loader image

Aprilie 2021

Materiale Școala Doctorală – Facultatea de Construcții și Instalații – 29.04.2021 – atribuit

Atribuit – SC METIX TEHNO SRL – 257.08 cu TVA

Cablu microscop SEM QUANTA 200 3D Proiect „IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER” cod EMS-ENI – 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD – 29.04.2021

Service substații (module) termice – 28.04.2021 – atribuit

Atribuit contract nr. 12097/19.05.2021, valoarea 45.000 lei fara TVA.

Echipamente și materiale IT pentru Proiect PN-III-P1-1.1-TE 2019-1921 – 28.04.2021 – atribuit

Erată: În Invitația de participare nr. 10051 din 28.04.2021, art. 1.3 Depunerea ofertelor, Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar, se va modifica după cum urmează: în loc de 08.05.2021, ora 14.00, se va citi 10.05.2021, ora 12.00

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. Evo Technology Solutions S.R.L. din, contract nr. 13153 din 27.05.2021, cu o valoare de 31507,57  lei fără TVA.

Componente electronice ETTI – 27.04.2021 – anulat

Sesiuni de informare și orientare pe teme secundare și sesiuni de lucru pe teme specific pentru intreprinderile simulate – 26.04.2021 – atribuit

S.C. TAAS CONSULTANCY S.R.L. – Valoare contract fara TVA 69.500,00 lei

Consumabile laborator SDVI – FICPM – 26.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda nr.10363/05.05.2021, în valoare de 1.130,00 lei fără TVA.

Electrozi de pH SDVI – FICPM – 26.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda nr.10358/05.05.2021, în valoare de 1.890,00 lei fără TVA.

Reactivi SDVI – FICPM – 26.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL , comanda nr.10369/05.05.2021, în valoare de 1.059,00 lei fără TVA.

Incapsulator si accesorii contract 490PED – FICPM – 26.04.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC OF SYSTEMS SRL , contract nr.11560/14.05.2021,in valoare de 102.425,11 lei fără TVA.

Sondă monitorizare pigmenti din alge, Eranet 107- FICPM – 26.04.2021 – atribuit

atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL, contract nr.10373/05.05.2021, in valoare de 26.500,00 lei fără TVA.

Cartușe Toner – Proiect POCU – PRACTIC – 23.04.2021 – atribuit

S.C. DINALUCRI S.R.L.  – valoare contract fara TVA – 741,84 lei

Servicii de organizare de workshop-uri pentru Proiect POCU/626/6/13 ID:131181 PRACTEH – 22.04.2021 – atribuit

Erată: În Invitația de participare nr. 9374 din 22.04.2021, la art. 1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini: în loc de 23.04.2021, ora 11.00, se va citi 26.04.2021, ora 11.00.

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. 4TB SOLUTIONS S.R.L., contract nr. 11725 din 17.05.2021, cu o valoare de 83996 lei fără TVA.

Aparate de aer condiționat – 22.04.2021 – atribuit

Atribuit catre SC”CASA DESIGN”SRL din Iasi, cu valoarea de 6000 lei, fara TVA

Serviciu de amenajare și întreținere spațiu verde – 22.04.2021

ERATĂ: Întrucât până pe data de 27.04.2021, nu s-a primit nicio ofertă conformă, se prelungește termenul de postare/depunere oferta pana pe data de 05.05.2021 inclusiv.

Proiectare PT si DTAC si Asistenta Tehnica pentru Reabilitare imobil Corp D – Facultatea de Mecanica – 22.04.2021

Indicatori de securitate – 21.04.2021

Modernizare triaxial – aparat Geodatalog cu soft și accesorii – 20.04.2021 – atribuit

S.C. THE COM S.R.L. – valoare contract fara TVA – 47.785,00 lei

Laptop SOLION – 20.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului S.C. ADVANCETECH S.R.L., comanda  nr. 9901/27.04.2021, in  valoare de  1799  lei fara TVA

Servicii transport valori – 19.04.2021 – atribuit

Contract nr. 60/26.04.2021, atribuit operatorului economic S.C. MTS SECURITATE S.R.L., în valoare de 2142,00 lei cu TVA 19%.

Tastatură balanță analitică – 19.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului S.C.  Amex Import Export S.R.L., comanda  nr. 9881/27.04.2021, in  valoare de 689  lei fara TVA.

Accesorii cuptor electric – 19.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului SC METIX TEHNO SRL, comanda nr. 9893/27.04.2021, in  valoare de 500 lei fara TVA.

