loader image

Aprilie 2023

Serviciu privind intabularea posturilor de transformare și de alimentare de medie tensiune din Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași – 28.04.2023 – atribuit

ERATĂ Deoarece nu a fost depusă nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 04.05.2023 inclusiv.

Atribuit operatorului economic S.C. HOTARNIC S.R.L. contract nr. 17335/22.05.2023, în valoare de  6.000,00 lei fără T.V.A.

Servicii de reparare tâmplărie: uși, ferestre – 28.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. MIRROR SLN GROUP S.R.L. contract nr. 16636/17.05.2023, în valoare de 19.800,00 lei, fără T.V.A.

Aparatură și echipamente de laborator – ARH – 28.04.2023

Accesorii și piese de schimb pentru aparatură de laborator – ARH – 28.04.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. EAST NET SERVICE S.R.L cu valoarea de 2344 lei fără TVA

Mentenanță software Scanner 3D – ARH – 28.04.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. EAST NET SERVICE S.R.L. cu valoarea de 3275 lei fără TVA

Reactivi de laborator, contract Eranet 293 – FICPM – 27.04.2023 – atribuit

Lot 1, operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 15971/11.05.2023,in valoare de 548,28 lei, fără TVA.
Lot 2, operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 15972/11.05.2023,in valoare de 1.961,70 lei, fără TVA
Lot 3, operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 15974/11.05.2023,in valoare de 5.863,95 lei, fără TV

Produse informare și de promovare personalizate – proiect IACSIC 2023 – 27.04.2023

Oxid de deuteriu, contract Eranet 293 – FICPM – 27.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 15967/11.05.2023,in valoare de 2.655,00 lei, fără TVA.

Materiale de laborator, contract Eranet 293 – FICPM – 27.04.2023 – atribuit

Lot 1, operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 15970/11.05.2023,in valoare de 999,00 lei, fără TVA.
Lot 2, operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 15976/11.05.2023,in valoare de 149,52 lei, fără TVA

Servicii de instruire utilizare spectrofotometru AAS – FICPM – 27.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ANALYTIK-JENA-ROMANIA S.R.L, comanda 15289/08.05.2023,in valoare de 3.500,00 lei, fără TVA.

Materiale întreținere – 27.04.2023

Ghidul studentului An I ROSE Edificium – Fac CI – 27.04.2023

Obiecte și materiale de lucru Compete_ETTI – 27.04.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC CHEMICAL LAB SUPPLIERS SRL, Valoare contract 39603,58 lei fara TVA

Termohigrometru, SD – VI – FICPM – 26.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 15978/11.05.2023,in valoare de 100,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator SD – VI – FICPM – 26.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 15285/08.05.2023,in valoare de 484,00 lei, fără TVA.

Microcentrifuga D1008, SD – VI – FICPM – 26.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 15283/08.05.2023, în valoare de 520,00 lei, fără TVA.

Materiale de laborator SD – VI – FICPM – 26.04.2023 – atribuit

ERATĂ: La poziția 7 se dorește achiziția: Pahar Erlenmeyer cu dop 250 mL, cod produs 027.03.250 sau echivalent – 2 buc cu specificațiile: Pahar Erlenmeyer cu gât îngust, din sticlă borosilicată 3.3, prevăzut cu un un dop de plastic (filet GL 32 ), cu pereți groși, rezistent la șocuri, gradații + inscripții imprimate pe pahar.

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 15278/08.05.2023,in valoare de 442,00 lei, fără TVA.

Debitmetru – anemometru – manometru – termometru, SD – VI – FICPM – 26.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 15963/11.05.2023,in valoare de 1.500,00 lei, fără TVA.

Piese de schimb și componente tehnică de calcul – IEEIA – 25.04.2023 – atribuit

  • LOTUL nr.1 și LOTUL nr.2: atribuite operatorului economic S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L., contract nr. 15063/05-05-2023, în valoare totală de 5050 lei, fără TVA
  • LOTUL nr. 4: atribuit operatorului economic S.C.A&B Computers S.R.L., contract nr.15062/05-05-2023, în valoare totală de 2000 lei, fără TVA.
  • Se anulează aplicarea achiziției directe pentru LOTUL nr.3, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă

Echipamente de măsurare – Proiect PED 730-2022 – 25.04.2023

Senzori laser – Proiect PED 730-2022 – 25.04.2023

Echipamente pentru cercetare – Proiect PED 730-2022 – 25.04.2023

Tipare metalice – Proiect PED 730-2022 – 25.04.2023

Sifon din sticlă pentru pompe de vid, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL, comanda 14731/03.05.2023, în valoare de 1.400,00 lei, fără TVA.

