loader image

Septembrie 2021

Aparatura pentru proiectul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0731 – 30.09.2021

Lucrări de reparații curente terasa et. 2, corp B – imobil AC – 30.09.2021

Hârtie copiator, contract 91/2021– FICPM – 30.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA comanda nr.32015/15.10.2021, in valoare de 230,00 lei fără TVA.

Kit supraveghere wireless, contract 91/2021– FICPM – 30.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 29567 / 30.09.2021,deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

Accesorii informatice, contract 91/2021– FICPM – 30.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL comanda nr.32021/15.10.2021, in valoare de 4.015,46 lei fără TVA.

Monitor, contract 91/2021– FICPM – 30.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 29564 / 30.09.2021,deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Cartușe toner, contract 91/2021– FICPM – 30.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC VIC INSERO SRL RM.VALCEA comanda nr.32009/15.10.2021, in valoare de 1.292,00lei fără TVA.

Echipamente IT și consumabile pentru proiect PCE 172 – 30.09.2021 – atribuit

ATRIBUIT SC METIX TEHNO SRL, valoare contract 10181,36 lei fara TVA

Pachet soluții pentru electrozi – 30.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic AMEX IMPORT EXPORT S.R.L., valoare fara TVA – 374,40 lei.

Calculator desktop, contract 91/2021 – 29.09.2021 – atribuit

Lot 1 operatorului economic SC QUARTZ MATRIX SRL Iasi comanda nr.32016/15.10.2021, in valoare de 8.223,40 lei fără TVA.
Lot 2 operatorului economic SC METIX TEHNO SRL comanda nr.32011/15.10.2021, in valoare de 2.858,38 lei fără TVA.

UPS și accesorii, contract 91/2021 – 29.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL comanda nr.32020/15.10.2021, in valoare de 1.630,28 lei fără TVA.

N.A.S., contract 91/2021 – 29.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC QUARTZ MATRIX SRL Iasi comanda nr.32014/15.10.2021, in valoare de 2.220,00lei fără TVA.

Multifuncțională, contract 91/2021 – 29.09.2021- atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL comanda nr.32013/15.10.2021, in valoare de 1.081,80 lei fără TVA.

Laptop, contract 91/2021 – 29.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC QUARTZ MATRIX SRL Iasi comanda nr.32010/15.10.2021, in valoare de 5.505,79 lei fără TVA.

Produse promoționale pentru implementarea proiectului CrossComp – 29.09.2021

Instrumente de masură – MC – 29.09.2021

Servicii de dezinsecție – Facultatea de Construcții și Instalații – 28.09.2021

Sistem desktop – SIM – 27.09.2021

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana pe data de 07.10.2021, ora 10:00

Amenajare platformă subterană pentru colectarea deșeurilor – anexă Cămin T17 – 27.09.2021 – anulat

Se anulează procedura de achiziție deoarece nu au fost depuse oferte.

Echipamente și Materiale Proiect Granturi interne – Publicații – GI/P2/2021 – 27.09.2021 – atribuit

Castigator – S.C. DESMOND DEVELOPMENT S.R.L.
Valoare – 3.944,00 lei, fara TVA

Birotică, contract GI/P31 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC RIK SRL Constanta comanda nr.31116/08.10.2021, in valoare de 1.021,10 lei fără TVA.

Sursă 2000VA/1400W, contract GI/P31 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DESMOND DEVELOPMENT SRL. comanda nr.31483/12.10.2021, in valoare de 941,00 lei fără TVA.

Rotametru cu plutior pentru aer, contract 269PED – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC CCS MESSYSTEME Control & Monitoring Systems SRL comanda nr.31480/12.10.2021, in valoare de 1.950,00 lei fără TVA.

Extractor SOXHLET, contract GI/P3 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr. 30480/05.10.2021, in valoare de 770,00 lei fără TVA.

Manta de încălzire, contract GI/P3 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr. 30481/05.10.2021, in valoare de 737,99 lei fără TVA.

Miniagitator, contract GI/P3 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr.30475/05.10.2021, in valoare de 1400,00 lei fără TVA.

Reactivi, contract GI/P3 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr.31484/12.10.2021, in valoare de 414,00 lei fără TVA.

Sticlărie de laborator, contract GI/P3 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr. 30483/05.10.2021, in valoare de 920,00 lei fără TVA.

