preloder

Informații de interes

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0595/01.04.2020 cu titlul „Studenți consiliați și orientați – Prioritate pentru TUIASI” – 12.02.2020

Raport de implementare a proiectului CNFIS-FDI-2020-0195 cu titlul „Rețea de laboratoare metodice pentru testarea și aplicarea mecanismelor de succes de predare și evaluare, identificate sau dobândite în procesul de perfecționare continuă a personalului didactic – REMET-LAB” – 23.02.2020

Raport de activitate pe anul 2020 privind accesul la informațiile de interes public – conform legii nr.544/2001.

Instrucțiuni pentru desfășurarea activității în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Anunț privind numărul gradațiilor de merit și calendarul de desfășurare a etapelor concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Lista funcțiilor didactice-auxiliare și nedidactice din cadrul TUIASI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor Legii 153/2017, la data de 30.09.2020.

Lista funcțiilor didactice din cadrul TUIASI ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform prevederilor Legii 153/2017, la data de 30.09.2020.

Instrucțiuni pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2020 – 2021, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Regulament de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații universității

Alegeri 2020

Raportul privind starea universității în anul 2019
Raportul privind starea universității în anul 2018

Organigrama Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2019

Declarații de avere și interese
pentru anul fiscal 2018

Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2017
Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2016
Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2015

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.