loader image

Conducerea Universităţii

Rector

Prof. univ. dr. ing. Dan CAȘCAVAL

Prorectori

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN
Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN
Prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Marcel ISTRATE
Prorector managementul resurselor

Prof. univ. dr. ing. Alina Adriana MINEA
Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat – CSUD

Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU
Prorector relații internaționale

Conf. univ. dr. ing. Simona CARAIMAN
Prorector informatizare și comunicații digitale

Conf. univ. dr. ing. Lidia GAIGINSCHI
Prorector responsabil cu relația cu studenții

Președintele Senatului

Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

Vicepreședinte Senat

Prof. univ. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU

Secretar Senat

Șef lucrări dr. ing. Daniel TOMA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.