preloder

Iulie 2019

Servicii de curățare fațade cămine – campus studențesc Tudor Vladimirescu – 16.07.2019

Sticlărie de laborator contract PCE -0500 – FICPM – 15.07.2019

Furnizare 5 bucăți ștampile Direcția de Servicii Studențești – 12.07.2019

ERATĂ: Se prelungește termenul de depunere a ofertei în SEAP până la data de 17.07.2019, ora 13.00.

Serviciu de proiectare specializată a unor litere volumetrice pentru terasa Căminului T17 – 12.07.2019

Chitanțiere – FHGIM – 12.07.2019

Lucrări de înlocuire a tablourilor electrice- imobil Mecanică – 11.07.2019

Computer portabil contract PCE 6 – FICPM – 11.07.2019

Lămpi de iluminat pentru laboratoare – 11.07.2019

Consumabile proiect IUCN – 11.07.2019

Reabilitare a instalației de alimentare cu apă a hidranților exteriori de pe platforma academică – 11.07.2019

Achiziție de reactivi și materiale de laborator ROSE RCM TUIASI – 09.07.2019

Set cartușe toner pentru proiectul ROSE-ACADEMICA – 09.07.2019

Camera de numerare SOLION – 09.07.2019

Termenul de depunere a ofertelor pe site-ul www.e-licitatie.ro se prelungește până pe data de 16.07.2019 ora 12:00

Service echipamente de ridicat și echipamente sub presiune – Facultatea de Construcții și Instalații – 09.07.2019

Consumabile laborator ARUT – 08.07.2019

Multifuncțională pentru ROSE-RCM TUIASI – 05.07.2019

Videoproiector pentru ROSE-RCM TUIASI – 05.07.2019

Laptop pentru PD140/2018 – ETTI – 05.07.2019

Carduri control acces – DSS – 05.07.2019

Scaune – 05.07.2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect în cadrul POCU 2014 – 2020 – 05.07.2019

Laptop pentru ROSE-RCM TUIASI – 04.07.2019
invitatie de participare
specificații tehnice
termeni și condiții de livrare

Piese de schimb pentru reparații calculatoare – 04.07.2019

Servicii de instalare/întreținere aparate de purificare apă – FHGIM – 04.07.2019

Echipamente de laborator pentru proiectul ACADEMICA – 04.07.2019

Diverse articole de feronerie tâmplărie – 03.07.2019

Echipament de pulverizat pentru dezinsecție DSS – 03.07.2019 – atribuit

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. PestControl Expert S.R.L., comanda nr. 121 din 12.07.2019, cu o valoare de 7982,50 lei fără TVA.

Aparate aer condiționat contract 4887 – 03.07.2019 – atribuit

Atribuit S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 4.160,00 lei fără TVA

Pachet lichid ionic + nanoparticule – 02.07.2019

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.