loader image

Martie 2023

Servicii de mentenanta a sistemelor de alarmare in caz de efractie, sisteme detectie incendiu, sisteme supraveghere video si  sisteme de control acces – 31.03.2023

Echipamente pentru SSM – ETTI – 31.03.2023

Cantilever – 31.03.2023

Materiale pentru organizare concurs microcontrolere „Mihail Konteschweller” – 30.03.2023

Diverși reactivi de laborator, PCE56 – FICPM – 30.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 12386/11.04.2023,in valoare de 621,38 lei, fără TVA.

Pompă de vid, contract 115PCE – FICPM – 29.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 12368/11.04.2023,in valoare de 10.300,00 lei, fără TVA.

Distilator de apă, contract 115PCE – FICPM – 29.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 12384/11.04.2023,in valoare de 5.890,00 lei, fără TVA.

Celula Franz contract 115PCE – FICPM – 29.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 12489/11.04.2023,in valoare de 2.143,38 lei, fără TVA.

Laptop – 29.03.2023

Echipamente si materiale – 28.03.2023

Imprimanta multifunctional – 28.03.2023

Mascota personalizata – CI – 27.03.2023

Unitate de dispersie, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 12376/11.04.2023,in valoare de 7.000,00 lei, fără TVA.

Tabletă, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023 – atribuit

Deoarece pana la data de 30.03.2023, ora 12,00, nu a fost depusa nici o oferta se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 03.04.2023,ora 12.00.

Atribuit operatorului economic SC Metix Tehno SRL
comanda 12379/11.04.2023,in valoare de 1.732,00 lei, fără TVA.

Lampa UV portabila, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L.
comanda 12372/11.04.2023,in valoare de 2.395,00 lei, fără TVA.

Articole sanitare – FICPM – 27.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC ARABESQUE SRL, comanda 11746/06.04.2023, în valoare de 2.757,44 lei, fără TVA.

Recipient din sticlă – SIM – 24.03.2023

Materiale de promovare a imaginii facultății – 24.03.2023

Apă minerală – protecția muncii – ARH – 24.03.2023

Pubelă de deșeuri – ARH – 24.03.2023

Cromatograf HPLC, contract 643PED – FICPM – 24.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. OF SYSTEMS S.R.L., contract 12320/11.04.2023, în valoare de 142.857,00 lei, fără TVA.

Apometru – FICPM – 24.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau
comanda 11494/04.04.2023,in valoare de 681,51 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator, PCE56 – FICPM – 24.03.2023 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare
9815/24.03.2023,deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

Cartușe HP SD-BL – FICP – 24.03.2023 – anulată

Se anulează procedura de achiziție, conform invitației de participare 9806/24.03.2023, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă conformă.

Consumabile laborator SD-BL – FICPM – 24.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 11500/04.04.2023,in valoare de 307,00 lei, fără TVA.

Lămpi pentru AAS SD-BL – FICPM – 24.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. ANALYTIK-JENA-ROMANIA S.R.L
comanda 11499/04.04.2023,in valoare de 5.454,56 lei, fără TVA.

Cuve turbidimetru SD-BL – FICPM – 24.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. Hanna Instruments Service S.R.L
comanda 11497/04.04.2023,in valoare de 180,00 lei, fără TVA.

Tuburi led – SIM – 23.03.2023

Diverse produse IT pentru GI-TD-DigitAll-10 /2022 – 23.03.2023

Motocultor pe benzină cu accesorii pentru nivelarea și însămânțarea terenului cu iarbă DSS – 23.03.2023

Servicii de elagaj / toaletare și tăieri arbori – 22.03.2023 – atribuit

atribuit firmei S.C SERVICII PUBLICE IASI S.A, contract numărul 11653 din 05.04.2023, valoarea contractului 36.000,00 lei, fără TVA.

Servicii de întreținere spații verzi – 22.03.2023

Interfoane – DSS – 21.03.2023 – atribuit

Comanda nr. 12698 din 13.04.2023 a fost atribuită operatorului economic S.C. COVO SOLUTION S.R.L., cu o valoare de 7.029 lei fără TVA.

Lucrări de reparaţii curente Sala nr.13 – imobil TEX 4A (Arhivă) – 20.03.2023

Mâner ușă aluminiu – FICPM – 21.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic AC ARABESQUE SRL comanda 10433/28.03.2023,in valoare de 470,00 lei, fără TVA.

Contraplacă ușă aluminiu – FICPM – 21.03.2023 – anulat

Se anulează procedura de achiziție, conform invitației de participare 9231/21.03.2023, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă conformă.

Reactivi, contract 643PED – 20.03.2023 – atribuit

Operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 10673/30.03.2023, în valoare de 2.738,28 lei, fără TVA.

Lucrări de reparații curente instalații sanitare, Corp S+P+7E, Imobil CH – 20.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. CONPLAST RO S.R.L Iasi
contract 10492/29.03.2023,in valoare de 29.841,93 lei, fără TVA.

Carbonat de bariu, contract 643PED – 20.03.2023 – atribuit

Operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL, comanda 10671/30.03.2023, în valoare de 470,00 lei, fără TVA.

Feronerie și alte materiale reparații – 20.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau comanda 10431/28.03.2023,in valoare de 5.559,29 lei, fără TVA.

