preloder

Conducerea Universităţii

Rector

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

Prorectori

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN
Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN
Prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Marcel ISTRATE
Prorector managementul resurselor

Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU
Prorector relații internaționale

Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel CONDURACHE
Prorector informatizare și comunicații digitale

Conf. univ. dr. ing. Lidia GAIGINSCHI
Prorector responsabil cu relația cu studenții

Președintele Senatului

Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Vicepreședinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Ion BOGDAN

Secretar Senat

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BĂDĂRĂU

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.