTURILE nr.6 și nr.8,
deoarece au fost depuse doar oferte respinse ca fiind neconforme.

Tinta de aur – MC – 22.09.2023

Materiale și accesorii spații verzi – IEEIA – 20.09.2023

Suflantă laborator, contract PCE 118 – FICPM – 20.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 35533/03.10.2023,in valoare de 2.911,90 lei, fără TVA.

Coșuri pentru colectare selectivă ETTI – 20.09.2023 – atribuit

atribuită către SC PLASTOR TRADING SRL, suma de achiziție 6216 lei (fără TVA).

Mobilier laborator SIM – 20.09.2023

Consumabile microscop SEM – 20.09.2023

Servicii de inspecție și decolmatare canalizare Imobil A – 19.09.2023 – anulat

Refill cerneala Brother, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. Delta Logic SRL
comanda 35543/03.10.2023,in valoare de 420,00 lei, fără TVA.

Căști, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. INNOVATIVE WEB DESIGN S.R.L.
comanda 35537/03.10.2023,in valoare de 2.310,00 lei, fără TVA.

Card de memorie, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC Metix Tehno SRL
comanda 35544/03.10.2023,in valoare de 28,36 lei, fără TVA.

Camera de supraveghere, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. INNOVATIVE WEB DESIGN S.R.L.
comanda 35539/03.10.2023,in valoare de 452,126 lei, fără TVA.

Multifuncțională, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC Metix Tehno SRL
comanda 35543/03.10.2023,in valoare de 1.188,80 lei, fără TVA.

Monitor, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. ADVANCETECH S.R.L
comanda 35534/03.10.2023,in valoare de 1.117,00 lei, fără TVA.

Sistem desktop, contract 91 – FICPM – 19.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. ADVANCETECH S.R.L
comanda 35535/03.10.2023,in valoare de 3.102,00 lei, fără TVA.

Mobilier școlar – CI – 19.09.2023

Trusa de scule ETTI – 18.09.2023 – atribuit

Atribuit către SC METIX TEHNO SRL, valoare comandă 218,80 lei, fără TVA.

Aparatură pentru proiecte de cercetare – 18.09.2023

Ecrane cu led – IEEIA – 15.09.2023 – atribuit

Contractul de achizitie „Ecrane cu led” s-a atribuit firmei S.C. GLOBAL AV S.R.L. Bucuresti, cu suma de 239.000 lei fara TVA.

Echipamente lucru doctoranzi – ETTI – 15.09.2023 – anulat

ANULAT (nu s-a depus nicio ofertă)

Pupitru vorbitor – 15.09.2023 – atribuit

Contractul de achiziție s-a atribuit firmei S.C. GBC EXIM S.R.L. București, contract nr.35671/04.10.2023, cu valoarea de 95.640 lei fără TVA.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener privat în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect în cadrul PEO 2021-2027, Ghid specific „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI“, aprobat prin Ordin MIPE nr.2996/2023. (15.09.2023)

Servicii de mentenață licentă soft NI LabWindows/CVI Base – 15.09.2023

Bariere de protecție – IEEIA – 14.09.2023 – atribuit

Contractul de achiziție s-a atribuit firmei S.C. COVO SOLUTION S.R.L. Iași, contract nr.34749/28.09.2023, cu valoarea de 59.752,95 lei fără TVA.

Plăcuțe identificare încăperi – 13.09.2023 – atribuit

Atribuit către SC STRA ROM SRL, valoare comandă 537,60 lei, fără TVA.

Materiale pentru instalatia de incalzire ETTI – 13.09.2023 – atribuit

Atribuit către SC DEDEMAN SRL, valoare comandă 462,08 lei, fără TVA.

Jaluzele verticale ETTI – 13.09.2023 – atribuite

Atribuit către SC LUXOR IASI, valoare comandă 17.675,32 lei, fără TVA.

Filtre seringa, contract 643PED – FICPM – 13.09.2023 – atribuit

Atribuit operatorului SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 33718/22.09.2023, în valoare de 331,16 lei, fără TVA.

