loader image

Documente utile

I. Regulamente

Regulament privind organizarea si desfasurarea activitatilor de studii universitare de doctorat – FORMULARE

Regulamentul Școlii doctorale

Anexe la regulament

1. Domeniile in care se organizeaza doctoratul la TUIASI

2. Procesul verbal de sustinere a colocviului de admitere – WORD PDF

3. Procesul verbal de sustinere a proiectului de cercetare stiintifica – WORD / PDF

4. Procesul verbal pentru sustinerea raportului stiintific – WORD / PDF

5. Programul de pregatire universitara avansata, anul I 2020/2021 – WORD / PDF

6. Programul de cercetare stiintifica, anul II 2020/2021 – WORD / PDF

7. Catalogul pentru examenele sustinute de studentii doctoranzi din anul I admisi in anul 2020 – WORD / PDF

CONTRACTE DE DOCTORAT – 2020 / 2021

PLANURI DE INVATAMANT

LISTA STUDENTILOR DOCTORANZI  – la data de 01.10.2020

TEME DE CERCETARE


II. Modele cereri

     Model cerere intrerupere program – WORD

     Model cerere prelungire program cercetare – WORD

     Model cerere sisatre perioada de prelungire program cercetare – WORD

     Model cerere perioada de gratie – WORD

     Formular tipizat – cerere sustinere raport cercetare – WORD / PDF

     Model cerere schimbare conducator doctorat – WORD

     Model cerere schimbare titlu teza – WORD

     Model cerere retragere doctorat – WORD

     Model cerere decont cheltuieli – WORD

     Model cerere decalare sustinere raport cercetare – WORD

IMPORTANT! – Toate modelele trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza – NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!


III. Documente susținere teză doctorat

1. Procedura pentru sustinerea tezelor de doctorat – FORMULARE – 1 – 19

Formularul PO.CSUD.01-F3 – Cerere privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat
Formularul PO.CSUD.01-F4 – Cerere presustinere teza
Formularul PO.CSUD.01-F5 – Avizul comisiei de îndrumare
Formularul PO.CSUD.01-F6 – Referat Scoala doctorala
Formularul PO.CSUD.01-F7 – Cerere aprobare comisie doctorat
Formularul PO.CSUD.01-F8 – Cerere suținere publică teză doctorat
Formularul PO.CSUD.01-F9 – Model prima pagină rezumat

IMPORTANT! – Toate FORMULARELE trebuie prelucrate, nu se printeaza si se completeaza – NU SUNT FORMULARE TIPIZATE!


IV. Documente plată comisie teză doctorat

Referatele tip pentru plata referentilor oficiali care fac parte din comisiile de sustinere a tezelor de doctorat

Fisa de pontaj – EXCEL

IMPORTANT! – Referatele tip pentru plata membrilor comisiei de sustinere a tezei de doctorat împreuna cu actele mentionate la punctul 2, alin. a) din Decizia nr. 1737/24.07.2012 (actele sunt necesare doar pentru membrii comisiei care nu sunt angajati ai universitatii) se vor depune la Directia Resurse Umane cu cel putin 10 zile lucratoare anterior datei de sustinere publica a tezei de doctorat.

Pentru referentii straini, se vor prezenta urmatoarele acte:

  •  copie pasaport;
  •  adresa de la universitatea de provenienta din care sa rezulte functia si data angajarii.
  •  CV -ul semnat pe fiecare pagina, daca sunt cercetatori.
  •  document din care sa rezulte numele si prenumele parintilor (conform cerinte ANAF).

DECIZIA 1737/24.07.2012

MODEL CV EUROPASS

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.