loader image

Aprilie 2018

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor – 27.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.ROMSPECTRA IMPEX S.R.L București, comanda nr.287CH/03.05.2018, cu o valoare de 2.025 lei fără TVA.

Aparat de climatizare – DSS – 27.04.2018 – atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C. KIN S.R.L., comanda nr. 63 din 24.05.2018, cu o valoare de 1658 lei fără TVA.

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări și management al cantinei studențești – 27.04.2018 – atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuită operatorului economic S.C. VEC IMPEX S.R.L., contract nr. 12224 din 07.06.2018, cu o valoare de 9000 lei fără TVA.

Serviciu de întreținere și reparații pentru aparatele de climatizare din oficiile IT din căminul T17 – 27.04.2018 – anulat

Invitație de participare și caiet de sarcini

Se anulează în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile nr 98/2016, art. 212, alin. (1), lit. a), deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Serviciu de expertiză – 27.04.2018 – atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

Contract nr. 9734/10.05.2018, S.C. HOTARNIC S.R.L. – 1500 lei fara TVA.

Fir, ulei și capuri pentru motocositoare – 27.04.2018 – anulat

Invitație de participare și caiet de sarcini

Table magnetice pentru săli de curs și laboratoare – 27.04.2018 – atribuit

Invitație de participare și caiet de sarcini

atribuit SC SHATTER SRL, contract AC 105/27.04.2018, valoare (lei fără TVA) 7407,6

Pachet sistem videoproiecție – 27.04.2018 – atribuit

Invitație de participare

Contract nr. 178/14.05.2018; SC METIX TEHNO SRL – 6661,62 lei cu TVA

Materiale protecţie – S.A.T. -26.04.2018 – atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 47/04.05.2018, operator economic S.C. VERTICAL TREND S.R.L., valoare 12.053,51 lei cu TVA.

Materiale tehnice – S.A.T. -26.04.2018 – atribuit

invitaţie de participare

Contract nr. 50/07.05.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 12.852,00 lei cu TVA.

Monitorizare a sistemului de alarmă antiefracție si interventie rapidă- 26.04.2018 – atribuit

invitaţie de participare

caiet de sarcini

SC Nord – Est Security Force SRL cu valoarea de 10.356,00 Ron/12 luni, fără TVA

Tehnică de calcul și pachete software – FICPM – 25.04.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C.QUARTZ MATRIX S.R.L Iași, contract nr.9836/11.05.2018, cu o valoare de 6.802,91 lei fără TVA.

Materiale de igienizare laboratoare – Contract sponsorizare nr. 22447/13.11.2017 – 25.04.2018 – anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

Notă:  Deoarece nu s-a primit nicio ofertă până la data anunțată inițial , se prelungeste termenul de depunere a ofertelor  până la data de 08.05.2018, ora 14.00.

hotărâre anulare procedură

Pachet materiale promovare ofertă educațională – SIM – 25.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Contract nr. 171/14.05.2018; SC ADI CENTER SRL – 9999,57 lei cu TVA

Reabilitare Imobil T-Rectorat al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – 25.04.2018 – anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

Erată 1: Se elimină din Caietul de sarcini cuvintele „necesită proiectare și execuție” la următoarele secțiuni:
– I. Lucrările de arhitectură
– II. Lucrările de instalații electrice, sanitare și de climatizare
– III. Lucrările de realizare și instalare a sistemelor de alarmare antiefracție, supraveghere video și instalație date internet

Erată 2: La secțiunea 1.3 din Invitația de participare se va rectifica textul și citi: „prețul unitar egal cu valoarea estimată inclusiv TVA”

Se anulează procedura pentru achiziţionarea directă a contractului de lucrări „Reabilitare Imobil T – Rectorat al Universitatii Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iasi” (publicată pe data de 25.04.2018), deoarece în Caietul de sarcini au fost omisiuni. După ce acesta va fi completat cu datele necesare, se va publica din nou pe site-ul TUIASI această procedură.

Refill cartușe toner ML-2010D3- SIM – 24.04.2018 – atribuit

invitație de participare

se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor in SICAP până pe 07 mai 2018, ora 10:00

Comanda nr. 167/10.05.2018; SC METIX TEHNO SRL – 466,48 lei cu TVA

Materiale pentru organizare concurs „Konteshweller” – 24.04.2018 – atribuit

invitație de participare

SC SHATTER SRL, comanda nr 176/02.05.2018, valoare 648,59 cu TVA inclus

„Analizor gaze ardere şi accesorii”, aferent contracte de cercetare cu agenţi economici – 24.04.2018 – atribuit

documentație de atribuire

Pentru Lotul nr.1: Contract nr.9790/10-05-2018, încheiat cu operatorul economic: S.C. ARC BRAŞOV S.R.L.-Braşov, valoarea contractului: 10200,00 lei fără TVA.

