loader image

Septembrie 2022

Materiale Rotaprint – 30.09.2022

Materiale întreținere – 30.09.2022

Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH – FICPM – 30.09.2022

Servicii de transport, cazare și masă pentru realizarea stagiului de practică, ROSE_StepUP, 2022 – 30.09.2022

Jaluzele verticale imobil A ETTI – 29.09.2022 – anulat

Sisteme pentru programarea aplicatiilor mobile si multimedia – AC – 29.09.2022

ERATĂ: Termenul de depunere a ofertelor pe site-ul www.e-licitatie.ro se prelungește până pe data de 03.10.2022, ora 14.00 și vor avea: codul CPV, denumirea lotului și valoarea totală fără TVA conform caietului de sarcini.

Imprimanta 3D profesionala + accesorii – AC – 29.09.2022

Licențe Clarvision MES (Manufacturing Execution System) – CMMI – 29.09.2022

Licențe software SolidWorks – CMMI – 28.09.2022

Lampă bactericidă UV – DSS – 28.09.2022

Se prelungește termenul de depunere al ofertelor pentru data de 04.10.2022, ora 08.00.

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 28.09.2022

Dotare Laboratoare Fizică, Echipamente de laborator – CMMI – 28.09.2022

Licențe software ANSYS – CMMI – 28.09.2022

Dotare Laborator Mecanică Fină, Microscop binocular digital – CMMI – 28.09.2022

Aparate de aer condiționat ETTI – 28.09.2022

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Lucrari de reabilitare, modernizare si crestere a eficientei energetice imobil ETH – 28.09.2022

ERATA:In loc de: Valoarea estimata etapa I = 135.000 lei fara TVA, se va
citi: Valoare estimata etapa I = 134.200 lei fara TVA.

Reparații curente a doua spatii pentru desfășurarea activităților de consiliere – FDI-2022-0004 – 27.09.2022

Kit student, personalizat, 2022, pentru ROSE_StepUP_FICPM – 27.09.2022

Echipamente PN-III-P1-1.1-TE-2021-1185 – 26.09.2022

Calculator portabil contract 91/2021 – FICPM – 26.09.2022

Reactivi de laborator SD BL – FICPM – 26.09.2022

Ulei siliconic baie, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022

Sisteme de dializa, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022

Mobilier de laborator, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022

Diverși reactivi de laborator, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022

Accesorii electrice, contract PCE115 – FICPM – 26.09.2022

Servicii de audit Proiect ENERGYDAM – 26.09.2022

SOFT – IEEIA – 26.09.2022

Videoproiectoare – IEEIA – 26.09.2022

ERATĂ:
În ANEXA la Invitația de participare, la pagina nr.4, Specificațiile
Tehnice minime, se vor citi astfel:

A. Specificații tehnice minime solicitate LOT 1- 6 buc. Videoproiectoare
portabile

B. Specificații tehnice minime solicitate LOT 2- -6 buc.Videoproiectoare
cu suport

Corpuri de iluminat si tuburi LED ETTI – 23.09.2022

Verificare tehnică periodică a instalațiilor de gaze naturale TUIASI – 23.09.2022

Consumabile pentru cercetare Proiect PED 440_2020 – Fac CI – 23.09.2022

Pulbere de titanat de stronțiu PED677_2022 – Fac CI – 23.09.2022

Materiale pentru cercetare – PED 677_2022 –Fac CI – 23.09.2022

Zeolit – Proiect PED 677_2022 –Fac CI – 23.09.2022

Memorii pentru calculatoare – 23.09.2022

Laptopuri – proiect EFECON – 22.09.2022

Perlit – proiect EFECON – 22.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 29.09.2022, ora 10:00.

Robot industrial – IEEIA – 2022 – 22.09.2022

Aparatură și echipamente de laborator – IEEIA – 2022 – 22.09.2022

Videoproiector – 21.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 27.09.2022, ora 11:00.

Pachet materiale laborator – 21.09.2022

Pentru ca nu a fost primita nici o oferta in termenul stabilit, perioada de depunere a ofertelor se prelungeste pana in data de 27.09.2022, ora 11:00.

