loader image

Mai 2023

Birotică și kitul participantului – 31.05.2023

Servicii de închiriere autocare și masă – vizită de studiu – ROSE EDIFICIUM – Fac CI – 31.05.2023

Servicii logistice pentru organizare workshop – Proiect Fashion Diet – Fac CI – 31.05.2023

Selecție profesori supraveghetori pentru proiect ROSE Ag142 ETTI – 31.05.2023

Selecție studenți tutori pentru proiect ROSE AG142 ETTI – 31.05.2023

Kit implementare elevi și profesori – an V – 31.05.2023

Creuzete – SIM – 31.05.2023

PA54: „Servicii de consultanță – Cadru didactic însoțitor” (SCI) – 30.05.2023

PA55: „Servicii de consultanță – Student tutore (2 studenți)” (SCI) – 30.05.2023

Echipamente de rețea voce-date – 30.05.2023

Logistică PD 105/2020 – 30.05.2023

PA59: „Kit-ul elevului personalizat” (CO) – 29.05.2023

PA56: „Servicii masă catering” (CO) – 29.05.2023

PA30: „Kit-ul elevului personalizat” (CO) – 29.05.2023

PA27: „Servicii masă catering” (CO) – 29.05.2023

PA26: „Servicii de consultanță – studenți tutori (2 studenți)” (SCI) – 29.05.2023

PA25: „Servicii de consultanță – consultanți individuali (2 cadre didactice)” (SCI) – 29.05.2023

BUNURI/ECHIPAMENTE ROSE AG 120-2023 – 29.05.2023

Servicii de consultanta studenti tutori – ROSE ACADEMICA – 26.05.2023

Controller Caseta Carier – CI – 26.05.2023

Materiale pentru cercetare COMPETE – CI – 26.05.2023

Echipamente pentru cercetare COMPETE 2.0 – CI – 26.05.2023

Servicii de consultanta profesori supraveghetori – ROSE ACADEMICA – 26.05.2023

Creuzete aluminiu SD-LG – FICPM – 26.05.2023

Pix personalizat – FICPM – 26.05.2023

Scule si materiale de constructii pentru reparatii curente – 26.05.2023

Serviciu de curaţare a separatoarelor de grăsimi pentru Cantina „Tudor Vladimirescu” din Iaşi” – DSS – 26.05.2023

Concursul de soluții pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare pentru proiectul ”Centru de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Sisteme Inteligente și Securitate Cibernetică – ‎CYBER-IS”‎, procedură publicată în SEAP, conform anunt de concurs de solutii: [DC1000204] din 27.02.2023.

Terminal de telefonie fixă – CMMI – 25.05.2023

Laptop contract PCE118 – FICPM – 25.05.2023

SCI – experti activitati social culturale ROSE AG 120 – 2023 – 24.05.2023

ERATĂ: În cadrul Termenilor de referinta nr.17987/24.05.2023 la punctul 3 Scopul
serviciilor se va citi textul:

„În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, Consultantul va
realiza următoarele activităţi:
I. Oferă sprijin elevilor din grupul ţintă prin participarea la derularea
activităţilor de informare desfășurate;
II. Participă la derularea activităţilor de tip: competiţii jocuri /
recreative / evenimente culturale;
III. Organizează şi asigură buna desfăşurare a activităţilor  de tip
recreative conform programului / calendarului de activităţi;
IV. Sprijină profesorii supraveghetori în activitățile legate de
participarea elevilor din grupul țintă la activitățile . “

SCI – tutori profesori ROSE AG 120 – 2023 – 24.05.2023

Consumabile pentru ROSE-RCM TUIASI – 24.05.2023

Calculator – 24.05.2023

Service, Operare și Administrare Centrala telefonică Siemens HiPath 4000 – 24.05.2023

