loader image

Aprilie 2021

Indicatori de securitate – 21.04.2021

Modernizare triaxial – aparat Geodatalog cu soft și accesorii – 20.04.2021

Laptop SOLION – 20.04.2021

Servicii transport valori – 19.04.2021

Tastatură balanță analitică – 19.04.2021

Accesorii cuptor electric – 19.04.2021

Diverse echipamente pentru Proiect POCU/626/6/13 ID:131181 PRACTEH – 16.04.2021

Materiale protecție și steaguri – 16.04.2021

Consumabile motounelte – 16.04.2021

Echipamente IT și licențe software – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107117 – 16.04.2021

Echipamente IT – Cross border cooperation in mechatronics engineering education „- 2Soft/1.1/64 MCT CBCinMEE” – 15.04.2021

Servicii de formare profesională – curs de formare profesională pentru ocupația Servant pompier cod COR541104 – 14.04.2021

Achiziție materiale consumabile pe loturi – 12.04.2021

Servicii de organizare workshop-uri – Proiect PRACTIC SMIS 130661 – 09.04.2021

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu, sisteme supraveghere video și sisteme de control acces – 09.04.2021

Servicii de reparații copiatoare – 09.04.2021

Cuptor electric – SIM – 09.04.2021

Materiale electrice si sanitare pentru reparatii curente – 08.04.2021

Servicii reparații spectrometru optic – 08.04.2021

Echipamente IT și licențe software – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 08.04.2021 – anulată

Erată: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de 13.04.2021 ora 11.00.

Se anuleaza in baza prevederilor art. 212 alin. 1 lit. a) din Legea 98/2016 deoarece nu a fost depusa nici o oferta admisibila

Mobilier – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 08.04.2021

Laptop și videoproiector – CI – 06.04.2021 – atribuit

Atribuit – SC INNOVATIVEWEB –DESIGN SRL – 9.707,47 lei fara TVA

Echipament de predare – Ecran SMART – CI – 06.04.2021 – atribuit

Atribuit – SC Metix Tehno SRL – 1.930,00 lei fara TVA

Materiale reparații mobilier – IEEIA – 05.04.2021

ERATĂ: LA PUNCTUL 2.5 Termen de livrare, din invitația de participare, se va citi: 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

GHID STUDENT ANUL I – ROSE CIVIC – CI – 02.04.2021 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform Ghid
Obiectul contractului: Ghid student an I – proiectul ROSE – EDIFICIUM Castigator: S.C. Delta Print S.R.L.
Valoare contract: 2.460,00 lei fara TVA
Durata: 30 zile livrare/30 zile plata

Servicii de audit financiar extern pentru contracte de cercetare – 01.04.2021

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.