preloder

Achiziții Proiect ROSE AG288 – NetLab

Achiziție Echipamente de laborator – Laborator Chimie – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Chimie – C4.I.5. – Videoproiector
– 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Desen – C4.I.4. – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Mecanică – C4.I.3. – Laptop cu
licență – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Fizică – C4.I.2. – Calculatoare
desktop – 28.10.2020

Achiziție Echipamente IT Laborator Matematică – C4.I.1. – 28.10.2020

Servicii de consultanţă 2020 – 23.09.2020

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 1 ,nr.24748/25.11.2020, atribuit
lui Rotariu Daniel-cu domiciliul în Sat Rediu, comuna Ruginoasa, județul
Iași , strada CA Rosetti, nr. 12.
 Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 2 , nr. 24757/25.11.2020 ,
atribuit lui Asoltanei Adriana-Mariana cu domiciliul în Jud. Iași, Sat.
Todirești, Com Todirești, Valoare contract (brut lei) 222,50 lei ,
perioada 01 decembrie-18 decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii
de consultanță individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 3  nr. 24758/25.11.2020 , atribuit
lui Burțilă Mădălina, domiciliul în sat Muncelu de Sus, comuna Mogoșești ,
Siret, Iași.
 Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 4  nr. 24760/25.11.2020 , atribuit
lui Pingescu Andrei Bogdan- domiciliul în sat. Tomești, judet Iași, Strada
Cicoarei nr. 3, bl.36 sc.A ap.2
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

– Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru
activitati de tutorat Consultant Tutore 5  nr. 24761/25.11.2020 , atribuit
lui Tudoriu Stelian Ioan- cu domiciliul în Strada Vasile Deac nr 12, Vatra
Dornei, județ Suceava
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 6  nr. 24762/25.11.2020 , atribuit lui
Sahlean Ilinca Daniela- cu domiciliul în str. Obreja I, nr 24, oraș
Frasin, județ Suceava
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 7 nr. 24764/25.11.2020 , atribuit lui
Șarament Marilena Alexandra-cu domiciliul în Strada Octav Băncilă nr 7,
Bobulești, județ Botoșani.
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 8 nr. 24765/25.11.2020 , atribuit lui Filip
Alexandra-
cu domiciliul în sat Coștulei, județ Iași
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 9 nr. 24766/25.11.2020 , atribuit lui Sandu
Andra Dumitrița- cu domiciliul în strada Dealul Bucium nr.22, Iași,  județ
Iași.
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

-Contract civil de consultanta Serviciile de consultanta pentru activitati
de tutorat Consultant Tutore 10 nr. 24767/25.11.2020 , atribuit lui
Grigoraș Ioana Ramona- cu domiciliul în Strada Gării nr 9, comuna Răucești
, județul Neamț
Valoare contract (brut lei) 222,50 lei , perioada 01 decembrie-18
decembrie 2020, Obiectul  contractului -servicii de consultanță
individuală;

Criteriul de atribuire a contractelor  de consultanta: criterii de
selecție specificate în invitația de participare
Procedura de atribuire aplicată: SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI

Achiziție Echipamente de laborator Laborator Fizică – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Efectului Hall in Germaniu de tip n sau p – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Trasarea curbelor caracteristice ale unor dispozitive semiconductoare – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Histerezisului feromagnetic – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Experimentului Frank si Hertz – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inductiei electromagnetice si legii lui Faraday – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea sarcinii specifice a electronului – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Studiul fenomenelor specifice mai multor tipuri de unde – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru Determinarea vitezei luminii – 15.09.2020

Achizitie Echipamente de laborator Laborator Fizica – C4.I.2. Aparatura pentru studiul Inelelor lui Newton si interferentei luminii – 15.09.2020

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.