loader image

Achiziții Proiect ROSE AG288 – NetLab

Servicii de consultanţă 2021 – 04.10.2021

Achiziție Echipamente de laborator – Laborator Chimie – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Chimie – C4.I.5. – Videoproiector
– 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Desen – C4.I.4. – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Mecanică – C4.I.3. – Laptop cu
licență – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Fizică – C4.I.2. – Calculatoare
desktop – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Matematică – C4.I.1. – 28.10.2020

Servicii de consultanţă 2020 – 23.09.2020

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 1 ,nr.24748/25.11.2020, atribuit
lui Rotariu Daniel-cu domiciliul în Sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul
Iași , strada CA Rosetti, nr. 12.
 Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 2 , nr. 24757/25.11.2020 ,
atribuit lui Asoltanei Adriana-Mariana cu domiciliul în Jud. Iași, Sat.
Todirești, Com Todirești, Valoare contract (brut lei) 222,50 lei ,
perioada 01 decembrie-18 decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii
de consultanță individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 3  nr. 24758/25.11.2020 , atribuit
lui Burțilă Mădălina, domiciliul în sat Muncelu de Sus, comuna Mogoșești ,
Siret, Iași.
 Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 4  nr. 24760/25.11.2020 , atribuit
lui Pingescu Andrei Bogdan- domiciliul în sat. Tomești, judet Iași, Strada
Cicoarei nr. 3, bl.36 sc.A ap.2
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 5  nr. 24761/25.11.2020 , atribuit
lui Tudoriu Stelian Ioan- cu domiciliul în Strada Vasile Deac nr 12, Vatra
Dornei, județ Suceava
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 6  nr. 24762/25.11.2020 , atribuit lui
Sahlean Ilinca Daniela- cu domiciliul în str. Obreja I, nr 24, oraș
Frasin, județ Suceava
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 7 nr. 24764/25.11.2020 , atribuit lui
Șarament Marilena Alexandra-cu domiciliul în Strada Octav Băncilă nr 7,
Bobulești, județ Botoșani.
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 8 nr. 24765/25.11.2020 , atribuit lui Filip
Alexandra-
cu domiciliul în sat Coștulei, județ Iași
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 9 nr. 24766/25.11.2020 , atribuit lui Sandu
Andra Dumitrița- cu domiciliul în strada Dealul Bucium nr.22, Iași,  județ
Iași.
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 10 nr. 24767/25.11.2020 , atribuit lui
Grigoraș Ioana Ramona- cu domiciliul în Strada Gării nr 9, comuna Răucești
, județul Neamț
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

Criteriul de atribuire a contractelor  de consultanta: criterii de
selecție specificate în invitația de participare
Procedura de atribuire aplicată: SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Achiziție Echipamente de laborator Laborator Fizică – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Efectului Hall in Germaniu de tip n sau p – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achiziție Echipamente de laborator Laborator Fizică – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Efectului Hall in Germaniu de tip n sau p Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26310/11.12.2020
Valoare contract: 33.153,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Trasarea curbelor caracteristice ale unor dispozitive semiconductoare – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Trasarea curbelor caracteristice ale unor dispozitive semiconductoare
Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26311/11.12.2020
Valoare contract: 29.732,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Histerezisului feromagnetic – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Histerezisului feromagnetic
Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26313/11.12.2020
Valoare contract: 39.133,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Experimentului Frank si Hertz – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Experimentului Frank si Hertz
Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26314/11.12.2020
Valoare contract: 31.162,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inductiei electromagnetice si legii lui Faraday – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inductiei electromagnetice si legii lui Faraday Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26315/11.12.2020
Valoare contract: 18.674,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea sarcinii specifice a electronului – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea sarcinii specifice a electronului
Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26316/11.12.2020
Valoare contract: 49.137,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Studiul fenomenelor specifice mai multor tipuri de unde – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Studiul fenomenelor specifice mai multor tipuri de unde Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26318/11.12.2020
Valoare contract: 15.254,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea vitezei luminii – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea vitezei luminii
Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26320/11.12.2020
Valoare contract: 34.935,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inelelor lui Newton si interferentei luminii – 15.09.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform ghid ROSE
Obiectul contractului: Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inelelor lui Newton si interferentei luminii Castigator: SC ROMDIDAC SA
Numarul si data contractului: 26321/11.12.2020
Valoare contract: 48.496,00 lei fara TVA
Durata contractului: 14 saptamani de la semnarea contractului.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.