loader image

August 2020

Mașini de tuns gazon – 31.08.2020 – atribuit

Atribuit Ofertantului SC EUROTECH S.R.L. prin contract nr. 17111/11.09.2020- valoarea totală- 7338 lei fără TVA

Nanoparticule – 31.08.2020

Pachet electrozi– 31.08.2020

Soluții electrolit – 31.08.2020

Termenul de depunere a ofertelor se prelungește până pe data de 15.09.2020, ora 11.00.

Echipamente IT pentru proiectul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0731 – 28.08.2020

Servicii de toaletare/elagaj arbori – FICPM – 27.08.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Oz Solutions SRL Iasi contract nr.16684/07.09.2020 în valoare de 18.170,12 lei fără TVA.

Gaz cromatograf, contract 301PED/2020 – 21.08.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MECRO SYSTEM SRL Bucuresti contract nr.16360/03.09.2020 în valoare de 133.860,00 lei fără TVA.

Reabilitare si modernizare spatii interioare amfiteatru M2 – MC – 14.08.2020 – atribuit

Contract nr.15771/26.08.2020, operatorului economic SC Izo Construct Trading SRL, cu o valoare de 389666.43 lei fara TVA

Servicii de instalare / întreținere aparate de purificare apă – FICPM – 11.08.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC LA FANTANA SRL Bucuresti contract nr.16327/03.09.2020 în valoare de 2.688,00 lei fără TVA.

Mobilier Proiect CNFIS-FDI-2020-0195 – 10.08.2020 – anulat

Erata: Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 28.08.2020 ora 12.00

Achizitia se anuleaza in baza prevederilor art. 212 alin. 1 lit a din legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă.

Sticlărie de laborator, contract 26PCCDI – FICPM – 10.08.2020 – atribuit

Atribuit SC Solagen Laboratory SRL comanda nr.749CH/24.08.2020 în valoare de 2.100,52 lei fără TVA.

Tuburi de grafit AAS, contract 26PCCDI – FICPM – 10.08.2020 – atribuit

Atribuit SC Analytik Jena Romania SRL comanda nr.747CH/24.08.2020 în valoare de 4.015,00 lei fără TVA.

Reactivi, contract 26PCCDI – FICPM – 10.08.2020 – atribuit

Atribuit SC Redox Life Tech SRL Otopeni comanda nr.745CH/24.08.2020 în valoare de 2856.48 lei fără TVA.

Exhaustor cu accesorii – proiect EFECON – 10.08.2020 – atribuit

Atribuit – S.C. Blue Note S.R.L. Iasi – 2220.00 lei fara TVA

Servicii de organizare tabara de vara online ,,StartING-Up Virtual Camp” Proiect CNFIS-FDl-2020-0343 – 06.08.2020 – anulat

Achizitia directa de Servicii de organizare tabara de vara online „StartING-Up Virtual Camp” Proiect CNFIS-FDI-2020-0343 se anuleaza in baza prevederilor art. 212 alin. 1 lit a din legea 98/2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Servicii de consultanta pentru obtinerea de brevete europene – proiect PNIII 9PFE – 06.08.2020

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.