loader image

Doctorat – informații generale

Doctorat – informații generale

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea învățământului superior nr.199/2023 și cu Ordinul nr. 3020 din 8 ianuarie 2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:

  1. Științe inginerești
  2. Științe exacte

Formele de pregătire prin doctorat sunt:

  • cu frecvență cu bursă – BUGET – pentru o perioadă de 4 ani;
  • cu frecvența fără bursă – BUGET – pentru o perioadă de 4 ani;
  • cu frecvență cu TAXĂ – pentru o perioadă de 4 ani.

Doctoratul are două componente:

  • Programul de pregătire universitară avansată – PPUA (anul I)
  • Programul individual de cercetare științifică.

Informații doctorat

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.