loader image

Septembrie 2022

Materiale Rotaprint – 30.09.2022

Materiale întreținere – 30.09.2022

Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH – FICPM – 30.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. WASVAL S.R.L. contract 37991/13.10.2022,in valoare de 6.320,00 lei, fără TVA.

Servicii de transport, cazare și masă pentru realizarea stagiului de practică, ROSE_StepUP, 2022 – 30.09.2022 – atribuit

Deoarece, dintr-o eroare, termenul limită de depunere a ofertelor, 08.10.2022, ora 10:00, este într-o zi nelucrătoare, se prelungește termenul de depunere a ofertelor, pana la data de 10.10.2022, ora 10:00.

Lot 1:”Servicii de transport pentru stagiu de practică (52 persoane), 
2022, ROSE_StepUP”
Obiectul contractului: Servicii de închiriere autocar cu șofer în data de
02.11.2022 (Iași- Savineti –Piatra Neamț ) și 03.11.2022 (Piatra Neamț  –
Cheile Bicazului – Lacul Roșu – Iași), pentru transport studenți și
profesori supraveghetori
Castigator: SC  VERMAN TUR  SRL IAȘI
Contract nr. 40736/28.10.2022
Valoare contract: 3.800,00 lei fara TVA
Durata contractului:serviciile se presteaza pe 02.11.2022 si 03.11.2022

Lot 2”Servicii de cazare 1 noapte, 52 persoane, 2022 si servicii de masă
la locul de cazare – 1 zi, ROSE_StepUP”
Metoda de achizitie aplicata: Cerere de oferte
Obiectul contractului:
Servicii de cazare 1 noapte , 52 persoane,02 – 03 Noiembrie 2022
Asigurare masă pentru 52 persoane,cina : grup 52 persoane 02.11.2022 prânz
rece: grup 52 persoane 03.11.2022
Castigator: SC GRAND HOTEL CEAHLAU SA Piatra Neamț
Contract nr. 40739/28.10.2022
Valoare contract: 9.409,40 lei fara TVA
Durata contractului: Cina 02.11.2022; Pranz 03.11.2022

Jaluzele verticale imobil A ETTI – 29.09.2022 – anulat

Sisteme pentru programarea aplicatiilor mobile si multimedia – AC – 29.09.2022

ERATĂ: Termenul de depunere a ofertelor pe site-ul www.e-licitatie.ro se prelungește până pe data de 03.10.2022, ora 14.00 și vor avea: codul CPV, denumirea lotului și valoarea totală fără TVA conform caietului de sarcini.

Imprimanta 3D profesionala + accesorii – AC – 29.09.2022

Licențe Clarvision MES (Manufacturing Execution System) – CMMI – 29.09.2022 – anulat

Licențe software SolidWorks – CMMI – 28.09.2022

Lampă bactericidă UV – DSS – 28.09.2022

Se prelungește termenul de depunere al ofertelor pentru data de 04.10.2022, ora 08.00.

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 28.09.2022

Dotare Laboratoare Fizică, Echipamente de laborator – CMMI – 28.09.2022

Licențe software ANSYS – CMMI – 28.09.2022

Dotare Laborator Mecanică Fină, Microscop binocular digital – CMMI – 28.09.2022

Aparate de aer condiționat ETTI – 28.09.2022

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Lucrari de reabilitare, modernizare si crestere a eficientei energetice imobil ETH – 28.09.2022

ERATA:In loc de: Valoarea estimata etapa I = 135.000 lei fara TVA, se va
citi: Valoare estimata etapa I = 134.200 lei fara TVA.

Reparații curente a doua spatii pentru desfășurarea activităților de consiliere – FDI-2022-0004 – 27.09.2022

Kit student, personalizat, 2022, pentru ROSE_StepUP_FICPM – 27.09.2022 – atribuit

Metodă de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Kit student, personalizat, 2022, pentru ROSE_StepUP
Câștigător: SC CONCRET ADVERTISING SRL Iași
Contract nr. 39457/21.10.2022
Valoare contract: 10.400,00 lei fără TVA
Durata contractului: kit se va livra până la data de 31.10.2022

Echipamente PN-III-P1-1.1-TE-2021-1185 – 26.09.2022 – atribuit

Lot 1 – Atribuit MTV ECOLE IT- 15.000 lei fara TVA
Lot 2 – Atribuit SC RIZEN TECH SRL – 62.500 lei fara TVA 

Calculator portabil contract 91/2021 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SMART CHOICE SRL comanda 37466/11.10.2022,in valoare de 10.250,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator SD BL – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit, operatorului economic SC INTERLAB AUSTRIA SRL, comanda 36884/06.10.2022, în valoare de 4.210,76 lei, fără TVA.

