loader image

Carta Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Stema Universităţii

Descrierea stemei

Scut spaniol având, în câmp de azur, un compas de argint cu braţele desfăcute, broşând peste un echer din acelaşi metal, aşezat cu vârful în jos. Şeful de hermină, încărcat cu o carte de purpură ferecată cu aur. Sub scut, pe o eşarfă de argint, deviza inscripţionată cu litere negre majuscule:

IPSA SCIENTIA POTESTAS EST .

Semnificaţia stemei

Scutul spaniol (cu vârful semicircular) a fost adoptat, prin convenţie, pentru stemele universitare. Compasul şi echerul, broşând peste o carte deschisă, erau însemnele prin care specializările inginereşti erau reprezentate în stema Universităţii din Iaşi din 1935. Compasul face trimitere directă spre Şcoala de Ingineri Hotarnici din Iaşi, întemeiată de Gheorghe Asachi în 1813, moment emblematic al începuturilor învăţământului politehnic în limba română din România. Şeful de hermina arată că această şcoală tehnică superioară s-a întemeiat sub înaltul patronaj domnesc, al lui Scarlat Callimachi vodă. Cartea, simbolul universal al cunoaşterii, prezent în majoritatea stemelor universitare, este Biblia, identificată ca atare prin culoarea purpurie.

Note
  1. Stema a fost compusă, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ştefan Gorovei (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie), de colaboratorii acestuia dr. Sorin Iftimi şi dr. Cătălin Hriban. Toţi trei sunt cercetători în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române şi membri ai Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi. Prelucrările grafice finale ale stemei au fost realizate de Adriana Micu.
  2. Într-o lucrare ştiinţifică a autorilor stemei Universităţii Tehnice din Iaşi se prezintă stema alăturată care apare pe diplomele de doctor honoris causa acordate în 1935 de Universitatea din Iaşi.
  3. În cadrul Universităţii din Iaşi funcţionau în acea vreme specializările inginereşti: electrotehnică şi chimie industrială. Pentru acestea, pe diplomele amintite, simbolurile corespunzătoare sunt compasul şi echerul (în câmpul roşu – mijloc jos), care amintesc de instrumentele profesionale ale inginerilor formaţi în Şcoala de Ingineri Hotarnici înfiinţată de Gheorghe Asachi, la 15 noiembrie 1813, în cadrul Academiei Domneşti din Iaşi.
  4. Existenţa acestor simboluri în stema Universităţii din Iaşi, în cadrul căreia au funcţionat (începând din 1910 – 1912) cele două precursoare (electrotehnică şi chimie industrială) ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (înfiinţată în 1937), a fost temeiul pentru care compasul şi echerul au fost incluse în Stema Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, ca simboluri care amintesc de originile învăţământului politehnic superior ieşean şi, implicit, de figura emblematică a lui Gheorghe Asachi. Se respectă în acest fel o bine statornicită tradiţie şi anume că stema unei entităţi culturale, sociale sau politice are menirea de a prezenta, prin simboluri cât mai simple, dar conform canoanelor heraldice (a se vedea, de exemplu, https://en.wikipedia.org/wiki/Heraldry) , evenimentele originare sau întemeietoare ale respectivelor entităţi.
  5. În Grecia Antică practicarea geometriei era considerată ca primul pas al filosofării şi în acest sens trebuie amintit că pe frontispiciul Academiei lui Platon (428/427 – 348/347 a. Chr.) se putea citi: „Nimeni nu intră aici dacă nu este geometru”. De atunci simbolurile geometrice au dobândit şi au şi în zilele noastre semnificaţii şi utilizări multiple. Compasul şi echerul, ale căror origini se află la începuturile ştiinţei şi tehnologiei, sunt printre instrumentele cele mai vechi utilizate în conceperea şi realizarea formelor, corpurilor, clădirilor, maşinilor, instalaţiilor etc. Totodată, prin însăşi eficienţa metodelor de cunoaştere a lumii (inteligibile / sensibile), în care sunt implicate, compasul şi echerul sunt simboluri ale rigorii raţionamentului geometric şi, pe cale de consecinţă, ale profesării ştiinţelor exacte şi ştiinţelor inginereşti. Din această perspectivă trebuie privită Stema Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
  6. Deviza IPSA SCIENTIA POTESTAS EST (Ştiinţa însăşi este putere) a fost preluată din Francis Bacon, Meditationes Sacræ. De Hæresibus, 1597.
  7. Codurile culorilor folosite în stemă sunt următoarele: albastru azur – PANTONE 2925 C, roşu purpuriu – PANTONE 258 C, galben auriu – PANTONE 141C.

