loader image
    TUIASI Logo
    Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
    TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.