loader image

Martie 2018

Materiale aferente proiect Erasmus K4F – 30.03.2018

invitație de participare

Birotică și papetărie – proiect POCU 82/3/7/106188 – 30.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Manoperă cu echipamentele prestatorului pentru Serviciul de dezinsecție – 30.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 04 aprilie 2018, inclusiv.

S-a atribuit Contractul înregistrat sub nr. 7784/17.04.2018 cu prestatorul S.C. DDD COMPANY S.R.L. în valoare de 7.550 lei, fără TVA.

Materiale publicitare pentru concursul studentesc IT MARATHON 2018 – 29.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până marti, 03 aprilie ora 12.00. 

Atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 74/16.04.2018, în valoare de 1.490,26, fără TVA.

„Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS – D.S.S şi Platforma academică”- 29.03.2018 – anulat

invitaţie de participare

Anulată deoarece oferta depusă este inacceptabila.

Achiziție publică „Echipament de măsură RLC – ETTI”- 28.03.2018 – atribuit

invitaţie de participare

Atribuită SC Q SRL, comanda nr. 135/03.04.2018, valoare 3305,82 cu TVA.

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE SI MOUSE pentru PC – ETTI”- 28.03.2018 – atribuit

Invitaţie de participare

Atribuită SC Q SRL, comanda nr 134/03.04.2018, valoare 1178,10 cu TVA.

Achiziţie publică pentru „Service ascensor”- 28.03.2018 – atribuit

invitaţie de participare

S.C. IFMA S.A.: 200,00 lei, fără TVA/lună.

Materiale contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017 – 27.03.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 8.360,00 lei, fără TVA.

S.C. SHATTER S.R.L.: 461,12 lei, fără TVA.

Tonere – proiect POCU 82/3/7/106188 – 23.03.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC GIROS COMPANY SRL, contract nr. 7158/03.04.2018, cu o valoare de 5500,00 lei, fără TVA.

Reabilitare termohidroizolație Imobil TCM Corp A – 23.03.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Laptopuri Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER – 22.03.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

răspuns la solicitare clarificări

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC DOHU CONSULTING SRL, contract nr. 7235/04.04.2018, cu o valoare de 38860,00 lei, fără TVA.

Fereastră cu părți fixe și glisante – FICPM – 22.03.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.SUNRISE S.R.L Iasi, comanda nr.179CH/27.03.2018, cu o valoare de 700 lei, fără TVA.

Mobilier Proiect POCU 82/3/7/106188 SMARTER – 22.03.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC MCM DESIGN SRL, contract nr. 7232/04.04.2018, cu o valoare de 5664,00 lei, fără TVA.

Tehnică de calcul şi accesorii aferente contracte de cercetare – 21.03.2018 – atribuit

documentația de atribuire

– Pentru Lotul nr.1: Contract nr.7182/04-04-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.-Iaşi, valoarea contractului : 7820,00 lei fără TVA.

– Pentru Lotul nr.2: Comanda nr.7183/04-04-2018, încheiată cu operatorul S.C.OPTIMUS DIGITAL S.R.L- Buzău, valoarea comenzii: 755,46 lei fără TVA.

Celule edometrice și accesorii – 20.03.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. TEH COM S.R.L.: 3.961,06 lei fara TVA

Achiziție „Materiale de igienizare laboratoare – Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017” – 19.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Deoarece nu s-a primit nicio ofertă până la data anunțată inițial pentru LOT1 și LOT6, se prelungește termenul de depunere a ofertelor pentru aceste loturi până la data de 28.03.2018, ora 12.00.

Comanda a fost atribuită operatorului economic DEDEMAN S.A. Iași,  comanda nr. 6991/02.04.2018, cu o valoare de1276,06 lei cu TVA.

Servicii de reparare și întreținere rețea telefonică digitală pe cablu de cupru – 16.03.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Materiale pentru montajul echipamentelor Huawei – Centrul de instruire HAINA – 15.03.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului SC QUARTZ MATRIX SRL, contract AC 50/26.03.2018, în valoare de 8.498,9 lei, fără TVA.

Amenajare spații de depozitare speciale pentru deșeuri reciclabile în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” – 14.03.2018 – anulată

solicitare de ofertă și caiet de sarcini

Pachet reactivi de laborator – FICPM – 14.03.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.Chemical Company S.A. Iași, comanda nr.142CH/20.03.2018, cu o valoare de 572 lei, fără TVA.

Serviciu constatare și reparare echipamente pentru cantina Tudor Vladimirescu din Iași – 14.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până la data de 21.03.2018 la ora 10.00.

SC BILANCIA EXIM SRL contractul cu numărul 8110/20.04.2018, în valoare de 5972,48 lei, fără TVA.

Igienizare și reparații curente grupuri sanitare – CMMI – 13.03.2018

invitație de participare

lista cantităților de lucrări – reparații grup sanitar bărbați – imobil TCM

lista cantităților de lucrări – reparații grup sanitar bărbați – hala MUS

Pară cauciuc pentru pipete, 100 ml – FICPM – 13.03.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.SOLANTIS SRL
Bucuresti, comanda nr.135CH/19.03.2018, cu o valoare de 210 lei, fără TVA.

Ușă în două canate – FICPM – 12.03.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.SUNRISE SRL
Iasi, comanda nr.133CH/19.03.2018, cu o valoare de 1135 lei fără TVA.

Achiziție publică „SURSE DE ALIMENTARE PC – ETTI”- 12.03.2018 – anulat

invitație de participare

Notă: Deoarece nu s-a primit nicio ofertă până la data anunțată inițial, se prelungește termenul pentru depunere oferte până marti, 20.03.2018, ora 12.

Achiziţie Echipamente IT și softuri proiect cLINK – 09.03.2018

invitație de participare

Erată: Termenul de depunere a ofertelor este până la data de 13.03.2018 ora 11.00.

Achiziţie publică „Hârtie copiator” – 07.03.2018 – atribuit

invitaţie de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 701,80 lei, fără TVA

Achiziții contract cercetare PN-III nr. 140CI/2017- 05.03.2018 – atrbuit

invitaţie de participare

S.C. ADELAIDA IMPEX S.R.L.: 1.001,76 lei fără TVA

S.C. IASI IT S.R.L.: 493,00 lei fără TVA

S.C. METIX TEHNO S.R.L.: 1.946,80 lei fără TVA

S.C. MICRONIX PLUS S.R.L: 2.045,00 lei fără TVA

S.C. SHATTER S.R.L.: 500,62 lei fără TVA

Acumulatori 200Ah – ETTI – 01.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă: se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor până luni, 12 martie ora 12.00.

Notă 2: se prelungeşte cu încă o zi termenul de depunere a ofertelor, până marți, 13 martie, ora 12.00.

Atribuit SC Dedeman SRL, comanda nr. 107/14.03.2018, 1668,83 lei cu TVA

Serviciu anual întreținere ascensoare – FICPM – 01.03.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.MOLDOVA LIFT SRL
Iasi, contract nr. 5596/20.03.2018, cu o valoare de 10.800 lei fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.