Hârtie igienică – Fac CI – 20.03.2023

Echipament de lucru la înălțime – Fac CI – 20.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire proiect tehnic sistem de supraveghere video Bază sportivă – 20.03.2023 – atribuit

Contract nr. 13386 din 25.04.2023, atribuit operatorului economic FLASH GRUP S.R.L., cu o valoare de 21.000 lei fără TVA.

Consumabile instalații electrice iluminat (becuri, tuburi) – 17.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. Biall Business S.R.L. contract nr. 12116/10.04.2023, în valoare de 12.933,00 lei, fără T.V.A.

Lucrări reparații curente la instalația de ventilație a grupurilor sanitare, în căminele T10, T11 – 17.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. METRIKA LTD S.R.L. contract nr. 12121/10.04.2023, în valoare de  37.076,69 lei, fără T.V.A.

Obiecte de inventar și materiale de construcție necesare amenajării parcurilor / spațiilor verzi și aleilor de acces aferente căminelor din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași” – DSS – 17.03.2023 – atribuit

atribuit firmei S.C CITOS M&S S.R.L, contract numărul 11189 din 03.04.2023, valoarea contractului 24.950,71 lei, fără TVA.

Jaluzele pentru sali de curs si laboratoare – 17.03.2023

Servicii de verificare hidranți de incendiu și instalații aferente – 17.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire Proiect tehnic sistem de supraveghere video Baza sportivă – 17.03.2023 – atribuit

Contract nr. 13386 din 25.04.2023, atribuit operatorului economic FLASH GRUP S.R.L., cu o valoare de 21.000 lei fără TVA.

Cablu de securitate – ARH – 17.03.2023

Planșetă de desen – ARH – 17.03.2023

Aparate și componente electronice – 16.03.2023

Tonere Rotaprint – 15.03.2023

Servicii de mentenanță instalații termice și sanitare Campus Tudor Vladimirescu – 15.03.2023

Laptop – SIM – 15.03.2023

Încărcare butelie argon – SIM – 15.03.2023

Oxid de zirconiu – SIM – 15.03.2023

Echipamente și materiale – 14.03.2023

Materiale birou – 13.03.2023

Componente sisteme de supraveghere video – DSS – 13.03.2023

Aparate de aer condiționat – 10.03.2023

Consumabile pentru table magnetice – 10.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire Proiect tehnic sistem de supraveghere video Bază sportivă – 10.03.2023 – anulat

Servicii de constatare/evaluare Sistem tehnic de Securitate– FICPM – 09.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC MAROCO SYSTEMS SRL Iasi
contract 8574/15.03.2023,in valoare de 3.600,00 lei, fără TVA.

Tuburi LED – 08.03.2023

Piese de schimb pentru sistem de supraveghere video – 08.03.2023

Echipamente și materiale pentru cercetare GT – Fac. CI – 07.03.2023

Serviciu de refacere a documentației de avizare aferentă obiectivului Construire Cămin Studențesc – TUIASI, str. Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1-73, jud. Iași – 07.03.2023

Materiale rețea SIM – 06.03.2023

Jaluzele SIM – 06.03.2023

Coloane de sorbție contract 56PCE – FICPM – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 8888/17.03.2023,in valoare de 6.600,00 lei, fără TVA.

Metanol SD-TC – FICPM – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL comanda 8572/15.03.2023,in valoare de 160,00 lei, fără TVA.

Sticlărie de laborator SD-TC – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL comanda 8423/14.03.2023,in valoare de 3.273,00 lei, fără TVA.

Lucrări reparații curente la șarpanta, învelitoarea și terasa căminului studențesc T8 – 06.03.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. IZOSERV S.R.L. contract nr. 11210/03.04.2023, în valoare de 292.801,35 lei, fără T.V.A.

Servicii elaborare studiu de coexistență a rețelelor electrice pentru control acces autoturisme în campus Tudor Vldimirescu – 06.03.2023 – atribuit

ERATA: Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 20.03.2023 ora 12:00

Atribuit operatorului economic ZETU CORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ comandă nr. 10786/31.03.2023, în valoare de 8.000,00 lei, fără T.V.A.

Servicii elaborare studiu analiză de oportunitate privind repunerea în funcțiune a motoarelor termice pe combustibil gaz natural la modulele de cogenerare TV2 și TV3 – 06.03.2023 – atribuit

ERATA: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 16.03.2023, ora 12:00

Atribuit operatorului economic S.C. CLARKE ENERGY ROMANIA S.R.L. contract nr. 10784/31.03.2023, în valoare de 10.000,00 lei, fără T.V.A.

Mouse și baterie/acumulator – ARH – 03.03.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. EAST NET SERVICE S.R.L. cu suma ofertată de 8749,00 lei fără TVA

Materiale electrice pentru reparații curente – 03.03.2023

Servicii de mentenanta/revizie a instalatiilor de climatizare, sistemelor de racire tip chiller si ventiloconvectoare din cadrul Facultatii de IEEIA – 02.03.2023

Materiale Data Center – 02.03.2023 – atribuit

Comanda nr. 29/03.03.2023, atribuita operatorului economic S.C. East Net Service S.R.L., in valoare de 12.721.10 lei cu TVA 19%.

Scaun ergonomic ETTI – 02.03.2023 – atribuit

Atribuit SC METIX TEHNO SR, valoare comandă 3434,15 lei fără TVA.

Tehnica de calcul pentru Scoala Doctorala – CI – 1.03.2023

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.