Diverse echipamente pentru Proiect POCU/626/6/13 ID:131181 PRACTEH – 16.04.2021

Atribuit: Lot 1 – Imprimante 3D- SC IRIS ROBOTICS SRL-Contract nr. 13980/03.06.2021- 23.109,20 lei fara TVA.
Lot 2 – anulat
Lot 3 – Diverse echipamente si utilaje tehnologice- SC DECORIAS SRL- Contract nr. 13982/03.06.2021- 10.812,08 lei fara TVA.
Lot 4 – Punte tensiometrica- SC MICROMETRIC SRL- Contract nr. 13986/03.06.2021- 12.600 lei fara TVA.
Lot 5 – Diverse echipamente si utilaje tehnologice- SC FESTO SRL- Contract nr. 13988/03.06.2021- 23.652 lei fara TVA.
Lot 6 – Microscop metalografic- SC NAMICON TESTING SRL- Contract nr. 13991/03.06.2021- 12.920 lei fara TVA.
Lot 7 – Diverse instrumente de masura- SC DECORIAS SRL- Contract nr. 13993/03.06.2021- 1770,68 lei fara TVA.

Materiale protecție și steaguri – 16.04.2021 – atribuit

Comanda nr. 54/19.04.2021, operator economic S.C. SHATTER S.R.L.
valoare 4.850,22 lei cu TVA 19%.

Consumabile motounelte – 16.04.2021 – atribuit

Comanda nr. 53/19.04.2021, operator economic S.C. MCM DESIGN S.R.L.
valoare 522,41 lei cu TVA 19%.

Echipamente IT și licențe software – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107117 – 16.04.2021

Echipamente IT – Cross border cooperation in mechatronics engineering education „- 2Soft/1.1/64 MCT CBCinMEE” – 15.04.2021 – anulat

Se anulează procedura de achiziție directă Echipamente IT „Cross border cooperation in mechatronics engineering education“ – 2Soft/1.1/64 MCT CBCinMEE, lansată în data de 15.04.2021, prin publicare pe site-ul www.e-licitatie.ro a anunțului de publicitate nr. ADV1208223 și cu termen limită de primire a ofertelor 29.04.2021, ora 10.00, conform art.212 alin (1) lit.a – nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă și va fi reluată la o dată ulterioară.

Servicii de formare profesională – curs de formare profesională pentru ocupația Servant pompier cod COR541104 – 14.04.2021

Achiziție materiale consumabile pe loturi – 12.04.2021

Servicii de organizare workshop-uri – Proiect PRACTIC SMIS 130661 – 09.04.2021 – atribuit

Atribuit: SC 4TB Solutions SRL Iasi – valoare contract fara TVA: 89.100 lei

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare în caz de efracție, sisteme detecție incendiu, sisteme supraveghere video și sisteme de control acces – 09.04.2021

Servicii de reparații copiatoare – 09.04.2021

Cuptor electric – SIM – 09.04.2021 – atribuit

Atribuit operatorului SC METIX TEHNO SRL, comanda nr. 8667/15.04.2021, in  valoare de  2100 lei fara TVA.

Materiale electrice si sanitare pentru reparatii curente – 08.04.2021

Servicii reparații spectrometru optic – 08.04.2021 – anulat

Anulata. Nu a fost depusa nici o oferta.

Echipamente IT și licențe software – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 08.04.2021 – anulată

Erată: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până pe data de 13.04.2021 ora 11.00.

Se anuleaza in baza prevederilor art. 212 alin. 1 lit. a) din Legea 98/2016 deoarece nu a fost depusa nici o oferta admisibila

Mobilier – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 08.04.2021

Laptop și videoproiector – CI – 06.04.2021 – atribuit

Atribuit – SC INNOVATIVEWEB –DESIGN SRL – 9.707,47 lei fara TVA

Echipament de predare – Ecran SMART – CI – 06.04.2021 – atribuit

Atribuit – SC Metix Tehno SRL – 1.930,00 lei fara TVA

Materiale reparații mobilier – IEEIA – 05.04.2021 – atribuit

ERATĂ: LA PUNCTUL 2.5 Termen de livrare, din invitația de participare, se va citi: 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

valoare= 2 291.00 LEI fara TVA, SC MCM DESIGN SRL IASI;

GHID STUDENT ANUL I – ROSE CIVIC – CI – 02.04.2021 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O. conform Ghid
Obiectul contractului: Ghid student an I – proiectul ROSE – EDIFICIUM Castigator: S.C. Delta Print S.R.L.
Valoare contract: 2.460,00 lei fara TVA
Durata: 30 zile livrare/30 zile plata

Servicii de audit financiar extern pentru contracte de cercetare – 01.04.2021

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.