loader image

Noiembrie 2022

Instrucțiuni interne pentru elaborarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 – 29.11.2022

Servicii întocmire Proiect Tehnic (P.T.) și Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire (DTAC) pentru reabilitarea stației de hidrofor și a rețelei de hidranți exteriori – Campus studențesc – 29.11.2022 – atribuit

ERATĂ: Deoarece până la data specificată în Caietul de sarcini și/sau Invitația de participare a achiziției „Servicii întocmire Proiect Tehnic (P.T.) și Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire (DTAC) pentru reabilitarea stației de hidrofor și a rețelei de hidranți exteriori – Campus studențesc”, a cărei invitații de participare a fost publicată pe data de 29.11.2022, nu s-au primit oferte pentru acest contract, termenul de depunere a ofertelor se prelungește cu 24 de ore, până pe 06.12.2022, ora 12.00.

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC RAICHMAN STUDIO SRL. Contract nr. 48184/14.12.2022, în valoare de 92.000,00, fără TVA.

Abonament soft COMSOL – IEEIA – 28.11.2022

Materiale întreținere – 28.11.2022

Tractoraș de tuns gazonul DSS – 25.11.2022 – atribuit

Atribuit – S.C. GLOBAL TECH SRL Contract nr. 47125/07.12.2022- 31656,00 lei fara tva

Jaluzele Rotaprint – 25.11.2022

Parchet Rotaprint – 25.11.2022

Materiale pentru reparații curente – 25.11.2022

Accesorii pentru echipamente IT – 25.11.2022

Standuri educaționale – AC – 24.11.2022

Curs noțiuni fundamentale de igienă – DSS – 23.11.2022 – atribuit

Atribuit către S.C LANTECH S.R.L Contract nr. 46960/07.12.2022- 910 lei fără TVA.

Articole și echipamente pentru baza sportivă – 23.11.2022

Selecție de consultanți individuali servicii de consultanță AN 5 – 23.11.2022

Extinctoare portabile ETTI – 22.11.2022

NOTA: In caietul de sarcini in loc de stingator portabil G6 se va oferta G5, cu caracteristicile tehnice specifice si certificat pentru introducerea pe piata aferent.

Elemente/sisteme suport monitorizare parametrii de temperatură și umiditate la interiorul clădirii – 19.11.2022

Materiale, aparatură și echipamente de laborator – IEEIA – 19.11.2022

Consumabile pentru table magnetice – 19.11.2022

Materiale întreținere – 17.11.2022 – atribuit

Contract nr. 227/18.11.2022, atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 9274,86 lei cu TVA 19%.

Echipamente și aparate electrice 2 – 17.11.2022 – atribuit

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe 23.11.2022, ora 12.00.

Lotul 1: Diverse echipamente pentru oficii DSS atribuit ofertantului SC FLANCO RETAIL SRL – Contract nr. 46358/05.12.2022, In valoare totală de 11478,81 lei fără TVA
Lotul 2: Diverse echipamente 2 pentru oficii DSS atribuit ofertantului SC ALTEX ROMANIA SRL- Contract nr. 46371/05.12.2022 în valoare totală de 5695,44 lei fără TVA
Lotul 3: Diverse echipamente 3 pentru oficii DSS atribuit ofertantului SC METIX TEHNO SRL- Contract nr. 47124/07.12.2022 în valoare totală de 11892,36 lei fără TVA

Echipamente pentru cercetare – COMPETE 2.0 – 17.11.2022

Materiale pentru cercetare – COMPETE 2.0 – 17.11.2022

Achiziție consumabile – ROSE 347 – 16.11.2022 – atribuit

a) Câștigător Lot 1 – S.C. NORDITECH MACHINERY S.R.L Valoare contract: 4.159,50 lei fără TVA.
b) Câștigător Lot 6 – S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L Valoare contract: 9.330,00 lei fără TVA.

