loader image

Licență / Metode de selecție

Admiterea 2023

Facultatea de Automatică și Calculatoare

• Ingineria sistemelor
• Calculatoare și tehnologia informației

Metoda de selecție: Concurs

Test grilă la matematică sau la informatică din programa matematică M_mate_info, respectiv Informatică intensiv

MA = 0.8 NTG + 0.2 MBac

unde:
MA = medie admitere
NTG = nota la testul grilă
MBac= media la examenul de bacalaureat
Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Condiții speciale de admitere

Admişi fără concurs:
 • candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul concursului IT Marathon, organizat în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași
 • candidaţii care în clasele IX – XII (în perioada 2020 – 2023) au luat premiile 1, 2, 3, menţiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Tehnologia informaţiei, Matematică, Fizică)
 • candidații care în clasele IX – XII (în perioada 2020 – 2023) au luat premiul I la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Informatică, Matematică, Fizică)
 • premianţii olimpiadelor internaţionale
 • membrii echipelor de pe locurile 1, 2, 3, Secțiunea Control a concursului FIRST Tech Challenge ROMANIA, etapa națională 2023, care la momentul desfășurării concursului First Tech Challenge erau în clasa a XI-a sau a XII-a

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

• Arhitectură

Metoda de selecție: Concurs

Disciplina de concurs: Desen tehnic şi desen liber

MA = 0,7 MD + 0,3 MBac

unde:
MA = medie admitere
MD = media la disciplina de concurs de Desen tehnic şi liber
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Admiși fără concurs, fără taxă de înscriere:
 • candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premiul I, II, III) la olimpiade naţionale sau concursuri internaționale ȋn domeniul Arhitectură, agreate de Ministerul Educației pentru domeniul Arhitectură

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

• Inginerie chimică
• Ingineria mediului
• Inginerie și management

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii care au depus actele în original şi:
 • Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul „Cristofor Simionescu”
 • Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul „ZIRCON”
 • Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul „High School Science Project”
Admiși fără concurs:
 • Premianţii olimpiadelor internaţionale
  • b) cu bonificație de 1 punct la media finală:
   • premianţii concursurilor naţionale de științe (Concursul „Academician Cristofor Simionescu”, olimpiadele naționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie);
  • c) cu bonificație de 0,5 puncte la media finală:
   • candidații care, în clasele IX – XII (ȋn perioada 2020 – 2023), au luat premiul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor naționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie.

Facultatea de Construcții și Instalații

• Inginerie civilă
• Ingineria instalațiilor

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Admişi fără concurs, cu bonificaţie de 2 puncte la media de admitere:
 • premianţi (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naţionale de Matematică, Ştiinţe, Tehnologii şi / sau alte concursuri naţionale în domeniul Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice
Admişi fără concurs, cu bonificație de 2 puncte la medie și scutire de plata taxei de admitere:
 • premianţii olimpiadelor internaţionale.

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

• Inginerie mecanică
• Inginerie industrială
• Inginerie și management

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere:
 • candidații care au depus actele în original și:
  • au obţinut premiu sau menţiune la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, faza națională sau județeană
  • au obţinut premiu sau menţiune la Concursul de creativitate mecanică „Dumitru Mangeron”
Sunt admiși:
 • a) fără concurs
  • premianţii olimpiadelor internaţionale și candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi / sau la alte concursuri naţionale de profil tehnic, în domeniul mecanic, precum și la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, faza națională
 • b) cu bonificație de 2 puncte la media finală:
  • candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la fazele judeţene ale Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” sau la Concursul de creativitate mecanică „Dumitru Mangeron”
 • c) cu bonificație de 1 punct la media finală:
  • candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la faza naţionalǎ a concursului de Creativitate în Fizică și Tehnologie „Ştefan Procopiu” sau la faze județene ale olimpiadelor şcolare şi/sau la alte concursuri școlare de profil tehnic, în domeniul mecanic

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

• Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = 0.6*max(MATE_BAC, INFO_BAC, FIZ_BAC) + 0.4*MBAC

unde:
MA = medie admitere
MATE_BAC = nota la Matematică din cadrul examenului de bacalaureat
INFO_BAC = nota la Informatică din cadrul examenului de bacalaureat
FIZ_BAC = nota la Fizică din cadrul examenului de bacalaureat
MBac = media obţinută la examenul de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:
 • candidaţii care, în clasele IX –  XII (ȋn perioada 2019 – 2023), au participat la olimpiade internaționale sau la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale la Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia informaţiei
 • candidaţii care, în clasele IX –  XII (ȋn perioada 2019-2023), au luat premiul I, II sau III la etapa nationala a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației din aria curriculară Tehnologii, domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații
 • candidații care, în clasele IX-XII (ȋn perioada 2019-2023), au luat premiul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale la Matematică, Fizică, Informatică sauTehnologia Informației și au obținut media minim 8.00 la proba de Matematică la Bacalaureat
 • premianții olimpiadelor internaționale
Beneficiază de bonificaţie de 0,5 puncte la media finală:
 • candidații care, în clasele XI – XII (în perioada 2022 – 2023), au luat premiul I, II sau III la faza națională a Olimpiadei de Creativitate Ştiinţifică la unul din domeniile: Științe aplicate, Aplicații practice – Tehnologia informației, Robotică;
 • candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani (2022 sau 2023) ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

• Inginerie electrică
• Inginerie energetică
• Inginerie și management

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:
 • candidații care au obținut distincții (premii, mențiuni) la olimpiade și / sau concursuri naționale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la discipline din aria curriculară Tehnologii, la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician în instalații electrice / electromecanic / electrotehnist / în automatizări / operator tehnică de calcul / electronist
 • premianţii olimpiadelor internaţionale
Beneficiază de bonificaţie de 2 puncte la media finală:
 • candidații care au fost premiați la Concursul de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu”, faza națională / interjudețeană, la oricare dintre secțiunile concursului

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

• Inginerie civilă
• Inginerie geodezică
• Ingineria mediului

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:
 • premianţii la olimpiade naţionale
  • Matematică şi / sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie geodezică
  • Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului
 • premianții olimpiadelor internaționale

Facultatea de Mecanică

• Ingineria autovehiculelor
• Inginerie mecanică
• Mecatronică și robotică

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale de Matematică, Informatică, Fizică, Mecanică, Rezistenţa materialelor, Mecatronică, Robotică, științe, creativitate științifică etc.
 • premianţii olimpiadelor internaţionale
Bonificație de 1 punct la media finală:
 • premianţii la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, faza națională / interjudețeană, la oricare dintre secţiunile concursului

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

• Ingineria materialelor
• Inginerie mecanică
• Inginerie industrială

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:
 • candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale
 • premianţii olimpiadelor internaţionale

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

• Inginerie industrială
• Inginerie chimică
• Inginerie și management

Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs, fără taxă de înscriere:
 • candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale
 • premianţii olimpiadelor internaţionale
Scutiți de plata taxei de înscriere:
 • candidații care au obținut premiu sau mențiune la Concursul Național de creație „Junior Designer”

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 1. Nota la testul grilă
 2. Nota la bacalaureat la disciplina matematică / informatică / fizică
 3. Nota la bacalaureat la disciplina limba română

*Candidaţii care nu au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.


Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber)


Celelalte facultăți

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.