Agitator vortex și accesorii, contract GI/R18 – FICPM – 27.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi comanda nr.31486/12.10.2021, in valoare de 2.155,95 lei fără TVA.

Agitator cu senzor IR, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr.31107/08.10.2021, in valoare de 1.100,00 lei fără TVA.

Agitator magnetic, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr.31111/08.10.2021, in valoare de 1.400,00 lei fără TVA.

Termoregulator digital, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr.31113/08.10.2021, in valoare de 950,00 lei fără TVA.

Baie de ultrasonare, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC LABEXPERT SERVICE SRL Cluj comanda nr.31109/08.10.2021, in valoare de 1.900,00 lei fără TVA.

Reactivi, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL comanda nr.31112/08.10.2021, in valoare de 1.767,00 lei fără TVA.

Kit mentenanta compresor, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC ROFAROM SRL Miercurea Ciuc comanda nr.31115/08.10.2021, in valoare de 760,00 lei fără TVA.

Service mentenata reometru, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC ROFAROM SRL Miercurea Ciuc contract nr.32008/08.10.2021, in valoare de 7.800,00 lei fără TVA.

Sticlărie, contract GI/P31 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr. 30477/05.10.2021, in valoare de 1.400,00 lei fără TVA.

Aparat de extractie SOXHLET, contract GI/P31 – FICPM – 24.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL comanda nr. 30479/05.10.2021, in valoare de 760,00 lei fără TVA.

Revizie și mentenanță cameră climatică dublă FEUTRON – CI – 24.09.2021

Produse metalice Școala Doctorală – CI – 24.09.2021

Pulverizatoare și dezinfectant – ETTI – 24.09.2021 – atribuit

ATRIBUIT SC DANCRISOR IMPEX SRL, valoare 2950 lei fara TVA

Aparate de aer condiționat – DSS – 24.09.2021 – atribuit

Erate:

1. Deoarece, până la data limita precizată în Invitația de
participare, nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de
depunere a ofertelor până la data de 01.10.2021, ora 11:00.


2. Termen de livrare/prestare/execuție 14 zile (conform caietului de
sarcini anexat).

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. COVO SOLUTION S.R.L., contract nr.  33561 din 26.10.2021 , cu o valoare de 17220 lei fără TVA.

Produse informative si de promovare – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 23.09.2021

Accesorii informatice, contract PCE56 – 23.09.2021 – atribuit

operatorului economic SC METIX TEHNO SRL Piatra Neamt comanda nr.30604/06.10.2021, in valoare de 340,84 lei fără TVA.

Cartușe toner, contract 12619 – FICPM – 23.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DINALUCRI SRL GALATI comanda nr.29932/01.10.2021, in valoare de 294,00 lei fără TVA.

Serviciu de mentenanță mașină universală de încercări INSTRON 8801 – Facultatea de Mecanică – 23.09.2021

Servicii de reparații ușă automată, tip MANUSA, imobil ETH – 23.09.2021

Echipamente și materiale proiect granturi interne – 23.09.2021 – anulat

Se anulează în baza art 55 din HG 395/2016, deoarece autoritatea contractantă dorește să modifice specificațiile tehnice din invitația de participare, iar aceste modificări vor afecta elementele ce descriu contextul achiziţiei publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit.

Serviciu de reparare periferice informatice – DSS – 22.09.2021

Achiziție seturi instruire 2021-2022 – AG 368 Anexa 5.2.2 – 21.09.2021

Achiziție servicii de consultanță 10 consultanți individuali – studenți tutori – AG 368 – 21.09.2021

Laptop și accesorii, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL Piatra Neamt comanda nr.29548/30.09.2021, in valoare de 3.598,78 lei fără TVA.

Lampă UV, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC Amex Import Export SRL Bucuresti comanda nr.29558/30.09.2021, in valoare de 3.983,40 lei fără TVA.

Perhidrol contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, conform invitatiei de participare Nr.27749/20.09.2021,deoarece nu a fost depusa nici o oferta.

Multifuncțională contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC ARTIS IT SOLUTIONS SRL Iasi comanda nr.29559/30.09.2021, in valoare de 1.869,00 lei fără TVA.

Imprimanta contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL Piatra Neamt comanda nr.29552/30.09.2021, in valoare de 551,08 lei fără TVA.

Cartușe și tonere, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC METIX TEHNO SRL Piatra Neamt comanda nr.29554/30.09.2021, in valoare de 1.036,68 lei fără TVA.