Etuvă, contract 643PED – FICPM – 13.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.
comanda 33293/20.09.2023,in valoare de 3.134,31 lei, fără TVA.

Diverși reactivi contract 643PED – FICPM – 13.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. INTERLAB AUSTRIA SRL 
comanda 33280/20.09.2023,in valoare de 263,00 lei, fără TVA.

Coloană cromatografica HPLC, contract 643PED – FICPM – 13.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC MUSO SRL
comanda 33276/20.09.2023,in valoare de 4.400,00 lei, fără TVA.

Capace fiole cromatografie, contract 643PED – FICPM – 13.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. Shimadzu Handelsgesellschaft mbH S.R.L
 comanda 33289/20.09.2023,in valoare de 270,00 lei, fără TVA.

Lucrări de reparaţii curente, renovare 3 săli: ghilotină, preparator, copiator, 2 ateliere: mecanic şi legătorie, hol principal Biroul Rotaprint, parter, Imobil C – 12.09.2023 – atribuit

Atribuită firmei SC CONPLAST RO SRL, cu valoarea de 145.661,93 lei (fără TVA), prin procedura cumpărării directe

Materiale pentru Școala Doctorală – CI – 12.09.2023

Raft metalic, contract 115PCE – FICPM – 11.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. DNS BIROTICA S.R.L.
comanda 33224/20.09.2023,in valoare de 1.491,88 lei, fără TVA.

Detergent pudra, contract 115PCE – FICPM – 11.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. INGEN LABORATORY S.R.L.
comanda 33221/20.09.2023,in valoare de 400,00 lei, fără TVA.

Coș de gunoi, contract 115PCE – FICPM – 11.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. MERTECOM S.R.L.
comanda 33296/20.09.2023,in valoare de 297,84 lei, fără TVA.

Imprimante multifuncționale ETTI – 11.09.2023 – atribuit

Atribuit către SC METIX TEHNO SRL. valoare comandă 1.256,88 lei, fără TVA

Reparații curente instalații încălzire cămine – 08.09.2023 – atribuit

Ambele loturi au fost atribuite operatorului economic ALFA GREEN INSTAL
S.R.L.:
Lotul 1 – Reparații curente instalații încălzire cămin T17 contract nr. 36094 din 05.10.2023, cu o valoare de 201915,47 lei fără TVA.

Lotul 2 – Reparații curente instalații încălzire cămin T7 contract nr. 36096 din 05.10.2023, cu o valoare de 119878,20 lei fără TVA.

Piese de schimb ascensoare – DSS – 08.09.2023 – atribuit

ERATĂ: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a
primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până
la data de 18.09.2023, ora 09:00.

ERATĂ 2: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a
primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până
la data de 20.09.2023, ora 11:00.

ERATĂ 3:
1. Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu
s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor
până la data de 22.09.2023.
2. Termen de livrare: maxim 21 zile. Acestă modificare se va face atât în
Caietul de sarcini, cât și în Invitația de participare.

ERATĂ 4:
Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 29.09.2023.

Erata 5: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de
participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de
depunere a ofertelor până la data de 13.10.2023.

Erata 6: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de
participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de
depunere a ofertelor până la data de 20.10.2023.

Comanda nr. 43284 din 23.11.2023 a fost atribuită operatorului economic
TEHNO INSTAL S.R.L., cu o valoare de 14987 lei fără TVA.

Servicii profesionale de curățare pardoseli – imobil AC – 08.09.2023

Sticlărie de laborator, contract 115PCE – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 32615/15.09.2023,in valoare de 514,18 lei, fără TVA.

Prelungitor, contract 115PCE – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC DEDEMAN SRL Bacau
comanda 33220/20.09.2023,in valoare de 150,92 lei, fără TVA.

Electrod pH, contract 115PCE – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 32614/15.09.2023,in valoare de 920,76 lei, fără TVA.

Accesorii pentru pompă vid, contract 115PCE – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC DECORIAS SRL Iasi

comanda 32612/15.09.2023,in valoare de 2.092,32 lei, fără TVA.

