preloder

Informații de interes

Raportul privind starea universității în anul 2018

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2017

Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2016
Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2015

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.