Centrifuga si accesorii contract PD61 – FICPM – 23.05.2023

Sistem All-in-One contract PD61 – FICPM – 23.05.2023

Banc de plite contract PD61 – FICPM – 23.05.2023

Kitul elevului pentru proiect ROSE AG142 ETTI – 23.05.2023

Verificarea instalațiilor de distribuție a gazelor naturale – 22.05.2023

Servicii de publicitate in ziar regional – Conferinta CCE 2023 – CI – 22.05.2023

Imprimate la comanda Conferinta CCE 2023 – CI – 22.05.2023

Materiale și reactivi de laborator pentru ROSE – EDFS – 22.05.2023

Toner Xerox SD-V – FICPM – 22.05.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. VIC INSERO S.R.L., comanda 1919192/31.05.2023, în valoare de 390,00 lei, fără TVA.

Hartie copiator SD-VI – FICPM – 22.05.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iași, comanda 19191/31.05.2023, în valoare de 227,50 lei, fără TVA.

Cablu de securitate laptop – FICPM – 22.05.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. EAST NET SERVICE S.R.L., comanda 19187/31.05.2023, în valoare de 2.200,00 lei, fără TVA.

Materiale de constructii pentru reparatii curente – 19.05.2023

Multiplicare și materiale diseminare ROSE AG120 – AN V – 19.05.2023

Termometru digital SD-HM – FICPM – 19.05.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 18782/29.05.2023, în valoare de 100,00 lei, fără TVA.

Sticlărie de laborator SD-HM – FICPM – 19.05.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL, comanda 18783/29.05.2023, în valoare de 559 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator SD-HM – FICPM – 19.05.2023 – atribuit

Lot 1 operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 18471/26.05.2023,in valoare de 752,00 lei, fără TVA.
Lot 2 operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 18785/29.05.2023,in valoare de 405,60 lei, fără TVA

Hârtie copiator SD-HM – FICPM – 19.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iași
comanda 18472/26.05.2023,in valoare de 164,25 lei, fără TVA.

Accesorii electrice SD-HM – FICPM – 19.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau
comanda 18470/26.05.2023,in valoare de 100,54 lei, fără TVA.

Proiectare si executie lucrari de reabilitare, amenajare si refunctionalizare filiala biblioteca – deservire 3 facultati – 19.05.2023

Jaluzele verticale imobil A ETTI – 18.05.2023

NOTA: Numarul total de console pentru montajul jaluzelelor este de 24 bucati.

Servicii de revizie periodica aparate de aer conditionat ETTI – 18.05.2023

Becuri și tuburi led – ARH – 17.05.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. SARMIS COMEX SRL cu valoarea de 867,00 lei fără TVA

Kit elev, personalizat pentru ROSE-RCM TUIASI – 17.05.2023

Erată: Termenul maxim de livrare va fi 23.06.2023.

Consumabile pentru ROSE – EDFS – 17.05.2023

Servicii de consultanță – consultanți individuali 10 Studenți ROSE-EDFS – 16.05.2023

Servicii de consultanță – consultanți individuali 8 Profesori însoțitori ROSE-EDFS – 16.05.2023

Materiale electrice – ARH – 16.05.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. RADENERG S.R.L. cu valoarea de 2560,00  lei fără TVA

Materii prime si materiale laborator – ARH – 16.05.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. METIX TEHNO S.R.L. cu valoarea de  1824,19 lei fără TVA

Lucrari reparatii curente, renovare 3 sali: ghilotina, preparator, copiator 2 ateliere:mecanic si legatorie, hol principal Biroul Rotaprint, parter, Imobil C – 16.05.2023 – anulat

anulat, deoarece s-au constatat vicii de procedura:

  1. Articolele de antemăsurătoare au fost prezentate fără indicarea codurilor conform indicatorilor normelor de deviz
  2. Nu au fost precizate în Caietul de sarcini condițiile de autorizare necesare firmei care va efectua proiectarea și executarea instalațiilor electrice. De asemenea, nu au fost prezentate elementele de temă de proiectare necesare modificărilor și completărilor instalațiilor electrice.

