loader image

Martie 2023

Echipamente si materiale – 28.03.2023

Imprimanta multifunctional – 28.03.2023

Mascota personalizata – CI – 27.03.2023

Unitate de dispersie, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023

Tabletă, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023

Lampa UV portabila, contract 115PCE – FICPM – 27.03.2023

Articole sanitare – FICPM – 27.03.2023

Recipient din sticlă – SIM – 24.03.2023

Materiale de promovare a imaginii facultății – 24.03.2023

Apă minerală – protecția muncii – ARH – 24.03.2023

Pubelă de deșeuri – ARH – 24.03.2023

Cromatograf HPLC, contract 643PED – FICPM – 24.03.2023

Apometru – FICPM – 24.03.2023

Reactivi de laborator, PCE56 – FICPM – 24.03.2023

Cartușe HP SD-BL – FICP – 24.03.2023

Consumabile laborator SD-BL – FICPM – 24.03.2023

Lămpi pentru AAS SD-BL – FICPM – 24.03.2023

Cuve turbidimetru SD-BL – FICPM – 24.03.2023

Tuburi led – SIM – 23.03.2023

Diverse produse IT pentru GI-TD-DigitAll-10 /2022 – 23.03.2023

Motocultor pe benzină cu accesorii pentru nivelarea și însămânțarea terenului cu iarbă DSS – 23.03.2023

Servicii de elagaj / toaletare și tăieri arbori – 22.03.2023

Servicii de întreținere spații verzi – 22.03.2023

Interfoane – DSS – 21.03.2023

Lucrări de reparaţii curente Sala nr.13 – imobil TEX 4A (Arhivă) – 20.03.2023

Mâner ușă aluminiu – FICPM – 21.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic AC ARABESQUE SRL comanda 10433/28.03.2023,in valoare de 470,00 lei, fără TVA.

Contraplacă ușă aluminiu – FICPM – 21.03.2023

Reactivi, contract 643PED – 20.03.2023

Lucrări de reparații curente instalații sanitare, Corp S+P+7E, Imobil CH – 20.03.2023

Carbonat de bariu, contract 643PED – 20.03.2023

Feronerie și alte materiale reparații – 20.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau comanda 10431/28.03.2023,in valoare de 5.559,29 lei, fără TVA.

Hârtie igienică – Fac CI – 20.03.2023

Echipament de lucru la înălțime – Fac CI – 20.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire proiect tehnic sistem de supraveghere video Bază sportivă – 20.03.2023

Consumabile instalații electrice iluminat (becuri, tuburi) – 17.03.2023

Lucrări reparații curente la instalația de ventilație a grupurilor sanitare, în căminele T10, T11 – 17.03.2023

Obiecte de inventar și materiale de construcție necesare amenajării parcurilor / spațiilor verzi și aleilor de acces aferente căminelor din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași” – DSS – 17.03.2023

Jaluzele pentru sali de curs si laboratoare – 17.03.2023

Servicii de verificare hidranți de incendiu și instalații aferente – 17.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire Proiect tehnic sistem de supraveghere video Baza sportivă – 17.03.2023

Cablu de securitate – ARH – 17.03.2023

Planșetă de desen – ARH – 17.03.2023

Aparate și componente electronice – 16.03.2023

Tonere Rotaprint – 15.03.2023

Servicii de mentenanță instalații termice și sanitare Campus Tudor Vladimirescu – 15.03.2023

Laptop – SIM – 15.03.2023

Încărcare butelie argon – SIM – 15.03.2023

Oxid de zirconiu – SIM – 15.03.2023

Echipamente și materiale – 14.03.2023

Materiale birou – 13.03.2023

Componente sisteme de supraveghere video – DSS – 13.03.2023

Aparate de aer condiționat – 10.03.2023

Consumabile pentru table magnetice – 10.03.2023

Servicii de consultanță de specialitate pentru întocmire Proiect tehnic sistem de supraveghere video Bază sportivă – 10.03.2023 – anulat

Servicii de constatare/evaluare Sistem tehnic de Securitate– FICPM – 09.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC MAROCO SYSTEMS SRL Iasi
contract 8574/15.03.2023,in valoare de 3.600,00 lei, fără TVA.

Tuburi LED – 08.03.2023

Piese de schimb pentru sistem de supraveghere video – 08.03.2023

Echipamente și materiale pentru cercetare GT – Fac. CI – 07.03.2023

Serviciu de refacere a documentației de avizare aferentă obiectivului Construire Cămin Studențesc – TUIASI, str. Profesor Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 1-73, jud. Iași – 07.03.2023

Materiale rețea SIM – 06.03.2023

Jaluzele SIM – 06.03.2023

Coloane de sorbție contract 56PCE – FICPM – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 8888/17.03.2023,in valoare de 6.600,00 lei, fără TVA.

Metanol SD-TC – FICPM – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL comanda 8572/15.03.2023,in valoare de 160,00 lei, fără TVA.

Sticlărie de laborator SD-TC – 06.03.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL comanda 8423/14.03.2023,in valoare de 3.273,00 lei, fără TVA.

Lucrări reparații curente la șarpanta, învelitoarea și terasa căminului studențesc T8 – 06.03.2023

Servicii elaborare studiu de coexistență a rețelelor electrice pentru control acces autoturisme în campus Tudor Vldimirescu – 06.03.2023

ERATA: Se prelungeste perioada de depunere a ofertelor pana la data de 20.03.2023 ora 12:00

Servicii elaborare studiu analiză de oportunitate privind repunerea în funcțiune a motoarelor termice pe combustibil gaz natural la modulele de cogenerare TV2 și TV3 – 06.03.2023

ERATA: Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 16.03.2023, ora 12:00

Mouse și baterie/acumulator – ARH – 03.03.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. EAST NET SERVICE S.R.L. cu suma ofertată de 8749,00 lei fără TVA

Materiale electrice pentru reparații curente – 03.03.2023

Servicii de mentenanta/revizie a instalatiilor de climatizare, sistemelor de racire tip chiller si ventiloconvectoare din cadrul Facultatii de IEEIA – 02.03.2023

Materiale Data Center – 02.03.2023 – atribuit

Comanda nr. 29/03.03.2023, atribuita operatorului economic S.C. East Net Service S.R.L., in valoare de 12.721.10 lei cu TVA 19%.

Scaun ergonomic ETTI – 02.03.2023 – atribuit

Atribuit SC METIX TEHNO SR, valoare comandă 3434,15 lei fără TVA.

Tehnica de calcul pentru Scoala Doctorala – CI – 1.03.2023

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.