loader image

Ianuarie 2022

Reactivi, contract EEA 19 – FICPM – 31.01.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Optimus Contrast Consulting SRL Tulcea contract nr.6091/24.02.2022, in valoare de 11.547,00 lei, fără TVA.

Reactivi, comanda 2880 – FICPM – 31.01.2022 – atribuit

operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL comanda nr.4503/10.02.2022, in valoare de 403,00 lei, fără TVA.

Presă ulei electrică – FICPM – 31.01.2022 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL comanda nr.4506/10.02.2022 in valoare de 2.350,00 lei, fără TVA.

Pachet tabla interactivă învățământ la distanță Proiect POCU STAR – 28.01.2022 – anulat

Avand in vedere faptul ca tabla interactiva nu poate functiona fara videproiector si acesta nu a fost prins in caietul de sarcini, se anuleaza procedura. Aceasta se va relua ulterior dupa refacerea documentatiei.

Produse promoționale pentru implementarea proiectului 1HARD/3.1/75 – 28.01.2022

Lucrări de reparații curente și igienizare laborator A 0-1 – imobil AC – 28.01.2022

Produse tratație fond special – 27.01.2022

Aplicație informatică proiect POCU STAR – 27.01.2022

Înlocuire coloane alimentare energie electrică reparații curente imobil AC – 27.01.2022

Seturi materiale instruire – 25.01.2022 – atribuit

Contractul de achizitie seturi materiale instruire, AG185/SGU/NC/II, este atribuit firmei S.C. A&B COMPUTERS S.R.L. BACAU. Valoarea contractului este de 78.956,50 lei inclusiv TVA (19%).

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări şi management al cantinei studenţeşti – 21.01.2022 – atribuit

ERATĂ: Deoarece, până la data limita precizată în invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 28.01.2022, ora 12:00.

Contractul nr. 4253 din 09.02.2022, prestator S.C. Vec Impex S.R.L., cu o
valoare de 9000 lei fără TVA.

Instalație acționare laminor – 21.01.2022 – atribuit

Atribuită operatorului economic SC Hidromold SRL, contract nr. 3015/31.01.2022, valoare – 9960 lei fără TVA.

Simeze – 21.01.2022 – atribuit

Atribuită operatorului economic SC Lucas Impex SRL, comanda nr. 2859/28.01.2022, valoare – 687 lei fara TVA.

Aspirator și accesorii – 19.01.2022 – atribuit

Valoare= 8537,50 LEI fara TVA, SC KARCHER ROMANIA SRL BUCURESTI

Materiale de întreținere – 14.01.2022 – atribuit

Comanda nr. 04/17.01.2022, operator economic S.C MCM DESIGN S.R.L., in
valoare de 1750,49 lei cu TVA 19%.

Materiale electrice pentru reparații – 14.01.2022

Computer pentru modelare 3D – Facultatea de Arhitectură – 14.01.2022 – atribuit

atribuit societății SC SERVICE GRUP SRL, cu suma ofertată de 24250 lei fara TVA.

Simeze – 14.01.2022 – anulat

Nu au fost depuse oferte.

Computer pentru modelare 3D – Facultatea de Arhitectura – 14.01.2022

  • invitație de participare

Tabletă și accesorii, contract 19592 – FICPM – 13.01.2022 – atribuit

Operatorului economic SC DESMOND DEVELOPMENT SRL Iași
comanda nr.2296/21.01.20222, in valoare de 4.915,00 lei fără TVA.

Reparații curente în regim de urgență instalație termoficare – Punct Termic Fac CI – 13.01.2022

Servicii editare tipărire cărți – ELBUS – 06.01.2022

Birotică și papetărie pentru proiect POCU 133398 – 06.01.2022 – atribuit

Atribuit SC SHATTER SRL, valoare 779,30 lei fara TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.