Emblema Universităţii

Descrierea emblemei

Medalion în formă de elipsă, cu chenar alb, având, în câmp bleumarin deschis, imaginea fotografică solarizată posterio-lateral (în două forme – spre dreapta şi spre stânga – utilizabile în funcţie de contextul grafic) a statuii în marmură albă a lui Gheorghe Asachi, realizată de Ioan Georgescu în 1890.

Imaginea fotografică este înconjurată, în jumătatea superioară, de inscripţia cu litere albe majuscule: UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI” şi, în treimea inferioară, de două ramuri albe de laur, simetrice, între care, în partea de jos a medalionului, se află inscripţia cu litere albe majuscule: 1813 IASI.

Semnificaţia emblemei

Emblema îl reprezintă pe Gheorghe Asachi, marele om de cultură, cu preocupări ştiinţifice şi artistice multilaterale, care, devenit în februarie 1813 înalt funcţionar de stat în capitala Moldovei, a înfiinţat la 15 noiembrie 1813, sub patronajul domnitorului Scarlat Calimachi, Şcoala de Ingineri Hotarnici în cadrul Academiei Domneşti din Iaşi, prima formă de învăţământ tehnic superior din România.

Ca profesor al acestei şcoli, Gheorghe Asachi a „paradosit” (predat) pentru întâia oară în limba română cursuri de matematică (aritmetică, algebră şi geometrie), desen, geodezie, inginerie (civilă), arhitectură şi istoria artei. În toate aceste discipline academice precum şi în domenii artistice Gheorghe Asachi s-a ilustrat, pe tot parcursul vieţii, în calitate de profesor (la Academia Domnească şi Academia Mihăileană), de autor de manuale, de fondator de instituţii de învăţământ şi cultură (după Şcoala de Ingineri Hotarnici au urmat: Gimnaziul Vasilian, Şcoala de Arte şi Meserii din Iaşi, Arhivele Statului din Iaşi, „Albina românească” – gazetă politico-literară, Institutul Albinei), de întreprinzător (Fabrica de Hârtie din Piatra Neamţ), de inginer şi arhitect şi, nu în ultimul rând, de diplomat, poet, dramaturg, traducător şi pictor.

Note
  1. Emblema a fost realizată de doamna asist. Adriana Micu (Facultatea de Arhitectură, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi), atât compoziţional cât şi ca realizare grafică, prin mijloace computerizate.
  2. Statuia lui Gheorghe Asachi, a cărei imagine fotografică (normală şi oglindită) a fost utilizată în cele două forme ale emblemei, este prima sculptură ronde-bosse din Moldova (şi a doua din Vechiul Regat), realizată de Ioan Georgescu (1857-1898) care „inaugurează seria sculptorilor români” (cf. Tudor Vianu). Statuia a fost amplasată iniţial în faţa Bisericii Trei Ierarhi (1890), a fost mutată în faţa Teatrului Naţional (1897) după care a fost aşezată (1905) pe locul actual, în faţa Scolii Primare „Gheorghe Asachi” din Iaşi (str. Ştefan cel Mare din Iaşi, colţ cu str. Palat). La cea de a doua mutare, într-o criptă aflată la baza soclului statuii au fost depuse osemintele marelui cărturar şi ale soţiei sale.
  3. Codul culorii folosite în emblemă este următorul: albastru – PANTONE 287C.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.