loader image

Achiziții proiect POC CLOUD

Mai jos puteți regăsi achizițiile publice realizate de către TUIASI pentru a implementa cu succes proiectul POC CLOUD cod MySMIS 127998.

Achiziție servicii organizare conferință lansare proiect Cloud, cod MySMIS 124998 – 21.06.2022

Achiziție servicii de publicitate proiect Cloud, cod MySMIS 124998 – 21.06.2022

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.