loader image

Masterat / Metode de selecție

Admiterea 2021

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Ingineria sistemelor

Metoda de selecție

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă / licență

Calculatoare şi tehnologia informației

Metoda de selecție

MA = 0,6*MF + 0,4*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Metoda de selecție

MA =  0.7*MF + 0.3*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Metoda de selecție

MA = 0,5*MF + 0,5*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Metoda de selecție

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (test online)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea examenului de diploma / licență
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă / licență

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Metoda de selecție

MA = 0.8*MF + 0.2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diplomă)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Metoda de selecție

MA = 0.7*MF+ 0.3*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Metoda de selecție

MA = 0.75*MF + 0.25*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Mecanică

Metoda de selecție

MA = 0,8*MF + 0,2*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (test grilă)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Inginerie Mecanică

Ingineria Materialelor

Metoda de selecție

MA = 0,5*MF + 0,5*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Inginerie Industrială

Metoda de selecție

MA = 0,3*MF + 0,7*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Metoda de selecție

MA = 0.5 MF + 0.5 MC

Unde
MF – Media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma) MC – Media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.