Mijloace fixe – 21.09.2022

Echipamente de măsură și control – IEEIA – 2022 – 21.09.2022

Lucrări reparații curente generale și de renovare – 20.09.2022

Echipament de coroziune – 20.09.2022

Multifuncțională injekt color, contract 91/2021 – FICPM – 20.09.2022 – atribuit

Deoarece pana la data de 26.09.2022, ora 12,00, nu a fost depusa nici o
oferta se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de
27.09.2022,ora 13.00.

Atribuit, operatorului economic S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L, comanda 35876/30.09.2022, în valoare de 2.360,00 lei, fără TVA.

Multifuncțională injekt color, contract 91/2021 – FICPM – 20.09.2022 

Atribuit, operatorului economic SC METIX TEHNO SRL, comanda 35877/30.09.2022, în valoare de 1.371,80 lei, fără TVA.

Apă deuterată, contract 643PED – FICPM – 20.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL comanda 35874/30.09.2022,in valoare de 706,00 lei, fără TVA.

Cartușe toner Brother DCP L3550 CDW – Fac CI – 19.09.2022

Produse de curățenie laborator SD MG – FICPM – 19.09.2022

ERATĂ: La poziția 2 se dorește achiziția a 20 buc flacoane de 500 ml, alcool
sanitar.

Mănuși din nitril SD-GM – FICPM – 19.09.2022

Reactivi de laborator SD-GM – FICPM – 19.09.2022

Diverse materiale de laborator – FICPM – 19.09.2022

Sticlărie de laborator SD BL – FICPM – 19.09.2022

Diverși reactivi SD BL – FICPM – 19.09.2022 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 33306/19.09.2022, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Cuier de laborator SD BL – FICPM – 19.09.2022

Chiuvete de laborator și accesorii SD BL – FICPM – 19.09.2022

Aparate electrice de încălzit SD BL – FICPM – 19.09.2022

Laptop, contract 91/2021– FICPM – 19.09.2022 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 33298/19.09.2022, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Echipamente pentru laborator ETTI – 19.09.2022

ERATĂ:

Valoare estimată:
lot 1: 46000 lei fără TVA
lot 2: 41400 lei fără TVA
lot 3: 68100 lei fără TVA
lot 4: 36500 lei fără TVA

Reparații curente la platforme betonate pentru amenajarea platformelor supraterane pentru colectarea selectiva a deșeurilor la imobilele din campusul academic – 19.09.2022

Lucrări de reparații curente la șarpantă și învelitori pentru Căminul T15 – 16.09.2022

Țeavă de protecție fibră optică DSS – 16.09.2022

Materiale diverse pentru rețea internet ETTI – 16.09.2022

Sisteme de automatizare pentru eficiență energetică a cazanelor de preparare a agentului termic – Fac CI – 16.09.2022

Bariere pentru acces controlat, cu automatizare la deschidere și accesoriu montaj – Fac CI – 16.09.2022

Sistem de protecție termică pentru elementele vitrate – Fac CI – 16.09.2022

„Filtre seringa, contract PD61” – FICPM – 16.09.2022

Reactiv EDTA, contract PD61 – FICPM – 16.09.2022

DALI, Proiect tehnic de execuție și Asistență Tehnică pe parcursul Lucrărilor pentru obiectivul de investiții Mecanică Agricolă – Facultatea de Mecanică – 16.09.2022

Materiale întreținere – 16.09.2022

Materiale de construcții pentru reparații curente – 16.09.2022

Aparate de aer condiționat – 16.09.2022

Reparații aparate de aer condiționat – 16.09.2022

Dotări Laborator Vibrații Mecanice – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Termotehnică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Diverse produse pentru proiectul 407PED/2020 ETTI – 15.09.2022

Dotări Laborator Tribologie – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Rezistența Materialelor – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Energii Regenerabile – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Transfer de Căldură – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Industrie Alimentară – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator AR – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Transfer Numerică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotari Laborator Robotică – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Dotări Laborator Știința și Ingineria Materialelor – Facultatea de Mecanică – 15.09.2022

Servicii organizare conferință de închidere Proiect IVAC – Fac CI – 15.09.2022

Laborator de Proiectare Asistată de Calculator – ARH – 14.09.2022

Laborator de Machete – ARH – 14.09.2022

Materiale de laborator, SD-ZC – FICPM – 14.09.2022

Deoarece până la data de 19.09.2022, ora 11.00, nu a fost depusă nici o ofertă se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de 20.09.2022, ora 13.00.

