preloder

Noiembrie 2019

Produse feronerie ETTI – 12.11.2019

Servicii de mentenanță hidranți interiori ETTI – 12.11.2019

Echipament informatic – FDI-2019-0120 – 11.11.2019

Materiale informative – FDI-2019-0120 – 11.11.2019

Hârtie indicatoare de pH PRF – FICPM – 11.11.2019

Reactivi PRF – FICPM – 11.11.2019

Mantale de încălzire PRF– FICPM – 08.11.2019

Frigider PRF– FICPM – 08.11.2019

Phmetru portabil PRF– FICPM – 08.11.2019

Videoproiector și accesorii contract 31 – FICPM – 08.11.2019

Încărcare cartușe toner – 08.11.2019

Servicii de mentenanță licență Matlab și Simulink – 07.11.2019

Materiale si consumabile pentru proiectul GNaC2018_190/2019 – 07.11.2019

Consumabile electrice și alte materiale contract 31– FICPM – 07.11.2019

Baie ultrasonică și accesorii contract 31 – FICPM – 07.11.2019

Manta încălzire contract 31– FICPM – 07.11.2019

Centrifugă contract 31– FICPM – 07.11.2019

Cuvete contract 31 – FICPM – 06.11.2019

Diverși reactivi contract 31 – FICPM – 06.11.2019

Diverse consumabile laborator contract 31 – FICPM – 06.11.2019

Servicii de închiriere autoutilitare în vederea deszăpezirii și a altor activități – 06.11.2019

Servicii de consultanță studenți-tutori 2019-2020 – proiect ROSE AG185 – 04.11.2019

Imprimantă 3D și accesorii contract 31 – FICPM – 04.11.2019

Diverși solvenți contract 31 – FICPM – 04.11.2019

Flansă vas de sticlă contract 6 – FICPM – 04.11.2019

Lichid de răcire contract 6 – FICPM – 04.11.2019

Diverse tulpini contract 6– FICPM – 04.11.2019

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de 13.11.2019, ora 11,00.

Aparat de aer condiționat contract 6 – FICPM – 04.11.2019

Birotică contract 6 – FICPM – 04.11.2019

Accesorii echipamente laborator contract 6 – 01.11.2019

Acumulator sursă alimentare contract 6 – 01.11.2019

Cameră foto-video și accesorii contract 6 – 01.11.2019

Echipamente și materiale IT aferente Proiect CNFIS-FDI-2019-0270 – 01.11.2019

Hemocitometru contract 6 – 01.11.2019

Materiale și consumabile pentru proiectul GNaC2018_67/2019 – 01.11.2019

Materiale și consumabile pentru proiectul GNaC2018_190/2019 – 01.11.2019

Erată: Caietul de sarcini se corectează conform fișierului atașat.

Diverși reactivi contract 6 – 01.11.2019

Sulfat de amoniu – 01.11.2019

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.