Sticlărie, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi comanda nr.29561/30.09.2021, in valoare de 955,35 lei fără TVA.

Servicii de asistență tehnică analitică, contract PCE39/2021 – FICPM – 20.09.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MECRO SYSTEMS SRL Bucuresti contract nr.29546/30.09.2021, in valoare de 18.050,00 lei fără TVA.

Materiale întreținere sistem supraveghere – 17.09.2021 – atribuit

Comandă nr. 126/20.09.2021, atribuit operatorului economic S.C. East Net
Service S.R.L., în valoare de 733,04 lei cu TVA 19%.

Avizire și instrumente de măsurat – Facultatea de Mecanică – 17.09.2021

Serviciu de prestare în vederea achiziționării unui Responsabil energetic și mentenanța preventivă – 17.09.2021 – atribuit

atribuit ofertantului SC ELSYS DESIGN S.R.L., contract nr. 30605/06.10.2021 cu valoarea 34.000 lei fără TVA.

Materiale înlocuire țeavă pluvială subsol cladire – Facultatea de Arhitectură – 17.09.2021 – atribuit

S-a atribuit contractul societății MCM Design SRL cu suma ofertata de 200 lei, fără TVA.

Panouri separatoare – ETTI – 17.09.2021 – atribuit

ATRIBUIT SC ALMOS SELECT SRL, valoare contract 5650,00 lei fara TVA

Materiale laborator GI/P6 – 17.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. Metix Tehno S.R.L., cu o valoare de 12585,40 lei fără TVA.

Materiale laborator GI/P20 – 17.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. Metix Tehno S.R.L., cu o valoare de 12594,16 lei fără TVA.

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 16.09.2021 – atribuit

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. VEC IMPEX S.R.L.,
comanda nr.  29721 din 30.09.2021, cu o valoare de 900 lei fără TVA.

Pachet soluții pentru electrozi – 15.09.2021 – anulat

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de
24.09.2021, ora 10.

Se anulează procedura de achiziție, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă conformă.

Pachet nanoparticule – 15.09.2021 – atribuit

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de
24.09.2021, ora 10.

Atribuită operatorului economic S.C. REDOX LIFE TECH S.R.L., cu o valoare de 4927,75 lei fără TVA.

Flacoane din sticlă – 14.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. SOLAGEN LABORATORY S.R.L., cu o valoare de 267 lei fără TVA.

Pachet baie ultrasonică – 14.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. Laboratorium S.R.L., cu o valoare de 1943 lei fără TVA.

Materiale întreținere – 10.09.2021

Reparații curente 4 spații pentru consilierea studenților – FDI-2021-0360 – 09.09.2021

Materiale pentru proiectul FDI 0354/2021 – 09.09.2021

„Piese de schimb pentru bariera acces auto și sisteme de Securitate ETTI” – 09.09.2021- anulat

„Materiale Şcoală Doctorală-IEEIA” – 09.09.2021

Materiale reparații sisteme de alarmare – Facultatea de Construcții și Instalații – 09.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. ROMOLD SECURITY S.R.L., cu o valoare de 2555,00 lei fără TVA.

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 09.09.2021 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Materiale proiect ROSE-ACADEMICA – 08.09.2021 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: AD
Obiectul contractului de achizitie: Materiale Proiect ROSE ACADEMICA Castigator: SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL, Bucuresti
Valoare contract: 256,30 lei fara TVA
Durata contractului: produsele se livreaza pana maxim 30 de zile de la semnarea contractului.

Materiale proiect PN III/PED 433/2020 – 08.09.2021 – atribuit

Atribuită operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., cu o valoare de 674,10 lei fără TVA.

Aparate de aer condiționat – DSS – 06.09.2021 – anulat

Deoarece, până la data limita precizată în Invitația de participare, nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 16.09.2021, ora 12:00.

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din
Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Papetarie, rechizite si alte materiale Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1921 – 03.09.2021 – atribuit

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L.,
contract nr.  29613 din 30.09.2021, cu o valoare de 2095,89 lei fără TVA.

Materiale laborator GI/P6 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Materiale laborator GI/P20 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Service echipamente de ridicat și echipamente sub presiune – 02.09.2021 – atribuitAtribuită operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., cu o valoare de 674,10 lei fără TVA.

Atribuită operatorului economic S.C. EOLA MARK S.R.L., cu o valoare de 7200,00 lei fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.