Seringi și ace, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL, comanda 14743/03.05.2023, în valoare de 1.082,47 lei, fără TVA.

Roată liză, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 14726/03.05.2023, în valoare de 175,80 lei, fără TVA.

Mini fierăstrău, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 14735/03.05.2023, în valoare de 382,33 lei, fără TVA.

Mănuși nitril, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL, comanda 14741/03.05.2023, în valoare de 183,60 lei, fără TVA.

Elevator de laborator, contract 115PCE – FICPM – 24.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. EDULAB S.R.L., comanda 14733/03.05.2023, în valoare de 439,50 lei, fără TVA.

Videoproiector – MC – 21.04.2023

Servicii de intreținere, revizie tehnică curentă, reparații accidentale și revizie generală ascensoare – 21.04.2023 – atribuit

Contract nr.63/24.04.2023, operator economic S.C. Tehno Intal S.R.L., în valoare de 100.638,30 lei cu TVA 19%.

Lucrari de reparatii curente sistem degivrare imobil A – ETTI – 20.04.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC ELECTRIC INSTAL SRL, valoare contract 44788,39 lei

Sticlărie laborator, contract 115PCE – FICPM – 19.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL, comanda 14182/28.04.2023, în valoare de 1.348,35,00 lei, fără TVA.

Materiale de laborator, contract 115PCE – FICPM – 19.04.2023 – atribuit

Lot 1, operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 14178/28.04.2023, în valoare de 610,00 lei, fără TVA
Lot 2, operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 14180/28.04.2023, în valoare de 1.555,00 lei, fără TVA.

Pachet cartușe, contract 115PCE – FICPM – 19.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. DINALUCRI S.R.L., comanda 14187/28.04.2023, în valoare de 699,00 lei, fără TVA.

Birotică, contract 115PCE – FICPM – 19.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. Evident Group S.R.L., comanda 14184/28.04.2023, în valoare de 258,50 lei, fără TVA.

Echipamente IT si altele pentru laborator de electronica, proiect ROSE AG142 – 19.04.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC METIX TEHNO SRL, valoare contract 15263,34 lei fara TVA, ambele loturi

Scaun directorial pentru proiect ROSE AG142 – 19.04.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC METIC TEHNO SRL, valoare contract 1710,00 lei fara TVA

Prosop hârtie SD – GM – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ADISON COMPANY S.R.L., comanda 14132/28.04.2023, în valoare de 99,95 lei, fără TVA.

Materiale de laborator SD – GM – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 14190/28.04.2023, în valoare de 472,00 lei, fără TVA.

Acid percloric SD – GM – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC AQUATOR SRL, comanda 141117/28.04.2023, în valoare de 2704,00 lei, fără TVA.

Acid azotic SD – GM – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. INTERLAB AUSTRIA SRL, comanda 14129/28.04.2023, în valoare de 280,00 lei, fără TVA.

Încărcare butelie cu argon 5.0, ctr PCE56 – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Metix Tehno SRL, comanda 15111 / 05.05.2023, ]n valoare de 788,00 lei, fără TVA.

Reactivi monozaharide, contract 643PED – FICPM – 13.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 14133/28.04.2023, în valoare de 556,25 lei, fără TVA.

Materiale intreținere Rectorat – 12.04.2023 – atribuit

Comandă nr.60/04.06.2023, operator economic S.C. IG PLUS S.R.L., în valoare de 1.492,26 lei cu TVA 19%.

Materiale intreținere – 12.04.2023 – atribuit

Comanda nr. 61/13.04.2023, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., în valoare de 6.748,72 lei cu TVA 19%.

Materiale Rotaprint – 10.04.2023 – atribuit

Comanda nr. 59/11.04.2023, operator economic S.C. SHATTER S.R.L., în valoare de 5.914,60 lei cu TVA 19%.

Servicii de expertiză tehnică, audit energetic și elaborare D.A.L.I. pentru Reabilitare, recompartimentare și refuncționalizare clădire existenta Hala Chimie pentru transformarea (partială) a acesteia în cantina – 10.04.2023

Lucrări de reparații curente retea distributie agent termic Imobil T – Rectorat (in zona HGIM) – 10.04.2023

Solvenți, contract 115PCE – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

Lot 1, operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL, comanda 14126/28.04.2023, în valoare de 1.708,90 lei, fără TVA

Lot 2, operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L., comanda 14120/28.04.2023, în valoare de 4.468,00 lei, fără TVA.

Soluții tampon, contract 115PCE – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL, comanda 14127/28.04.2023,in valoare de 520,00 lei, fără TVA.

