loader image

Informații de interes

Actul aditional nr. 1, la Contractul Colectiv de Muncă  • LISTA FUNCȚIILOR DIDACTICE din cadrul TUIAȘI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor LEGII 153/2017, la data de 29.03.2024
  • LISTA FUNCȚIILOR DIDACTICE-AUXILIARE și NEDIDACTICE din cadrul TUIAȘI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor LEGII 153/2017, la data de 29.03.2024

  • Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0028/05.04.2023 cu titlul: OpenDays – Ziua porților permanent deschise la TUIASI (25.01.2024)


Buletin informativ privind informațiile de interes public pe anul 2023
Raportul de activitate pe anul 2022_al Compartimentului de informare publică (21.02.2023)

Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (08.09.2022)

Strategia de transformare digitală (2022 – 2030), aprobată în ședința Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași din data de 16.06.2022.


  • Lista funcțiilor didactice din cadrul TUIAŞI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor LEGII 153/2017, la data de 31.03.2022.

Raport final de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0460, cu titlul „Dezvoltarea instituțională a TUIASI pe fundamente specifice științei deschise–TUIasi4OS”.

Raport final de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0649, cu titlul „VIRTUAL-LAB@TUIASI: Soluții de migrare a activităților practice în mediul virtual cu acces online”. (16.03.2023)

Raport final de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0388 / 01.04.2022 – 16.12.2022, cu titlul „Co-founder al viitorului sustenabil in SAS TUIASI – SustainAbility@SAS TUIASI”. (06.02.2023)

Raport final de implementare CNFIS-FDI-2022-0021 „Internaționalizarea prin cunoaștere transferabilă și vizibilitate (ITRANSFER)”. (03.02.2023)

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0103 „Dezvoltarea culturii calității prin diseminarea normelor de etică și metodelor creative de predare-învățare și modernizarea infrastructurii didactice pentru consolidarea educației centrate pe student (CADEC)”. (31.01.2023)

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2022-0004/1.04.2022-16.12.2022 cu titlul „Prevenirea și reducerea abandonului școlar la TUIASI (STOP_ABANDON@TUIASI)”. (31.01.2023)

Raportul final de implementare a proiectului nr. CNFIS-FDI-2022-0010 „TechGO: Consolidarea angajabilităţii absolvenţilor TUIASI”. (30.01.2023)

Raportul de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2021-0354, cu titlul Dezvoltarea instituțională a TUIASI pentru creșterea relevanței internaționale a  activității de cercetare – RANKup. (06.03.2022)

Raportul de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2021-0180, cu titlul Antreprenoriat și tehnologie în SAS TUIASI (CONNECT@SAS TUIASI), al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (17.02.2022)

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2021-0426, cu titlul „Internaționalizare prin multiculturalism și oportunități de valorizare a experiențelor”. (11.02.2022)

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2021-0360, cu titlul „Viața de student în pandemie la TUIASI”. (08.02.2022)

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2021-0598, „Platformă integrată pentru îmbunătățirea calității procesului didactic, prin digitalizarea activităților de respectare a eticii și integrității academice, de urmărire a angajabilității absolvenților”. (01.02.2022)

Raport de implementare al proiectului CNFIS-FDI-2021-0577 cu numele „ACCESS@TUIASI: Informația la un click distanță în procesul didactic și de instruire aplicată”. (31.01.2022)

Anunț privind numărul gradațiilor de merit și calendarul de desfășurare a etapelor concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.


Lista funcțiilor didactice-auxiliare și nedidactice din cadrul TUIAŞI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor LEGII 153/2017, la data de 30.03.2021.

Lista funcțiilor didactice din cadrul TUIAȘI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor LEGII 153/2017, la data de 30.03.2021.


Plan strategic al Universității pentru perioada 2020 – 2024

Plan operațional al Universității pentru anul 2020

Strategia pentru egalitate de gen și planul pentru egalitate de gen


Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0157, Internaționalizare Creativă la TUIASI-INTER-BUZZ

Raport implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0637 cu titlul SMART@TUIASI: Infrastructură Wireless SMART Campus conectată în Cloud – 19.03.2021

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0343/03.04.2020 cu titlul Antreprenori SMART în SAS TUIASI – 16.03.2021

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0595/01.04.2020 cu titlul „Studenți consiliați și orientați – Prioritate pentru TUIASI” – 12.02.2021

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0195 cu titlul „Rețea de laboratoare metodice pentru testarea și aplicarea mecanismelor de succes de predare și evaluare, identificate sau dobândite în procesul de perfecționare continuă a personalului didactic – REMET-LAB” – 23.02.2021

Raport de activitate pe anul 2020 privind accesul la informațiile de interes public – conform legii nr.544/2001.

Instrucțiuni pentru desfășurarea activității în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Anunț privind numărul gradațiilor de merit și calendarul de desfășurare a etapelor concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Lista funcțiilor didactice-auxiliare și nedidactice din cadrul TUIASI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor Legii 153/2017, la data de 30.09.2020.

Lista funcțiilor didactice din cadrul TUIASI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor Legii 153/2017, la data de 30.09.2020.

Instrucțiuni pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020 – 2021, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Regulament de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații universității

Alegeri 2020

Raportul privind starea universității în anul 2020
Raportul privind starea universității în anul 2019
Raportul privind starea universității în anul 2018

Organigrama Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2022

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2021

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2020

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.