preloder

Documente utile

I. Regulamente

Anexe la regulament

 1. Domeniile în care se organizează doctoratul la TUIASI
 2. Procesul verbal de susținere a colocviului de admitere – WORD / PDF
 3. Procesul verbal de susținere a proiectului de cercetare științifică – WORD / PDF
 4. Procesul verbal pentru susținerea raportului științific – WORD / PDF
 5. Programul de pregătire universitară avansată, anul I 2018 / 2019 – WORD / PDF
 6. Programul de cercetare științifică, anul II 2018 / 2019 – WORD / PDF
 7. Catalogul pentru examenele ce trebuie susținute de către doctoranzii din anul I, admiși în anul 2018 – WORD / PDF
 8. CONTRACTE DE DOCTORAT – 2018 / 2019

II. Modele cereri

 • Model cerere întrerupere program – WORD
 • Model cerere prelungire program cercetare – WORD
 • Model cerere sistare perioadă de prelungire program cercetare – WORD
 • Model cerere perioadă de grație – WORD
 • Formular tipizat – cerere susținere raport cercetare – WORD / PDF
 • Model cerere schimbare conducător doctorat – WORD
 • Model cerere schimbare titlu teză – WORD
 • Model cerere retragere doctorat – WORD
 • Model cerere decont cheltuieli – WORD
 • Model cerere decalare susținere raport cercetare – WORD

III. Documente susținere teză doctorat

IV. Documente plata comisie teza doctorat

IMPORTANT! – Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de susținere a tezei de doctorat împreună cu actele menționate la punctul 2, alin. a) din Decizia nr. 1737/24.07.2012 (actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajați ai universității) se vor depune la Biroul Organizare-Salarizare-Normare cu minim 7 zile înainte de data susținerii publice a tezei de doctorat.

Pentru referenții străini, se vor prezenta următoarele acte:

 1. copie pașaport;
 2. adresa de la universitatea de proveniență din care să rezulte funcția și data angajării.
 3. CV-ul semnat pe fiecare pagină, dacă sunt cercetători.

Pentru ridicarea din casierie a sumei ce revine referenților străini din comisia de susținere a tezei de doctorat, se va întocmi o împuternicire la care se atașează: copie pașaport și copie B.I. (C.I.) a persoanei împuternicite.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.