loader image

Istoric

Istoric

Scurt istoric al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

În Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult mai târziu, învăţământul superior, prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari. Doar în 1813 învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare în limba română. Această şcoală poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova. În continuare, şcoala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihăilene (1835) şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi, înfiinţate în anul 1860.

Pe 7 noiembrie 1912, în urma aprobării noului regulament al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii, se înfiinţează învăţământul superior electrotehnic, chimic aplicat şi agronomic, eveniment care reprezintă, de fapt, adevăratul act de înfiinţare a ceea ce va fi, ulterior, Institutul Politehnic din Iaşi.

În luna martie a anului 1937, ca urmare a votării Legii Învăţământului de către Parlamentul acelor vremuri, învăţământul superior tehnic este scos de sub egida Universităţii prin înfiinţarea Şcolii Politehnice, singura instituţie de învăţământ superior abilitată să acorde de la acea dată titlul de inginer. Ca urmare firească a dezvoltării şcolii inginereşti ieşene, instituţia nou creată a luat de la bun început numele lui Gheorghe Asachi, întemeietorul învăţământului superior tehnic românesc iar primul său rector a fost ales profesorul universitar Cristea Otin.

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi.

Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.