loader image

Septembrie 2021

Serviciu de reparare periferice informatice – DSS – 22.09.2021

Achiziție seturi instruire 2021-2022 – AG 368 Anexa 5.2.2 – 21.09.2021

Achiziție servicii de consultanță 10 consultanți individuali – studenți tutori – AG 368 – 21.09.2021

Laptop și accesorii, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Lampă UV, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Perhidrol contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Multifuncțională contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Imprimanta contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Cartușe și tonere, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Sticlărie, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Servicii de asistență tehnică analitică, contract PCE39/2021 – FICPM – 20.09.2021

Materiale întreținere sistem supraveghere – 17.09.2021

Avizire și instrumente de măsurat – Facultatea de Mecanică – 17.09.2021

Serviciu de prestare în vederea achiziționării unui Responsabil energetic și mentenanța preventivă – 17.09.2021

Materiale înlocuire țeavă pluvială subsol cladire – Facultatea de Arhitectură – 17.09.2021 – atribuit

S-a atribuit contractul societății MCM Design SRL cu suma ofertata de 200 lei, fără TVA.

Panouri separatoare – ETTI – 17.09.2021

Materiale laborator GI/P6 – 17.09.2021

Materiale laborator GI/P20 – 17.09.2021

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 16.09.2021

Pachet soluții pentru electrozi – 15.09.2021

Pachet nanoparticule – 15.09.2021

Flacoane din sticlă – 14.09.2021

Pachet baie ultrasonică – 14.09.2021

Materiale întreținere – 10.09.2021

Reparații curente 4 spații pentru consilierea studenților – FDI-2021-0360 – 09.09.2021

Materiale pentru proiectul FDI 0354/2021 – 09.09.2021

„Piese de schimb pentru bariera acces auto și sisteme de Securitate ETTI” – 09.09.2021

„Materiale Şcoală Doctorală-IEEIA” – 09.09.2021

Materiale reparații sisteme de alarmare – Facultatea de Construcții și Instalații – 09.09.2021

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 09.09.2021 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Materiale proiect ROSE-ACADEMICA – 08.09.2021

Materiale proiect PN III/PED 433/2020 – 08.09.2021

Aparate de aer condiționat – DSS – 06.09.2021

Deoarece, până la data limita precizată în Invitația de participare, nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 16.09.2021, ora 12:00.

Papetarie, rechizite si alte materiale Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1921 – 03.09.2021

Materiale laborator GI/P6 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Materiale laborator GI/P20 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Service echipamente de ridicat și echipamente sub presiune – 02.09.2021

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.