preloder

Masterat / Metode de selecție

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

A. Domeniul Ingineria sistemelor

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 14 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 iulie 2018
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 iulie
 • Depunere acte în original
 • Etapa I : 17, 19, 20 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 20 iulie
 • Etapa II : 23-28 iulie 2018
 • Afișare rezultate finale: 28 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-14 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere acte în original: 18, 19 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 21 septembrie

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 14 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 16 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 iulie
 • Depunere acte în original
 • Etapa I : 17, 19, 20 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 20 iulie
 • Etapa II : 23-28 iulie
 • Afișare rezultate finale: 28 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor:  10-14 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere acte în original: 18, 19 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 21 septembrie

B. Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 14 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 iulie 2018
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 iulie
 • Depunere acte în original
 • Etapa I : 17, 19, 20 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 20 iulie
 • Etapa II : 23-28 iulie 2018
 • Afișare rezultate finale: 28 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor:  10-14 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 septembrie
 • Rezultate preliminare: 17 septembrie
 • Depunere acte în original: 18, 19 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 21 septembrie

Pentru programele de master în limba engleză:

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 14 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 16 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 16 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 iulie
 • Depunere acte în original
 • Etapa I : 17, 19, 20 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 20 iulie
 • Etapa II : 23-28 iulie
 • Afișare rezultate finale: 28 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor:  10-14 septembrie
 • Proba eliminatorie de lb. engleză: 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere acte în original: 18, 19 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 21 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

 • MA – media la concursul de admitere
 • MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu
 • MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)

Criterii de departajare

Nota obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă


Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 9-27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9-27 iulie
 • afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 29 iulie
 • termen limită acte în original: 6 septembrie
 • Afisare rezultate finale: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 • verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu: 10-15 septembrie
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 17 septembrie
 • termen limita acte in original: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 9-27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9-27 iulie
 • proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins: 27 iulie
 • afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 29 iulie
 • termen limită acte în original: 6 septembrie
 • Afisare rezultate finale: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-15 septembrie
 • proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis/respins: 15 septembrie
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • afişarea rezultatelor după contestaţii: 17 septembrie
 • termen limita acte in original: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

MA =  0.7 MF+0.3 MC

MF = media examen de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă


Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Sesiunea iulie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 02 – 11 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12 iulie
 • afişarea rezultatelor: 13 iulie
 • termen limită acte în original: 21 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 10- 13 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14 septembrie
 • afişarea rezultatelor: 15 septembrie
 • termen limita acte in original: 18 septembrie
 • Rezultate finale: 20 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă


Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industria

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 2-27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 2-27 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • Termen limita acte in original: 6 septembrie
 • Rezultate finale: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 •  Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Termen limita acte in original: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,7MF+0,3 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea examenului de diplomă/licență
 2. Nota la susținerea proiectului de diplomă/licență

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Sesiunea iulie 2018

 • înscrierea candidaţilor:
  • 4-6 iulie 2018
  • 9 iulie 2018
  • 26 iulie 2018
 • verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:
  • 4-6 iulie 2018
  • 9 iulie 2018
  • 26 iulie 2018
 • afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • depunere acte în original: 5 septembrie
 • afișarea rezultatelor: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • înscrierea candidaţilor: 11-14 septembrie
 • verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:
  • 11 septembrie 2018
  • 14 septembrie 2018
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • termen limită acte în original: 20 septembrie
 • rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0.8 MF + 0.2 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

 1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.
 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 2-27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 6, 13, 20 si 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • Depunere acte în original: 6 septembrie
 • Afisarea rezultatului sesiunii de vara: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Data limită depunere acte în original: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0.7 MF+ 0.3 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 2 – 27 iulie 2018
 • Afisarea rezultatelor:28 iulie 2018
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:2-27 iulie 2018
 • Termenul liminta acte in original: 6 sept.2018
 • Afişarea rezultatelor finale admitere: 7 sept.2018

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10- 15 septembrie 2018
 • Afisarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 10-15 septembrie 2018
 • Termen linita acte in original: 20 septembrie 2018
 • Afişarea rezultatelor finale admitere:22 septembrie 2018

Metoda de selecţie

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

 1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.
 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 2-20 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 2-20 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 21 iulie
 • Depunere acte în original:  31 iulie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
 • Verificarea cunostintelor de specialitate: 11-15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Rezultate finale: 19 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media examenului de diplomă


Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 2-26 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • Depunere acte în original: 6 septembrie
 • Afisare rezultate final admitere: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-14 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media examenului de diplomă/licență


Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial

Inginerie industrială, Inginerie chimică

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9- 27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9-27 iulie
 • Afişarea rezultatelor:  28 iulie
 • Depunere acte în original: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-15 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Inginerie şi Management

Sesiunea iulie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 9-27 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12, 19, 25, 26, 27 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 28 iulie
 • Depunere acte în original: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2018

 • Înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14, 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • Rezultate finale: 22 septembrie

Metoda de selecţie

MA = 0,7 MF + 0,3 MC

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Media susţinere lucrare de diplomă


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.