Servicii de întocmire Expertiză tehnică și Audit energetic pentru reabilitare, modernizare și refuncționalizare cămine T1, T2, T3, T4, T5 – 16.11.2022 – atribuit

ERATĂ: Având în vedere solicitările de clarificare cu privire la obligativitatea vizitării amplasamentelor celor cinci cămine care fac obiectul achiziției «Servicii de întocmire Expertiză tehnică și Audit energetic pentru reabilitare, modernizare și refuncționalizare cămine T1, T2, T3, T4, T5», obligativitate menționată în caietul de sarcini, precizăm faptul că s-a produs o eroare în redactarea Caietului de sarcini, vizitarea celor cinci obiective fiind FACULTATIVĂ. Prin urmare, vor fi acceptate oferte și din partea operatorilor economici care nu au vizitat obiectivele.

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC GRS-Project Global SRL. Contract nr. 47701/12.12.2022, în valoare de 79.000,00, fără TVA.

Servicii întocmire Proiect Tehnic (P.T.) și Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Construire (DTAC) pentru reabilitarea stației de hidrofor și a rețelei de hidranți exteriori – Campus studențesc – 16.11.2022

Materiale întreținere Rotaprint – 16.11.2022 – atribuit

Comanda nr. 228/18.11.2022, atribuita operatorului economic S.C. SHATTER
S.R.L., in valoare de 9996,00 lei cu TVA 19%.

Jaluzele cu montaj inclus – 16.11.2022 – atribuit

Atribuit ofertantului S.C. CARDIOLA IMPEX SRL, contract nr. 46384/05.12.2022, în valoarea totală de 12.918,63 lei fără TVA.

Software și materiale pentru cercetare – Fac CI – 15.11.2022

Reparații curente la sistemul de iluminat stradal – Platforme Asfaltate din Campusul studențesc Tudor Vladimirescu – 14.11.2022

Reactivi și materiale de laborator, SD – FICPM – 14.11.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL comanda 45176/23.11.2022,in valoare de 4.411,06 lei, fără TVA.

Servicii de încercări mecanice acreditate RENAR – Fac CI – 14.11.2022

Echipamente și materiale pentru cercetare – Fac CI – 14.11.2022

Echipamente protecție – 11.11.2022

Echipamente upgrade sistem supraveghere video ETTI – 11.11.2022

Jaluzele verticale – 11.11.2022 – atribuit

Contractul de 700 mp jaluzele verticale inclusiv montaj a fost atribuit firmei S.C. CARDIOLA IMPEX S.R.L. Ploiești cu valoarea de 49.563,50 lei inclusiv TVA.

Servicii de publicitate Proiect POC ELEARN4ALL, COD MYSMIS 149875 – 11.11.2022

Erata: Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana pe data de 16.11.2022 ora 10.00

Obiecte de inventar și materiale necesare amenajării parcurilor/spațiilor verzi și aleilor de acces aferente căminelor din campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași – 10.11.2022

Achiziționarea de gratii de balcon cu montaj inclus pentru căminele T13, T14, T15 și T16 – 10.11.2022

Materiale consumabile Rotaprint – 10.11.2022 – atribuit

Comandă nr. 218/11.11.2022, atribuita operatorului economic S.C. SHATTER
S.R.L., in valoare de 10631,02 lei cu TVA 19%.

Consumabile birou ROSE_StepUP – FICPM – 10.11.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SHATTER SRL Iași contract 44394/18.11.2022,in valoare de 2.354,69 lei, fără TVA.

Efector cu 3 degete ‎compatibil ‎UR5 – 10.11.2022

Indicatori de securitate (plăcuţe pentru informare/avertizare studenți) – 10.11.2022 – atribuit

Atribuit ofertantului S.C. STRAROM SRL, COMANDA nr 236/15.11.2022, în valoarea totală de 560 lei fără TVA.

