loader image

Ianuarie 2023

Nanoplachete de grafen – SIM – 31.01.2023

Termenul limita de publicare a ofertelor pe SEAP se prelungeste pana la data de 08.02.2023, ora 11:00.

Reîncărcare butelie azot – 31.01.2023

Termenul limită de publicare a ofertelor pe SEAP se prelungește până la data de 10.02.2023, ora 10.00.

Stand de testare – SIM – 31.01.2023

Servicii de instalare purificatoare/dozatoare apă și mentenanță TUIASI – 31.01.2023

NOTA. La intocmirea ofertei va rugam sa adaugati fata de datele din caietul de sarcini inca un dozator cu 5 bidoane pe luna incluse pentru o perioada de 16 luni.

Scară aluminiu și amortizor ușă ETTI – 30.01.2023 – atribuit

atribuit SC MCM DESIGN SRL, valoare comandă 2.160,00 lei fără TVA

Serviciu de reparare și întreținere pentru relocare aparat de aer condiționat din Căminul T5 – 30.01.2023 – atribuit

Erata: Deoarece, până la data limita precizată în Invitația de participare, nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 08.02.2023, ora 10:00.

Comanda nr. 4929 din 14.02.2023, atribuită operatorului economic S.C. Quartz Matrix S.R.L., cu o valoare de 1000 lei fără TVA.

Mentenanță și suport tehnic pentru sistemul de automatizare vânzări și management al cantinei studențești – 30.01.2023 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Componente pentru reparații calculatoare – 30.01.2023

Servicii de constatare / diagnosticare mașină de tăiere cu electroeroziune – 27.01.2023

Materiale reparații SIM – 27.01.2023

Jaluzele SIM – 27.01.2023

Articole de catering pentru cantină – DSS – 26.01.2023 – atribuit

Atribuit firmei S.C AMIA INVEST S.R.L, contract numărul 4473/10.02.2023, valoarea contractului 21.700,00 lei, fără TVA.

Elemente montaj – EFECON – 26.01.2023

Servicii de consultanta pentru organizarea procedurilor de achizitii – 26.01.2023

Piese de schimb sistem supraveghere video ETTI – 25.01.2023 – atribuit

Atribuit SC EAST NET SERVICES SRL, valoare comandă 4278,00 lei.

Servicii de mentenanță și asistență tehnică Software UMS – Fac CI – 20.01.2023

Tehnică de calcul – 19.01.2023

Produse promovare – 17.01.2023 – atribuit

Contract nr. 05/18.01.2023, atribuit operatorului economic S.C. SHATER S.R.L., in valoare de 46274,34 lei cu TVA 19%.

Lucrări de reparații curente și igienizare săli de seminar AC 3-2;3-3 – imobil AC – 13.01.2023

Responsabil energetic și mentenanță preventivă – 12.01.2023 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ELSYS DESIGN S.R.L. contract nr. 3226/01.02.2023, în valoare de 34.000,00 lei, fără T.V.A.

Servicii de reparare tâmplărie pentru DSS – 12.01.2023 – atribuit

Erată: deoarece până la data limită precizată în invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 19.01.2023, ora 10:00.

Comanda nr. 3224 din 01.02.2023 a fost atribuită operatorului economic
S.C. CONPLAST RO S.R.L., cu o valoare de 604,07 lei fără TVA.

Serviciu de reparare și întreținere pentru relocare aparat de aer condiționat din Căminul T5 – 11.01.2023 – anulat

Erată:
1. În caietul de sarcini atașat, la Codul de clasificare CPV, în loc de 50323200-7, se va citi 50532000-3.

2. Deoarece până la data limita precizată în Invitația de participare nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 26.01.2023, ora 10:00.

Se anulează aplicarea achiziției directe deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.