Ulei siliconic baie, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Ingen Laboratory SRL comanda 37470/11.10.2022,in valoare de 717,00 lei, fără TVA.

Sisteme de dializa, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Ingen Laboratory SRL comanda 37469/11.10.2022,in valoare de 1.588,00 lei, fără TVA.

Mobilier de laborator, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC NITECH SRL comanda 37454/11.10.2022,in valoare de 7.410,00 lei, fără TVA.

Diverși reactivi de laborator, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit, operatorului economic SC INTERLAB AUSTRIA SRL, comanda 37455/11.10.2022, în valoare de 2.511,20 lei, fără TVA.

Accesorii electrice, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022 – atribuit

Atribuit, operatorului economic S.C. RADENERG S.R.L., comanda 37449/11.10.2022, în valoare de 200,00 lei, fără TVA.

Servicii de audit Proiect ENERGYDAM – 26.09.2022

SOFT – IEEIA – 26.09.2022

Videoproiectoare – IEEIA – 26.09.2022

ERATĂ:
În ANEXA la Invitația de participare, la pagina nr.4, Specificațiile
Tehnice minime, se vor citi astfel:

A. Specificații tehnice minime solicitate LOT 1- 6 buc. Videoproiectoare
portabile

B. Specificații tehnice minime solicitate LOT 2- -6 buc.Videoproiectoare
cu suport

Corpuri de iluminat si tuburi LED ETTI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit către SC RADENERG SRL, valoare 1520 lei fără TVA

Verificare tehnică periodică a instalațiilor de gaze naturale TUIASI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit – SC CEPIC SERV SRL Ploiesti – valoare contract 3.000,00 lei fara TVA

Consumabile pentru cercetare Proiect PED 440_2020 – Fac CI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit – SC ADELAIDA SRL Craiova – valoare contract 2086.17 lei fara TVA

Pulbere de titanat de stronțiu PED677_2022 – Fac CI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit – SC REDOX LIFE TECH SRL – valoare contract 3.288,60 lei fara TVA

Materiale pentru cercetare – PED 677_2022 –Fac CI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit SC DEDEMAN SRL – valoare contract 1623.35 lei fara TVA

Zeolit – Proiect PED 677_2022 –Fac CI – 23.09.2022 – atribuit

Atribuit SC ZEOLITES DEVELOPMENT SRL – valoare contract 2000 lei fara TVA

Memorii pentru calculatoare – 23.09.2022

Laptopuri – proiect EFECON – 22.09.2022

Perlit – proiect EFECON – 22.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 29.09.2022, ora 10:00.

Robot industrial – IEEIA – 2022 – 22.09.2022 – atribuit

Lotul nr.1- atribuit operatorului economic S.C. TECHNO VOLT S.R.L., contract nr.37620/11-10-2022, în valoare de 109200.00 lei, fără TVA.

Aparatură și echipamente de laborator – IEEIA – 2022 – 22.09.2022 – atribuit

Lotul nr.1- atribuit operatorului economic S.C. TECHNO VOLT S.R.L., contract nr.37612/11-10-2022, în valoare de 35000.00 lei, fără TVA.
Lotul nr.2 – atribuit operatorului economic S.C. KNUTH-ALLMETECH S.R.L., contract nr.37617/11-10-2022, în valoare de 9750.00 lei, fără TVA.

Videoproiector – 21.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 27.09.2022, ora 11:00.

Pachet materiale laborator – 21.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 27.09.2022, ora 11:00.

Mijloace fixe – 21.09.2022

Echipamente de măsură și control – IEEIA – 2022 – 21.09.2022 – atribuit

Lotul nr.1- atribuit operatorului economic S.C.EURODIDACTICA S.R.L., contract nr.37621/11-10-2022, în valoare de 18409.00 lei, fără TVA.
Lotul nr.2 – atribuit operatorului economic S.C.ARC BRAȘOV S.R.L, contract nr.37622/11-10-2022, în valoare de 22500.00 lei, fără TVA.
Lotul nr.3 – atribuit operatorului economic S.C.ARC BRAȘOV S.R.L, , contract nr.37622/11-10-2022, în valoare de 36700.00 lei, fără TVA.

Lucrări reparații curente generale și de renovare – 20.09.2022

Echipament de coroziune – 20.09.2022

Multifuncțională injekt color, contract 91/2021 – FICPM – 20.09.2022 – atribuit

Deoarece pana la data de 26.09.2022, ora 12,00, nu a fost depusa nici o
oferta se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de
27.09.2022,ora 13.00.

Atribuit, operatorului economic S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L, comanda 35876/30.09.2022, în valoare de 2.360,00 lei, fără TVA.

Multifuncțională injekt color, contract 91/2021 – FICPM – 20.09.2022 

Atribuit, operatorului economic SC METIX TEHNO SRL, comanda 35877/30.09.2022, în valoare de 1.371,80 lei, fără TVA.