Excursie tematică studențească IACSIC 2022 – 09.11.2022

Produse informative și de promovare – IACSIC 2022 – 09.11.2022

Pachet pompă beton + malaxor – 09.11.2022

Inventar moale – Direcția Servicii Studențești – 08.11.2022 – atribuit

Lot 1- atribuit – S.C. ANDA CONFECTION CAMI S.R.L., Contract nr. 44946/22.11.2022- 51774 lei fara tva
Lot 2- atribuit – S.C. GREEN COMTEX SRL SCS., Contract nr. 44948/22.11.2022- 6600 lei fara tva

Echipament de protecția muncii – Fac CI – 08.11.2022

Serviciu de reparații multifuncționale – DSS – 07.11.2022 – atribuit

Comanda nr. 46344 din 05.12.2022, atribuita operatorului economic S.C. COVO SOLUTION S.R.L., cu o valoare de 1072 lei fără TVA.

Servicii de dirigenție – 07.11.2022

Lucrări de reparare și întreținere de acoperișuri – 07.11.2022

Notebookuri – ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L
Valoare contract: 6.360,00 lei fără TVA.

Video proiector ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L
Valoare contract: 1.900,00 lei fără TVA

Ecran de proiecție ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L
Valoare contract: 830,00 lei fără TVA.

All in one ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: SC ADVANCETECH SRL
Valoare contract: 13.266,00 lei fără TVA.

Rugozimetru portabil, cu accesorii ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. MDM STANDARD S.R.L.
Valoare contract: 4.609,00 lei fără TVA.

Imprimantă 3D cu rășini tip stereolitografie ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. FORMWERK S.R.L.
Valoare contract: 1.234,00 lei fără TVA.

Cameră cu termoviziune ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. NAMICON TESTING S.R.L.
Valoare contract: 3.220,00 lei fără TVA.

Pirometru profesional ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. MICRONIX PLUS S.R.L.
Valoare contract: 1.008,40 lei fără TVA.

Imprimantă 3D tip FDM tip cartezian ROSE 347 – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. NORDITECH MACHINERY S.R.L
Valoare contract: 2.600,00 lei fără TVA.

Rechizite Rose 347 – 07.11.2022 – atribuit

a) Câștigător Lot 1, Lot 3, Lot 4, Lot 5 – S.C. STEF S.R.L Valoare contract: 7.741,02 lei fără TVA.
b) Câștigător Lot 2 – S.C. SHATTER S.R.L Valoare contract: 301,65 lei fără TVA.

Imprimantă 3D tip FDM tip delta – 07.11.2022 – atribuit

Câștigător: S.C. NORDITECH MACHINERY S.R.L
Valoare contract: 4.400,00 lei fără TVA.

Reparații curente curți contrucții alei cămin T7 – 07.11.2022 – atribuit

Contractul a fost atribuit operatorului economic SC Roberta FOR SRL. Contract nr. 44366/18.11.2022, în valoare de 657.111,00, fără TVA.

Stand mobil pentru tablă interactivă- ARH – 04.11.2022

Servicii de intretinere spatii verzi Rectorat – 04.11.2022

Servicii de mentenanta licenta Matlab si Simulink – 04.11.2022

Consumabile pentru table magnetice – 04.11.2022

Lucrări de reparații curente parchet sala de sport – 04.11.2022 – atribuit

Contract nr. 44936 din 22.11.2022, atribuit operatorului economic S.C. DACOROM TRADING S.R.L., cu o valoare de 18100 lei fără TVA.

Pompă beton – proiect EFECON – 03.11.2022 – anulat

Anulata: Nu au fost depuse oferte in termenul stabilit in invitatie.

Jaluzele SIM – 03.11.2022

Materiale întreținere – 03.11.2022 – atribuit

Contract nr. 212/04.11.2022, atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., in valoare de 4211,41 lei cu TVA 19%.

Componente electronice ETTI – 02.11.2022

Hârtie copiator și cartușe toner pentru proiect PCE172 – ETTI – 01.11.2022

Servicii reparații bariere – FICPM – 01.11.2022 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC MAROCO SYSTEMS SRL contract 42703/08.11.2022,in valoare de 7.425,00 lei, fără TVA.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.