Drept urmare, s-a anulat procedura de achizitie publica având ca obiect atribuirea contractului de “Lucrări de reparații curente, renovare 3 săli : ghilotină, preparator, copiator, 2 ateliere : mecanic și legătorie , hol principal Biroul Rotaprint, parter, Imobil C “in baza art. 212 alin(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare, deoarece s-au constatat erori in documentatia de atribuire.

Consumabile multifunctionale Proiect POCU STAR – 15.05.2023

Cheltuieli de masă / catering pentru participanți ROSE-EDFS – 15.05.2023

Rotator clasic SD-HM – FICPM – 15.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 17744/23.05.2023,in valoare de 980,00 lei, fără TVA.

Pompă de vid SD-HM – FICPM – 15.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 17748/23.05.2023,in valoare de 1.780,00 lei, fără TVA.

Laptopuri SD-HM – FICPM – 15.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. ADVANCETECH S.R.L.
comanda 17736/23.05.2023,in valoare de 3.906,00 lei, fără TVA.

Reactivi SD-CG – FICPM – 15.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L.
comanda 17741/23.05.2023,in valoare de 1.038,00 lei, fără TVA.

Materiale electrice – SIM – 15.05.2023

Aparatură pentru proiecte de cercetare – 12.05.2023

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu și intervenție rapidă – 12.05.2023

Elemente de afișare Conferință CCE 2023 – Fac CI – 12.05.2023

Album Conferință CCE 2023 – Fac CI – 12.05.2023

Produse informative și de promovare Conferință CCE 2023 – Fac CI – 12.05.2023

Erată:
Toate produsele vor fi personalizate, sigle 4 culori, imagine in-extenso – max 8 culori.
Termenul de livrare va fi 23 mai 2023

Servicii de protocol Conferință CCE 2023 – Fac CI – 12.05.2023

Steaguri de exterior – Fac CI – 12.05.2023

Echipamente IT și consumabile pentru proiecte de cercetare – 12.05.2023

Platformă CRM HubSpot ‎‎(licență 3 ani) – 12.05.2023

Servicii organizare eveniment TUIASI și spectacol – CNFIS-FDI-2023-F-0028 – 11.05.2023

Kit participant pentru ROSE – EDFS – 11.05.2023 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Kit participant personalizat
Câștigător: SC UNIFORM RESOURCESR SRL IASI
Contract nr. 18924/30.05.2023
Valoare contract: 18.475,00 lei fără TVA
Durata contractului: produsele se livrează până pe data de 23.06.2023

Servicii de transport extern pentru proiect ROSE – EDFS – 11.05.2023 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: Cerere de oferte
Obiectul contractului: Servicii de închiriere autocar cu șofer în data de 25.06.2023 (Gura Humorului – Suceava – Dolhasca – Iași) și 09.07.2023 (Iași – Dolhasca – Suceava – Gura Humorului) pentru transport elevi și profesori supraveghetori
Câștigător: S.C.FYA TRANS SRL Iași
Contract nr. 19196/31.05.2022
Valoare contract: 6.176,00 lei fără TVA
Durata contractului: serviciile se prestează pe 25.06.2023 și 09.07.2023

Servicii de publicare și găzduire pentru două serii de conferințe, International Symposium „Technical Textiles – Present and Future” (TTPF) și „Romanian Textiles and Leather Conference” (CORTEP), pe o platformă editorială internațională, cu indexare în baze de date – 10.05.2023

Echipamente de laborator și accesorii – IEEIA – 10.05.2023

Terminale GSM și prelungitor – 10.05.2023

Produse papetarie – ARH – 10.05.2023 – atribuit

atribuit contractul societății S.C. UNIFORM RESOURCES S.R.L. cu valoarea de 2653,98 lei fără TVA

Consumabile motocositoare – 09.05.2023

Servicii de transport elevi la eveniment TUIASI – CNFIS-FDI-2023-F-0028 – 08.05.2023

Videoproiector contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. ALPHA GROUP S.R.L
comanda 16731/17.05.2023,in valoare de 1.899,00 lei, fără TVA.

