loader image

Decembrie 2018

Ventilator pentru dulap reactivi – FICPM – 14.12.2018 – atribuit

invitație de participare

atribuit operatorului economic S.C. Labservice SRL Bucuresti, comanda 1789CH/20.12.2018, în valoare de 2.902,00 lei, fără TVA.

Publicații tehnice „SR EN ISO 19011:2018 – FICPM – 14.12.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic ASRO Bucuresti, comanda nr.1776CH/18.12.2018, cu o valoare de 148,38 lei, fără TVA.

Soluție standard de fenol – FICPM – 14.12.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC CCS Messyteme Control & Monitoring Systems SRL București, comanda 1792CH/19.12.2018, în valoare de 470,00 lei, fără TVA.

Placă de dimensiuni 176 x 53 cm – DSS – 13.12.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Comanda nr. 1736 din 17.12.2018, atribuită operatorului economic S.C. AMBRA SING S.R.L, cu o valoare de 645,00 lei, fără TVA

Serviciu de întreţinere şi reparare pentru ascensoarele din Căminul T17 şi din Cantina studenţească – 11.12.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Servicii de verificare tehnică, avize, buletine metrologice, mentenanță centrală termică cu instalație G.N. și accesorii la Imobilul „C” – 10.12.2018

invitație de participare

Materiale diverse – 07.12.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

S-a atribuit procedura de achizitie Materiale diverse, operatorului economic SC M&M Frimar SRL, contract nr. 28199/13.12.2018 în valoare de 8960.10, cu TVA

LOT 1 – Materiale electrice – operatorului economic SC RADENERG SRL cu contract nr. 28202/13.12.2018 în valoare de 4796.35 cu TVA

LOT 2 -Diverse accesorii pentru reparații tevarie, instalații,

LOT 3 – Materiale de feronerie,

LOT 4 -Holsuruburi,

LOT 5- Creta.

Extindere rețea distribuție gaze naturale, presiune redusă, branșament și PRM – Lucrări de racordare la rețeaua de gaz – imobil Corp D – 06.12.2018 – anulat

documentația de atribuire

anulare

Tuburi fluorescente – 05.12.2018 – atribuit

invitație de participare

S.C. TIMAR TRADING IMPEX S.R.L.: 1.053,75 lei, fără TVA

Switch distribuție 48 porturi POE – DSS – 04.12.2018

invitație de participare

caiet de sarcini

Erată 1: La punctul 2.3, Descrierea contractului, se va citi: cod CPV
32422000-7.

Erată 2: Se prelungește depunerea ofertelor (inclusiv transmiterea ofertei
complete pe mail) până la data de 07.12.2018, ora 12.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.