preloder

Masterat / Metode de selecție

IMPORTANT! În sesiunile iulie și septembrie 2020 ȋnscrierea se va realiza online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original. Această decizie este luată pentru toate facultățile, indiferent de probele de concurs prevăzute.


Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

Metoda de selecție

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

Criterii de departajare

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă

Calculatoare şi tehnologia informației

Metoda de selecție

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

Criterii de departajare

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă


Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Cursuri cu frecvență și cu frecvență redusă

Metoda de selecție

MA =  0.7 MF+0.3 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă / diplomă


Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Metoda de selecție

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media examenului de finalizare a studiilor de licenţă / diplomă


Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Metoda de selecție

MA = 0,8 MF + 0,2 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

1. Media obținută la susținerea examenului de diploma / licență
2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă / licență


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Metoda de selecție

MA = 0.8 MF + 0.2 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate
2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă / licenţă


Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Metoda de selecție

MA = 0.7 MF+ 0.3 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă / diplomă


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Metoda de selecție

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă / diplomă.
2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă.


Facultatea de Mecanică

Metoda de selecție

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

  1. MF
  2. MC
  3. Nota la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  4. Media de școlarizare a studiilor universitare de licență

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Metoda de selecție

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media examenului de diplomă / licență


Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Metoda de selecție

MA = 0.7 MF + 0.3 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media susţinere lucrare de diplomă


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.