Becuri și tuburi LED – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC RADENERG SRL
comanda 32605/15.09.2023,in valoare de 3.550,00 lei, fără TVA.

Mâner ușă exterior – FICPM – 08.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 32607/15.09.2023,in valoare de 447,26 lei, fără TVA.

Accesorii pentru reometru, contract 115PCE – FICPM – 07.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. ROFAROM S.R.L
comanda 33514/21.09.2023,in valoare de 2.435,00 lei, fără TVA.

Rafturi metalice tip poliță pentru depozitare în magazii – 06.09.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic HANDLEKRAFT WAREHOUSE SOLUTION SRL, comanda nr. 34477/27.09.2023 în valoare de 8.432,00 lei fără TVA

Materiale tehnice de construcții pentru reparații curente – 06.09.2023 – atribuit

Materiale de constructii Lot 1 atribuit operatorului economic ROSTCONSTRUCT COM SRL contract nr. 33784/22.09.2023 in valoare de 49.599,90 lei fara TVA

Materiale de constructii Lot 2 atribuit operatorului economic IND CEMA INTERNATIONAL SRL comanda nr. 33716/22.09.2023 in valoare de 3.678,00 lei fara TVA

Materiale de constructii Lot 3atribuit operatorului economic ROSTCONSTRUCT COM SRL comanda nr. 34474/27.09.2023 in valoare de 704,78 lei fara TVA

Materiale de constructii Lot 4atribuit operatorului economic M&M FRIMAR SRL comanda nr. 34472/27.09.2023 in valoare de 2.212,50 lei fara TVA

Service cu înlocuire de componente – MC – 06.09.2023

Unsoare siliconică, contract 115PCE – FICPM – 06.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. ARMOS EXIM SRL 
comanda 32617/15.09.2023,in valoare de 149,00 lei, fără TVA.

Diverși reactivi, contract 115PCE – FICPM – 06.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 32610/15.09.2023,in valoare de 5.572,72 lei, fără TVA.

Senzor si accesoriu monitorizare calitate aer – FICPM – 05.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. INOESY S.R.L.
comanda 32096/13.09.2023,in valoare de 3.780,00 lei, fără TVA.

Accesorii liofilizator, contract PCE 118/2022 – FICPM – 05.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC NITECH SRL
comanda 32467/15.09.2023,in valoare de 3.090,00 lei, fără TVA.

Piese de schimb spectroformetru AAS – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului   S.C. ANALYTIK-JENA-ROMANIA S.R.L
comanda 32458/15.09.2023,in valoare de 10.787,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator SD-MT – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. INTERLAB AUSTRIA SRL 
comanda 32085/13.09.2023,in valoare de 340,00 lei, fără TVA.

Materiale de laborator SD-MT – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 32092/13.09.2023,in valoare de 458,00 lei, fără TVA.

Reactivi biologie moleculara, contract PD61 – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. Filara BioMed SRL
comanda 32471/15.09.2023,in valoare de 260,00 lei, fără TVA.

Mănuși de UF SD-MT – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului S.C. AQUATOR S.R.L.
comanda 3089/13.09.2023,in valoare de 28,50 lei, fără TVA.

L-glutamine, contract PD61 – FICPM – 04.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. Bio Zyme S.R.L.
comanda 32474/15.09.2023,in valoare de 98,00 lei, fără TVA.

Filament imprimanta 3D – ETTI – 04.09.2023

Pompă vid, contract Eranet 293 – FICPM01.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 32465/15.09.2023,in valoare de 2.898,00 lei, fără TVA.

Etuvă vid, contract Eranet 293 – FICPM – 01.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.
comanda 32463/15.09.2023,in valoare de 6.531,25 lei, fără TVA.

Baie ultrasonică cu incalzire, contract Eranet 293 – FICPM – 01.09.2023 – atribuit

atribuit operatorului  SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 32461/15.09.2023,in valoare de 3.198,00 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.