loader image

TUIASI în cifre

Prestigiu şi tradiţie

TUIASI se numără printre instituţiile de învăţământ superior din România cu o tradiţie de aproape două secole în formarea inginerilor, a cercetătorilor în domeniul ştiinţelor tehnice şi a cadrelor didactice universitare;

Locul 2

în topul universităţilor româneşti de profil tehnic din România

Locul 6

în topul general al universităţilor din România

Locul 3

în domeniul calităţii cercetării universitare la nivel naţional

Cele unsprezece facultăţi ale TUIASI cuprind principalele domenii de studiu din sfera ingineriei, precum automatică şi calculatoare, electronică şi electrotehnică, construcţii civile şi instalaţii, textile şi pielărie, inginerie chimică şi protecţia mediului, mecanică, hidrotehnică, construcţii de maşini, dar şi arhitectură;

 • Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino“
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare
 • Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”
 • Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
 • Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
 • Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
 • Facultatea de Mecanică
 • Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

65% dintre brevetele din România ultimilor zece ani

704 brevete studențești

4060

Burse de studii

7660

Locuri în cămin

303

Acorduri Erasmus

64

Specializări la licență

77

Specializări la master

13

Domenii de doctorat

Campus

 • TUIASI are cel mai mare campus din România;
 • Campusul „Tudor Vladimirescu” este plin de forfotă, are un  spirit aparte şi este centrul vieţii studenţeşti ieşene
 • TUIASI are 21 de cămine în care sunt cazaţi studenţii universităţii;
 • TUIASI are o cantină studenţească cu cele mai accesibile preţuri din oraş;

Studenţi

670

Laboratoare din care 14 laboratoare performante de cercetare

350

Proiecte naționale, internaținale și contracte de cercetare

5

Terenuri de sport în aer liber

 • 11.939 de studenţi la ciclul de licenţă;
 • 3471 de studenţi în programe de master;
 • 804 de studenţi doctoranzi;
 • 168 de studenţi în programe post-universitare;

· 391 de studenţi străini în programele de licenţă, master şi doctorat;

11 Asociaţii Studenţeşti

 • Board of European Students of Techonology Iaşi (BEST Iaşi)
 • Asociaţia Studenţilor şi Tinerilor Ingineri Politehnişti (ASTIP)
 • Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii (ASAFCI)
 • Liga Studenţilor TCM-işti (LSTCM)
 • Liga Studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare (LSAC)
 • Liga Studenţilor Electronişti (LSETC)
 • Liga Studenţilor Electrotehnişti (LSETH)
 • Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Hidrotehnişti (ASAH)
 • Liga Studenșilor de la Mecanică (LSM)
 • Asociaţia Studenţilor Chimişti „Chemis” (ASC Chemis)
 • Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Iaşi (ASAI)

Profesori

 • TUIASI are o echipă de cadre didactice formată atât din profesori universitari cu experienţă, cât şi din tineri entuziaşti;
 • TUIASI are profesori recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, membri ai Academiei Române;
 • TUIASI încurajează studenţii să ia parte la procesul educaţional şi decizional şi cultivă dialogul constructiv student-profesor;

Burse

TUIASI oferă:

 • burse de performanţă pentru studenţii cu merite deosebite
 • burse sociale pentru studenţii proveniţi din familii cu mijloace financiare reduse
 • burse de studii în străinătate la universităţi din Europa, Canada şi Statele Unite ale Americii
 • burse oferite de societăţi comerciale din ţară sau din străinătate

Mobilităţi internaţionale

 • TUIASI are încheiate 303 acorduri inter-instituţionale Erasmus cu 25 de ţări din Europa, SUA şi Canada;

Angajare

 • TUIASI are legături strânse cu mediul profesional şi de afaceri, cu firme de profil din toate domeniile de studiu;
 • majoritatea studenţilor de la TUIASI îşi găsesc locuri de muncă încă din timpul facultăţii;
 • absolvenţii TUIASI sunt angajaţi la firme prestigioase precum Microsoft, Endava, IBM, Continental, Delphi, Oracle, Renault, Siemens, Alcatel, Ericson, Silicon Service, Fujitsu, NoBug, OMA Group, EON, Pentalog, Danieli Steel, ş.a.;
 • studenţii TUIASI pot face stagii de practică în întreprinderi partenere Universităţii pentru a-şi pune în aplicare cunoştinţele dobândite în facultate.

Cercetare

 • TUIASI are 23 de centre de cercetare ştiinţifică;
 • TUIASI este implicată în 350 de proiecte naţionale, internaţionale şi contracte de cercetare în valoare de peste 9 milioane de euro;
 • TUIASI derulează proiecte de 16 milioane de euro pentru studii doctorale şi post-doctorale de tip POSDRU;
 • TUIASI are legături de colaborare cu ţări precum Austria, Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, China, Marea Britanie, Portugalia, SUA, Spania, Olanda, Turcia, Bulgaria, Cehia, Ucraina sau Taiwan;
 • TUIASI are o Şcoală de Inventică unde cele mai năstruşnice idei ale tinerilor căpătă formă contur şi viaţă sub îndrumarea unor mentori dedicaţi;

Comunitate

 • TUIASI are 73 parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate, dar şi conexiuni temeinice cu mediul profesional şi de afaceri, pentru a facilita contactul studenţilor încă din facultate cu realitatea de pe piaţa muncii;
 • reprezentanţi ai TUIASI au contribuit şi contribuie la proiecte de anvergură desfăşurate în oraşul Iaşi cum ar fi: amenajarea albiei râului Bahlui în zona urbană; realizarea cadastrului general al orașului Iași; ridicarea Complexului Palas din Iași; reabilitarea monumentelor istorice precum Biserica „Trei Ierarhi”, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Teatrul Național și Filarmonica din Iași ş.a.
 • TUIASI desfăşoară periodic campanii sociale şi activităţi de voluntariat, preocupându-se de aspecte care privesc ecologia, educaţia sau integrarea europeană.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.