Achiziţie publică „Materiale tehnice”- 20.04.2018 – atribuit

invitaţie de participare

Comanda nr. 42/26.04.2018, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., valoare 351,05 lei cu TVA.

DVR – sistem supraveghere video – CI – 19.04.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. GIP EST S.R.L.: 1956,32 lei fara TVA

Servicii de revizie/mentenanță echipamente de securitate imobil – Arhitectură – 18.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Contract nr. 9258/07.05.2018 Operator economic – S.C. MAROCO SYSTEMS SRL IASI Valoare contract (pe 12 luni) – 1680 lei fara TVA

Pachet accesorii de birou, personalizate – FICPM – 18.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C. STEF S.R.L Iași, comanda nr.254CH/23.04.2018, cu o valoare de 420 lei fără TVA.

Echipamente, accesorii, sticlărie, reactivi de laborator – FICPM – 16.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Lot 1 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL Iași, contract nr.9080/04.05.2018 în valoare de 8704,36 lei, fără TVA.

Lot 2 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.268CH/25.04.2018 în valoare de 1350 lei, fără TVA.

Lot 3 atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda nr.260CH/24.04.2018 în valoare de 586 lei, fără TVA.

Lot 4 atribuit operatorului economic SC AMEX IMPORT EXPORT SRL București, comanda nr.263CH/24.04.2018 în valoare de 170,55 lei, fără TVA.

Lot 5 atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL București, comanda nr.258CH/24.04.2018 în valoare de 649,88lei, fără TVA.

Role pentru casă de marcat fiscală – 13.04.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

La achiziţia mai sus menţionată a fost atribuit contract, nr. 8125 din 20.04.2018, operatorului economic S.C IT GENETICS S.R.L, cu o valoare de 7140.00 lei fără TVA.

Achizitie Servicii catering proiect POCU SMARTER – 13.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Prestare servicii bancare de plată cu cardul prin intermediul POS – DSS și Platforma academică – 13.04.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale SA Contractul
nr.9742/10.05.2018 cu valoarea de 92.316 lei (cota TVA 0) pentru Lotul 1
– DSS;

Atribuit catre BRD- Groupe Societe Generale  SA Contractul
nr.9772/10.05.2018  cu valoarea de 39.972,49 lei (cota TVA 0) pentru Lotul
2 – Platforma Academică;

Diverse scule – 12.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Lot I: Anulat – nu s-a primit nicio ofertă conformă

Lot II: Atribuit – S.C. EUROTECH S.R.L. – 1554 lei fără TVA

Lot III: Atribuit – S.C. EUROTECH S.R.L. – 4167,45 lei fără TVA

Lot IV: Atribuit – S.C. EUROTECH S.R.L. – 2187 lei fără TVA

Lot V: Atribuit – S.C. PestControl Expert S.R.L – 5905,56 lei fără TVA

Lot VI: Atribuit – S.C.PestControl Expert S.R.L – 6560,78 lei fără TVA

Lot VII: Atribuit – S.C.Resonance Distribution S.R.L – 6913,17 lei fără TVA

Lot VIII: Atribuit – S.C.Resonance Distribution S.R.L – 2220,70 lei fără TVA

Lot IX: Atribuit – S.C. EUROTECH S.R.L.- 2042 lei fără TVA.

Materiale organizare IACSIC 2018 – 12.04.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 648,00 lei fără TVA

Tub polarimetru – 05.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C. Analitic Laboratoty S.R.L București, comanda nr.214CH/13.04.2018, cu o valoare de 1.880 lei fără TVA.

Scaun reglabil pe înălțime, tip taburet – 05.04.2018 – atribuit

invitație de participare

Comanda a fost atribuită operatorului economic S.C.MCM DESIGN S.R.L Iași, comanda nr.226CH/18.04.2018, cu o valoare de 900 lei fără TVA.

Achiziție Servicii cazare, catering și inchiriere săli aferente proiect POCU SMARTER – 05.04.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Erată: Se prelungește termenul de depunere al ofertelor până la data de 16.04.2018 ora 09:30.

Achiziție Materiale aferente proiect Erasmus+ KA103 – 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Achiziție Multiplicare suport curs proiect POCU SMARTER – 05.04.2018

invitație de participare și caiet de sarcini

Materiale proiect ROSE – CIVIC – 04.04.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. SHATTER S.R.L.: 5531,50 lei fara TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.