Reactivi, contract 115PCE – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

Operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL, comanda 14125/28.04.2023, în valoare de 5.055,63 lei, fără TVA.

Oxid de aluminiu contract 115PCE – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

ERATĂ: Codul produsului de referință este: Cod produs 9420.3.

Atribuit operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L. comanda 14123/28.04.2023, în valoare de 368,00 lei, fără TVA.

Router Wireless SD-CS – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DESMOND DEVELOPMENT SRL comanda 12994/20.04.2023,in valoare de 470,80 lei, fără TVA.

Pachet cartușe SD-CS – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. SMART CHOICE S.R.L.  Iași
comanda 12993/20.04.2023,in valoare de 711,00 lei, fără TVA.

Multifunctional inkjet SD-CS – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DESMOND DEVELOPMENT SRL
comanda 12995/20.04.2023,in valoare de 1.184,80 lei, fără TVA.

Hartie copiator SD-CS – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC SHATTER SRL Iași
comanda 12992/20.04.2023,in valoare de 63,75 lei, fără TVA.

Hartie copiator, contract 8230 – FICPM – 10.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iași, comanda 14119/28.04.2023, în valoare de 104,75 lei, fără TVA.

Aparate de aer conditionat – 07.04.2023

Consumabile pentru scule electrice – 07.04.2023

Table – MC – 06.04.2023

Lucrări de reconectare (aducere la forma inițială) rețea internet – Motoare Termice – MC – 06.04.2023

Reparații curente Imobil Mecanică (Rezistența Materialelor) tronson dreapta (Est) – MC – 06.04.2023

Laptop – MC – 06.04.2023

Consumabile laborator – MC – 06.04.2023

Serviciu de constatare și reparare a echipamentului din dotarea cantinei „Tudor Vladimirescu” din Iași – 06.04.2023 – atribuit

Atribuit firmei S.C SMART HORECA SERVICE S.R.L, contract numărul 13868 din 27.04.2023, valoarea contractului 3.200,00 lei, fără TVA.

Plăci de dezvoltare și accesorii pentru laboratoare – 06.04.2023

UPS, contract 643PED – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC Metix Tehno SRL
comanda 12627/12.04.2023,in valoare de 1.413,98 lei, fără TVA.

Toner HP, contract 643PED – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC Metix Tehno SRL
comanda 12626/12.04.2023,in valoare de 314,80 lei, fără TVA.

Mouse Wireless, contract 643PED – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

operatorului economic SC Metix Tehno SRL
comanda 12628/12.04.2023,in valoare de 210,00 lei, fără TVA.

Monitor LED, contract 643PED – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. ADVANCETECH S.R.L.
comanda 13101/21.04.2023,in valoare de 616,00 lei, fără TVA.

Clorură de platină SD-TL – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 12542/12.04.2023,in valoare de 641,55 lei, fără TVA.

Laptop, contract 643PED – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

operatorului economic S.C. ADVANCETECH S.R.L.
comanda 12624/12.04.2023,in valoare de 2.268,00 lei, fără TVA.

Celula Franz contract SD-SD – FICPM – 06.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 12540/11.04.2023,in valoare de 1.249,00 lei, fără TVA.

Piese mobilier Linguatek – 06.04.2023

Pachet cartușe HP SD-BL – 04.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. DINALUCRI S.R.L. 
comanda 12544/13.04.2023,in valoare de 233,00 lei, fără TVA.

Lucrări de reparații/reamenajări spații exterioare ale imobilelor EN si ETH – 04.04.2023

Echipamente electronice si alte produse pentru GI-TD-DigitAll-10 /2022 – 04.04.2023 – atribuit

NOTA: Deoarece pana la data si ora precizate in invitatie nu s-a primit nicio oferta, se prelungeste termenul de depunere oferte pana la data de 13.04.2023 ora 10.

ATRIBUIT SC CHEMICAL LAB SUPPLIERS SRL, valoare contract
14420,00 lei fara TVA

Materiale întreținere – 03.04.2023 – atribuit

Comanda nr. 53/04.04.2023, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., în valoare de 4.695,74 lei cu TVA 19%.

Agitator magnetic cu 9 posturi, contract 115PCE – FICPM – 03.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. LABORATORIUM S.R.L.
comanda 12388/11.04.2023,in valoare de 4.568,00 lei, fără TVA.

Centrifugă, contract 115PCE – FICPM – 03.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 12393/11.04.2023,in valoare de 4.990,00 lei, fără TVA.

Plită de agitare magnetică, contract 115PCE – FICPM – 03.04.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 12390/11.04.2023,in valoare de 3.980,00 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.