loader image

Mai 2020

Achiziție echipamente de laborator – Laborator Chimie – proiect ROSE- AG 288 / SGU / CI / III – 29.05.2020

Erată: La lotul 1, poz. 4 Balanta tehnica, in loc de „Linearitatea sa fie de maxim ±0.2 g” se va citi „Linearitatea sa fie de maxim ± 2 g”. Raspuns solicitare clarificari atasat

Lucrări reparații curente săli Proiect CNFIS-FDI-2020-0195 – 28.05.2020

Echipamente IT – Topografie Grant Intern – 26.05.2020 – atribuit

Lot 1, Lot 3 – SC Gnex Systems SRL Cluj – Napoca – Contract nr. 11345/12.06.2020 –  30.678,20 lei cu TVA.
Lot 2 – Anulat nu s-a prezentat nici un ofertant.
Lot 4 – SC Sys CAD Solutions SRL Bucurest –  Contract nr. 11346/12.06.2020  – 14.159,81 lei cu TVA.

Cartușe toner – Proiect EFECON – 26.05.2020 – atribuit

S.C. SHATTER S.R.L.: 358,00 lei fara TVA/4 buc.

Servicii de audit energetic și întocmire certificat energetic cămin C3 – 25.05.2020 – atribuit

Contractul cu nr. 10890/04.06.2020, pret 1850 lei fara TVA, SC TOTAL ENERGY SOLUTIONS SRL

Serviciu de întreținere și reparații pentru aparatele de climatizare instalate în oficiile lT și în birourile administrative din căminele ce aparțin Campusului studențesc „Tudor Vladimirescu” – 22.05.2020 – atribuit

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. COVO SOLUTIONS
S.R.L., comanda nr. 106 din din 17.06.2020, cu o valoare de 3375.35 lei
fără TVA.

Servicii de monitorizare sisteme prin dispecerat propriu și service sisteme tehnice de alarmare în caz de efracție, supraveghere video, detecție incendiu și control acces – Facultatea de Construcții și Instalații – 21.05.2020 – atribuit

S.C. GIP EST S.R.L.: 562,00 lei fara TVA/luna

Monitorizare a sistemului de alarmă, antiefracție și intervenție rapidă la casierii și imobile – 20.05.2020 – atribuit

Atribuit catre SC „NORD-EST SECURITY FORCE” SRL din Iasi, cu valoarea de 5922 lei, fara TVA

Reparații și mentenanță bariere acces auto, supraveghere video, alarmare efracție sau incendiu, sisteme de control acces – 19.05.2020 – atribuit

Atribuit catre SC „ROMOLD” SRL din Vaslui, cu valoarea de 1952.00 lei, fara TVA

Service, operare și administrare centrală telefonică Siemens HiPath 4000 – 15.05.2020 – atribuit

Contract nr. 86/25.05.2020, operator economic S.C. Business Enterprise
Systems SRL București, valoare 18.421,20 lei cu TVA.

Materiale – Facultatea de Construcții și Instalații – 12.05.2020 – atribuit

Atribuit – S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.: 922,82 lei fara TVA

Servicii întreținere sisteme de ventilație centralizate și cazane termice pe gaz – Facultatea de Construcții și Instalații – 12.05.2020

Atribuit către S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L.: 700 lei fără TVA / lună.

Proiectare și execuție lucrări alte cheltuieli de investiție amenajare două parcări înierbate Campus Academic, anexe Imobil TEX 1 și Imobil TEX 5 – 11.05.2020 – atribuit

Contract nr. 80/19.05.2020, operator economic S.C. Ghenuța S.R.L., valoare
192.780,00 lei cu TVA.

Serviciu toaletare / egalaj arbori – 11.05.2020 – anulat

Lucrări reabilitare sistem încălzire / climatizare trei amfiteatre (T2, T3, T4) Imobil T – Rectorat – 08.05.2020 – atribuit

Atribuit către SC „Casa Design” SRL din Iași, cu valoarea de 335.038,73 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.