Apă deuterată, contract 643PED – FICPM – 20.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL comanda 35874/30.09.2022,in valoare de 706,00 lei, fără TVA.

Cartușe toner Brother DCP L3550 CDW – Fac CI – 19.09.2022

Produse de curățenie laborator SD MG – FICPM – 19.09.2022

ERATĂ: La poziția 2 se dorește achiziția a 20 buc flacoane de 500 ml, alcool
sanitar.

Mănuși din nitril SD-GM – FICPM – 19.09.2022

Reactivi de laborator SD-GM – FICPM – 19.09.2022

Diverse materiale de laborator – FICPM – 19.09.2022

Sticlărie de laborator SD BL – FICPM – 19.09.2022

Diverși reactivi SD BL – FICPM – 19.09.2022 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 33306/19.09.2022, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Cuier de laborator SD BL – FICPM – 19.09.2022

Chiuvete de laborator și accesorii SD BL – FICPM – 19.09.2022

Aparate electrice de încălzit SD BL – FICPM – 19.09.2022

Laptop, contract 91/2021– FICPM – 19.09.2022 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 33298/19.09.2022, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Echipamente pentru laborator ETTI – 19.09.2022

ERATĂ:

Valoare estimată:
lot 1: 46000 lei fără TVA
lot 2: 41400 lei fără TVA
lot 3: 68100 lei fără TVA
lot 4: 36500 lei fără TVA

Reparații curente la platforme betonate pentru amenajarea platformelor supraterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor la imobilele din campusul academic – 19.09.2022

Lucrări de reparații curente la șarpantă și învelitori pentru Căminul T15 – 16.09.2022 – atribuit

Contract nr. 37497 din 11.10.2022, atribuit operatorului economic S.C. IZOSERV S.R.L., cu o valoare de 227404,41 lei fără TVA.

Țeavă de protecție fibră optică DSS – 16.09.2022 – atribuit

Comanda nr. 37108 din 07.10.2022, atribuita operatorului economic S.C. Urvas Com S.R.L., cu o valoare de 1249,99 lei fără TVA.

Materiale diverse pentru rețea internet ETTI – 16.09.2022 – atribuit

Atribuit către SC IQ PLUS SRL, valoare 11449,99 lei fără TVA

Sisteme de automatizare pentru eficiență energetică a cazanelor de preparare a agentului termic – Fac CI – 16.09.2022

Bariere pentru acces controlat, cu automatizare la deschidere și accesoriu montaj – Fac CI – 16.09.2022

Sistem de protecție termică pentru elementele vitrate – Fac CI – 16.09.2022 – atribuit

Atribuit SC ALMET GRUP SRL valoare contract 265.720, 00 lei fara TVA

„Filtre seringa, contract PD61” – FICPM – 16.09.2022

Reactiv EDTA, contract PD61 – FICPM – 16.09.2022

DALI, Proiect tehnic de execuție și Asistență Tehnică pe parcursul Lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mecanică Agricolă – Facultatea de Mecanică – 16.09.2022

Materiale întreținere – 16.09.2022

Materiale de construcții pentru reparații curente – 16.09.2022

Aparate de aer condiționat – 16.09.2022

Reparații aparate de aer condiționat – 16.09.2022

Dotări Laborator Vibrații Mecanice – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Termotehnică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Diverse produse pentru proiectul 407PED/2020 ETTI – 15.09.2022

Dotări Laborator Tribologie – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Rezistența Materialelor – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Energii Regenerabile – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Transfer de Căldură – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Industrie Alimentară – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator AR – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Transfer Numerică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotari Laborator Robotică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Știința și Ingineria Materialelor – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Servicii organizare conferință de închidere Proiect IVAC – Fac CI – 15.09.2022 – atribuit

Atribuit SC STEF SRL valoare contract 6.120,00 lei fara TVA

Laborator de Proiectare Asistată de Calculator – ARH – 14.09.2022

Laborator de Machete – ARH – 14.09.2022

Materiale de laborator, SD-ZC – FICPM – 14.09.2022

Deoarece până la data de 19.09.2022, ora 11.00, nu a fost depusă nici o ofertă se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de 20.09.2022, ora 13.00.

Spectrometru FTIR, contract 643PED – FICPM – 14.09.2022

Diverse firme luminoase DSS – 13.09.2022 – atribuit

Atribuit SC STRAROM SRL, contract nr. 34187/22.09.2022- 7050 lei fara TVA.

Substanțe pentru dezinsecție și deratizare – 13.09.2022 – atribuit

Atribuit SC PESTCONTROL EXPERT  SRL, contract nr. 34648/26.09.2022- 102.430,50 lei fara TVA, 34652/26.09.2022 -3603,60 lei fara TVA.

