loader image

Susținere teze doctorat

Teze de doctorat care vor fi susținute public în 2024

Istoric

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.