Seringă Hamilton și ace contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 16737/17.05.2023,in valoare de 622,93 lei, fără TVA.

Reactivi contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 16735/17.05.2023,in valoare de 9.415,81 lei, fără TVA.

Materiale laborator contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 17140/19.05.2023,in valoare de 943,00 lei, fără TVA.

Kit soluții tampon contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.
comanda 17143/19.05.2023,in valoare de 453,43 lei, fără TVA.

Kit pH-metru contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L.
comanda 16734/17.05.2023,in valoare de 1.687,00 lei, fără TVA.

Coloană cromatografică contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. Pro Analysis Systems S.R.L
comanda 16736/17.05.2023,in valoare de 4.311,00 lei, fără TVA.

Centrifugă contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 16738/17.05.2023,in valoare de 4.499,00 lei, fără TVA.

Cartuș toner contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iași Iasi
comanda 16733/17.05.2023,in valoare de 245,16 lei, fără TVA.

Balanță analitică contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi
comanda 16741/17.05.2023,in valoare de 2.900,00 lei, fără TVA.

Agitator magnetic contract TE-0153 – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. INGEN LABORATORY S.R.L.
comanda 16740/17.05.2023,in valoare de 2.694 lei, fără TVA.

Inhibitor coroziune SD-LG – FICPM – 08.05.2023 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare
15271/08.05.2023,deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

Diverși reactivi SD-LG – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL
comanda 16748/17.05.2023,in valoare de 1.376,44 lei, fără TVA.

Creuzete aluminiu SD-LG – FICPM – 08.05.2023 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare
15274/08.05.2023,deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

Sticlărie de laborator SD-CG – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 16746/17.05.2023,in valoare de 199,00 lei, fără TVA.

Reactivi de laborator SD-CG – FICPM – 08.05.2023 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare
15275/08.05.2023,deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Materiale laborator SD – ZC – FICPM – 08.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATORY SRL
comanda 16743/17.05.2023,in valoare de 1.081,00 lei, fără TVA.

Aparate electrice de curățenie – FICPM – 05.05.2023 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DEDEMAN SRL Bacau
comanda 16103/12.05.2023,in valoare de 1.982,89 lei, fără TVA.

Corpuri de iluminat – MC – 05.05.2023

Șobolani adulți – MC – 05.05.2023

Servicii transport valori – 05.05.2023

Achiziție Servicii de audit final al Proiectului POC ELEARN4ALL – 05.05.2023

Lucrări de reparații curente spații Imobil A și spații Imobil C – 04.05.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC IZO CONSTRUCT TRADING SRL. Valoare contract 767583,09 lei fara TVA

Accesorii aparatură laborator – SIM – 04.05.2023

Bare PEEK 1000 – 04.05.2023

Laptop – SIM – 04.05.2023

Sticlărie laborator – SIM – 04.05.2023

Cherestea și materiale auxiliare pentru confecționare rame geam – ETTI – 04.05.2023 – atribuit

ATRIBUIT SC M&M FRIMAR SRL. Valoare contract 59801,00 lei fara TVA

Baie cu ultrasunete – SIM – 04.05.2023

Termometru – SIM – 04.05.2023

Creuzete – SIM – 04.05.2023

Mărci Tensometrice – Compete2.0 – Fac CI – 04.05.2023

Aparatura pentru laborator – Compete 2.0 – Fac CI

Semințe de gazon și îngrășământ pentru Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași” – DSS – 02.05.2023

Coșuri de gunoi din inox – cămine – DSS – 02.05.2023 – atribuit

atribuit firmei S.C DNS BIROTICA S.R.L, contract numărul 16626 din 17.05.2023, valoarea contractului 5.928,88 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.