Spectrometru FTIR, contract 643PED – FICPM – 14.09.2022

Diverse firme luminoase DSS – 13.09.2022

Substanțe pentru dezinsecție și deratizare – 13.09.2022

Servicii de spălătorie și curățenie – 13.09.2022

Formulare contabile și diverse alte imprimate – 12.09.2022

Analize bacteoriologice și coproparazitologice – program autocontrol cantină – 12.09.2022

ERATĂ – Se prelungește termenul de depunere al ofertelor până la data de 16.09.2022, ora 12.00.

Echipamente pentru cercetare – Proiect PED 677_2022 – Fac CI – 09.09.2022

Software pentru cercetare – Proiect PED 677_2022 – Fac CI – 09.09.2022

Ghid de bune practici – Proiect DAS – 08.09.2022

Servicii logistice pentru organizarea conferinței Proiectului DAS – 08.09.2022

Servicii de catering – Proiect ERASMUS KA2 – Fashion Diet – 08.09.2022

Jaluzele cu montaj inclus – 07.09.2022

Diverși reactivi, contract 643PED – FICPM – 06.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Redox Life Tech SRL, comanda 33061/16.09.2022, în valoare de 433,85 lei, fără TVA.

Agenți de spălare, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33285/19.09.2022, în valoare de 384,00 lei, fără TVA.

Hârtie de filtru, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33282/19.09.2022, în valoare de 204,00 lei, fără TVA.

Materiale laborator din cauciuc, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL,
comanda 33289/19.09.2022, în valoare de 719,00 lei, fără TVA.

Pompă de vid, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33286/19.09.2022, în valoare de 1.228,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL, comanda 33280/19.09.2022,in valoare de 1.117,00 lei, fără TVA.

Sticlărie laborator, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS LABORATORY SRL, comanda 33287/19.09.2022, în valoare de 2.162,00 lei, fără TVA.

Suport microscop, SD-HM – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 33278/19.09.2022, în valoare de 1.127,81 lei, fără TVA.

Sticlărie laborator, SD-SD – FICPM – 05.09.2022

Consumabile laborator, SD-MT – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 33294/19.09.2022, în valoare de 792,74 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator, SD-MT – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Redox Life Tech SRL, comanda 33292/19.09.2022, în valoare de 1.262,32 lei, fără TVA.

Coloane cromatografice, contract 643PED – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MUSO SRL comanda 33059/16.09.2022, în valoare de 9.197.60 lei, fără TVA.

Laptop, contract 643PED – FICPM – 05.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ADVANCETECH SRL, comanda 33057/16.09.2022, în valoare de 1.589,00 lei, fără TVA.

Piese de schimb pentru sisteme de securitate ETTI – 02.09.2022

Lucrări reparații curente generale și de renovare – 02.09.2022 – atribuit

Contract nr. 151/05.09.2022, atribuita operatorului economic S.C. MONTAGIAL CONSTRUCT S.R.L., în valoare de 131.651,66 lei cu TVA 19%.

Indicatori de securitate – 02.09.2022

Pachet balanță analitică – 02.09.2022

Pachet ancore – 02.09.2022

Lucrări reparații curente instalație de apă – 01.09.2022 – atribuit

Contract nr. 149/02.09.2022, atribuit operatorului economic S.C. CASA DESIGN S.R.L., în valoare de 16.652,73 lei cu TVA 19%.

Pompa de vid cu palete rotative SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Deoarece pana la data de 06.09.2022, ora 11,00, nu a fost depusa nici o oferta se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 09.09.2022, ora 12.00.

Atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL, comanda 33273/19.09.2022, în valoare de 2.054,37 lei, fără TVA.

Compresor silentios 30 L SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iași, comanda 32071/12.09.2022, în valoare de 1.300,00 lei, fără TVA.

Barbotor oxigen SD-IM – FICPM – 01.09.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Solagen Laboratory SRL, comanda 32072/12.09.2022, în valoare de 382,00 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.