loader image

August 2018

Proiectare reparare tâmplărie exterioară Aulă și Bibliotecă – 30.08.2018

invitație de participare

Tonere pentru imprimante 64BG – 30.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC Quartz Matrix SRL Iași, comanda 908 CH/05.09.2018, în valoare de 1593,60 lei, fără TVA.

Materiale reparații – LINGUATEK – 30.08.2018 – anulat

invitație de participare și caiet de sarcini

Materiale instalații sanitare – 29.08.2018 – atribuit

invitație de participare

SC DEDEMAN SRL, comanda nr 480/05.09.2018, valoare 1098,97 lei fără TVA

Becuri și tuburi fluorescente – 29.08.2018 – atribuit

invitație de participare

SC MCM DESIGN SRL, comanda nr 478/05.09.2018 valoare 776 lei fără TVA

Mese cocktail și fețe de masă – 28.08.2018 – atribuit

invitație de participare și caiet de sarcini

Termenul de depunere oferte este prelungit până la data de 05.09.2018

SC MCM DESIGN SRL contractul numărul 18842/17.09.2018 valoarea de 9.000,00 lei fără TVA

Acetilena 2.6 – FICPM – 24.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC Linde Gaz Romania SRL București, comanda 906CH/07.09.2018, în valoare de  740 lei, fără TVA.

Tub capcana Tenax TA – FICPM- 24.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic Shimadzu Handelgesellschaft mbH, comanda 876CH/04.09.2018, în valoare de 1040,10 lei, fără TVA

Coloana GC capilară Zebron-35 HT – FICPM – 24.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC Muso SRL București, comanda 869CH/04.09.2018, în valoare de 2410 lei, fără TVA.

Baloane cotate – FICPM – 24.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Erată: Baloane cotatate cu dop filetat, 50 ml, 6buc/set UM set

Baloane cotate – FICPM – 24.08.2018, atribuit operatorului economic SC Solantis SRL Bucuresti, comanda 874CH/04.09.2018, în valoare de 810 lei, fără TVA.

Sticlărie de laborator, contract 141 – FICPM – 23.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC Dacchim SRL Bucuresti, comanda
878CH/04.09.2018, în valoare de 1441 lei, fără TVA.

Sticlărie de laborator din plastic – FICPM – 23.08.2018 – anulat

invitație de participare

Se anulează procedura de achiziție „Sticlărie de laborator din plastic – FICPM”, conform invitației de participare 16930/23.08.2018, deoarece ofertele depuse au fost inacceptabile și neconforme (conform HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, ART. 137, alineat (2), litera e)

Sticlarie de laborator, contract 71 – FICMP – 23.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Atribuit operatorului economic SC MUSO SRL București, comanda
872CH/04.09.2018, în valoare de 1095 lei, fără TVA.

Reactivi chimici – FICMP – 22.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Lot 1 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, comanda
889CH/04.09.2018 în valoare de 317,02 lei, fără TVA.
Lot 2 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, comanda
886CH/04.09.2018 în valoare de  795,78 lei, fără TVA.
Lot 3 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, comanda
900CH/04.09.2018 în valoare de  1014,93 lei, fără TVA.
Lot 4 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, comanda
903CH/04.09.2018 în valoare de  3972,02 lei, fără TVA.
Lot 5 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, comanda
882CH/04.09.2018 în valoare de  694,53 lei, fără TVA.
Lot 16 operatorului economic SC Aquator SRL Iasi, contract
18463/13.09.2018 în valoare de  6388,12 lei, fără TVA.

Diverse aparate electrice – FICPM – 22.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Lot 1 operatorului economic SC Dedeman SRL Bacau, comanda 861CH/03.09.2018, în valoare de 122,16 lei, fără TVA.

Lot 2 operatorului economic SC Dedeman SRL Bacău, comanda 858CH/03.09.2018, în valoare de 987,41 lei, fără TVA.

Prestare servicii de întreținere, revizie generală și reparații accidentale pentru lifturi ETH – 20.08.2018

invitație de participare

Expertiză și proiectare privind proiectul „Rest de executat – Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Cămin T6” – 14.08.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

Atribuit operatorului economic SC BDP CONSTRUCT SRL, contractul 17172/30.08.2018, în valoare de 80.000 lei, fără TVA.

Achizitie Abonament, drept de utilizare, mentenanță software evidență contabilă – 14.08.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

formular de ofertă

Erată: Se prelungește depunerea ofertelor până la data de 22.08.2018 ora 9.

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. ECOSOFT S.R.L., contract nr. SAT109 din 27.08.2018, cu o valoare de 133.056,00 lei fără TVA.

Achizitie Sistem de gestiune a bazelor de date – 14.08.2018 – atribuit

invitație de participare

caiet de sarcini

formular de ofertă

clarificări

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. ECOSOFT S.R.L., contract nr. SAT106 din 27.08.2018, cu o valoare de 19.200,00 lei fără TVA.

Achizitie Echipamente IT si licente software aferente Proiect CNFIS-FDI-2018-0479 – 14.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Lot 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., contract nr. 17127 din 29.08.2018, cu o valoare de 95.830,00 lei fără TVA.

Lot 2 – Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. COMSERVICE COMPANY S.R.L., contract nr. 17126 din 29.08.2018, cu o valoare de 908,00 lei fără TVA.

Achizitie Aparate aer conditionat aferente Proiect CNFIS-FDI-2018-0479 – 14.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Contractul a fost atribuit operatorului economic S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L., contract nr. 17125 din 29.08.2018, cu o valoare de 6.050,00 lei fără TVA.

Servicii de reparații și întreținere robot FANUC – 09.08.2018

invitație de participare

Se prelungește termenul de depunere a ofertelor în SEAP până marți 14 august, ora 14.00

Servicii de elaborare lingouri – SIM – 08.08.2018 – atribuit

invitație de participare

Contract nr. 362/21.08.2018, SC R&D  Consultanță și Servicii SRL –  2521 lei fără TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.