loader image

Aprilie 2020

„Lucrări de reparații curente imobil ETH” – decizia comisiei de evaluare – 22.04.2020

„Lucrări de reparații curente imobil ETH” – observațiile, clarificările și decalarea termenului înregistrată cu nr. 8327/09.04.2020 – 09.04.2020

Rețeta articolului RPCK12C 02, nr. crt.20, în cadrul contractului „Lucrări de reparații curente imobil ETH”, ca urmare a solicitărilor de clarificări – 06.04.2020

Răspuns clarificări și decalare termen de depunere oferte tehnico-economice referitor la procedura „Lucrări de reparații curente imobil ETH” – 01.04.2020

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.