Servicii de spălătorie și curățenie – 13.09.2022 – atribuit

Atribuit SC CURATATORIA OMNICLEAN  SRL, contract nr. 34185/22.09.2022-56070 lei fara TVA.

Formulare contabile și diverse alte imprimate – 12.09.2022

Analize bacteoriologice și coproparazitologice – program autocontrol cantină – 12.09.2022

ERATĂ – Se prelungește termenul de depunere al ofertelor până la data de 16.09.2022, ora 12.00.

Echipamente pentru cercetare – Proiect PED 677_2022 – Fac CI – 09.09.2022 – atribuit

Atribuit SC EAST NET SERVICE SRL valoare contract 19.390,00 lei fara TVA

Software pentru cercetare – Proiect PED 677_2022 – Fac CI – 09.09.2022 – atribuit

Atribuit SC QUARTZ MATRIX SRL valoare contract 12.041,87 lei fara TVA

Ghid de bune practici – Proiect DAS – 08.09.2022 – atribuit

Atribuit SC FLAROM ADVERTISING SRL valoare contract 6.600,00 lei fara TVA

Servicii logistice pentru organizarea conferinței Proiectului DAS – 08.09.2022 – atribuit

Atribuit SC HOTEL ORIZONT SRL valoare contract 40.500,00 lei fara TVA

Servicii de catering – Proiect ERASMUS KA2 – Fashion Diet – 08.09.2022 – atribuit

Atribuit SC HOTEL ORIZONT SRL valoare contract 1.650,00 lei fara TVA

Jaluzele cu montaj inclus – 07.09.2022 – atribuit

Atribuit SC ALEX HOME DESIGN SRL, contract nr. 33530/20.09.2022- 11570 lei fara TVA.

Diverși reactivi, contract 643PED – FICPM – 06.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Redox Life Tech SRL, comanda 33061/16.09.2022, în valoare de 433,85 lei, fără TVA.

Agenți de spălare, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33285/19.09.2022, în valoare de 384,00 lei, fără TVA.

Hârtie de filtru, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33282/19.09.2022, în valoare de 204,00 lei, fără TVA.

Materiale laborator din cauciuc, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL,
comanda 33289/19.09.2022, în valoare de 719,00 lei, fără TVA.

Pompă de vid, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33286/19.09.2022, în valoare de 1.228,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL, comanda 33280/19.09.2022,in valoare de 1.117,00 lei, fără TVA.

Sticlărie laborator, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33287/19.09.2022, în valoare de 2.162,00 lei, fără TVA.

Suport microscop, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 33278/19.09.2022, în valoare de 1.127,81 lei, fără TVA.

Sticlărie laborator, SD-SD – FICPM – 05.09.2022

Consumabile laborator, SD-MT – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 33294/19.09.2022, în valoare de 792,74 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator, SD-MT – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Redox Life Tech SRL, comanda 33292/19.09.2022, în valoare de 1.262,32 lei, fără TVA.

Coloane cromatografice, contract 643PED – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MUSO SRL comanda 33059/16.09.2022, în valoare de 9.197.60 lei, fără TVA.

Laptop, contract 643PED – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ADVANCETECH SRL, comanda 33057/16.09.2022, în valoare de 1.589,00 lei, fără TVA.

Piese de schimb pentru sisteme de securitate ETTI – 02.09.2022 – atribuit

Atribuit către SC METIX TEHNO SRL, valoare 1438,71 lei fără TVA

Lucrări reparații curente generale și de renovare – 02.09.2022 – atribuit

Contract nr. 151/05.09.2022, atribuita operatorului economic S.C. MONTAGIAL CONSTRUCT S.R.L., în valoare de 131.651,66 lei cu TVA 19%.

Indicatori de securitate – 02.09.2022 – atribuit

Atribuit SC STRAROM SRL, contract nr. 33637/20.09.2022- 3831,80 lei fara TVA.

Pachet balanță analitică – 02.09.2022

Pachet ancore – 02.09.2022

Lucrări reparații curente instalație de apă – 01.09.2022 – atribuit

Contract nr. 149/02.09.2022, atribuit operatorului economic S.C. CASA DESIGN S.R.L., în valoare de 16.652,73 lei cu TVA 19%.

Pompa de vid cu palete rotative SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Deoarece pana la data de 06.09.2022, ora 11,00, nu a fost depusa nici o oferta se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 09.09.2022, ora 12.00.

Atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL, comanda 33273/19.09.2022, în valoare de 2.054,37 lei, fără TVA.

Compresor silentios 30 L SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iași, comanda 32071/12.09.2022, în valoare de 1.300,00 lei, fără TVA.

Barbotor oxigen SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL, comanda 32072/12.09.2022, în valoare de 382,00 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.