preloder

Martie 2020

Bunuri – amenajare sală curs pentru ROSE_StepUP_FICPM – 31.03.2020

Echipamente laborator pentru activitatea doctorală – IEEIA- 26.03.2020

Produse dezinfecție – Facultatea de Construcții și Instalații – 24.03.2020

Lucrări de reparații curente imobil ETH – 20.03.2020

Echipament  – ROSE AG_ 260_SGU_NC_II – 19.03.2020

Pachet cartușe cerneală – FICPM – 16.03.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC VIC INSERO SRL Bucuresti comanda nr.367CH/20.03.2020 în valoare de 302,00 lei fără TVA.

Reactivi de laborator TC – FICPM – 16.03.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Ingen Laboartory RSL Timisoara comanda nr.364CH/20.03.2020 în valoare de 4.465,00 lei fără TVA.

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor AQ585-P3 – FICPM – 16.03.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Valdo SRL Iasi comanda nr.361CH/20.03.2020 în valoare de 1.390,00 lei fără TVA.

Sistem aer condiționat – Mec4Pass – 13.03.2020

Dulapuri – MC – 12.03.2020

Camere supraveghere – MC – 12.03.2020

Serviciu de dirigenție pentru contractul de lucrări „Reabilitare și modernizare PT TV3 – Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași” – 12.03.2020

Diverse produse pentru module termice – 12.03.2020

Serviciu de reparare periferice informatice – DSS – 12.03.2020

Produse pentru dezinfectare – 12.03.2020

Sistem control acces lift cu cartelă imobil ETH – 11.03.2020

Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații – 10.03.2020 – atribuit

Atribuit S.C. IFMA S.A.: 225,00 lei fara TVA / luna

Având în vedere prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii autorizați interesați în preluarea cu titlu gratuit a cartușelor de imprimantă consumate să transmită oferta corespunzătoare până la data 31.03.2020, la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67. Prin ofertă, operatorul se declară de acord să preia cartușele consumate de la sediul celor 11 facultăți la termenele ce vor fi prevăzute de comun acord cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, prin contract. (10.03.2020)

Servicii de întreținere lunară și reparații accidentale ascensoare – FICPM – 09.03.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Ecliss Lift SRL Iasi contract nr.7032/20.03.2020 în valoare de 9.589,00 lei fără TVA.

Aparatură de laborator pentru proiectul POCU/320/6/21/122333 – 05.03.2020

Echipamente și materiale pentru grantul ARUT nr.66 – 05.03.2020

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor AQ585 – FICPM – 05.03.2020 – atribuit

operatorului economic SC Valdo SRL Iasi comanda nr.260CH/11.03.2020 în valoare de 2.850,00lei fără TVA.

Butelie cu acetilena – FICPM – 05.03.2020 – atribuit

operatorului economic SC Metix Tehno SRL Piatra Neamt comanda nr.263CH/11.03.2020 în valoare de 2.842,00lei fără TVA.

Servicii de organizare workshopuri pe teme specifice – POCU Antreprenoring SMIS 123975 – 04.03.2020

Service ascensor – Facultatea de Construcții și Instalații – 03.03.2020 – anulat

Procedură anulată – nicio ofertă depusă până la data stabilită în invitație

Acumulatori și piese de schimb – MC – 03.03.2020

Servicii de cazare, masa, transport 2019-2020, AG185 – 02.03.2020 – anulat

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.