loader image

Conducerea Universităţii

Rector

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

Prorectori

Prof. univ. dr. ing. Marinel Costel Temneanu
Prorectoratul Didactic

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin
Prorectoratul Managementul Resurselor și Dezvoltare Instituțională

Conf. univ. dr. ing. Ionuț Ovidiu Toma
Prorectoratul Cercetare Științifică

Prof. univ. dr. ing. Irina Lungu
Prorectoratul Relații Internaționale

Conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman
Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin
Prorectoratul Asigurarea Calității și Imagine Universitară

Conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo Comșa
Prorectoratul Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri

Conf. univ. dr. ing. Bogdan Istrate
Prorectoratul Relația cu Studenții

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu
Director interimar al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat – CSUD

Președintele Senatului

Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

Vicepreședinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Aristotel Popescu

Secretar Senat

Șef lucrări dr. ing. Daniel TOMA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.