preloder

Licență / Metode de selecție

IMPORTANT! În contextul pandemiei cu noul coronavirus, la admiterea pentru anul universitar 2020-2021 nu se vor mai susține probele scrise în format tradițional la Facultățile de Automatică și Calculatoare și Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Pentru admiterea din vara anului 2020:

  • la Facultatea de Automatică și Calculatoare metoda de selecție va fi: MA = 0,4 NBacMate + 0,4 NBacMate/Info/Fiz + 0,2 MBac unde: NBacMate = nota la Matematică obţinută la bacalaureat NBacMate/Info/Fiz = nota la Matematică sau Informatică sau Fizica obţinută la bacalaureat, iar MBac = media examenului de bacalaureat,
  • la Facultatea de Arhitectură va fi MA = 0,7 MP + 0,3 MBac, unde: MA = medie admitere, MP = media la Portofoliul de lucrări personale, iar MBac = media examenului de bacalaureat. Dată fiind înscrierea cu un singur dosar și o singură taxă la toate facultățile, candidații care aleg domeniul Arhitectură trebuie să îl completeze primul în lista de preferințe de pe cererea de înscriere.

Facultatea de Automatică și Calculatoare

• Ingineria sistemelor
• Calculatoare și tehnologia informației

Metoda de selecție:

Test grilă din programa matematică M_mate_info

MA = 0.8 NTG + 0.2 MBac

unde:
MA = medie admitere
NTG = nota la testul grilă
MBac= media la examenul de bacalaureat Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.

Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai mare sau egală cu 5.


Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

• Arhitectură

Metoda de selecție:

CONCURS

Disciplina de concurs:
Desen tehnic şi liber

MA = 0,8 MD + 0,2 MBac

unde:
MA = medie admitere
MD = media la disciplina de concurs de Desen tehnic şi liber
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

• Inginerie chimică
• Ingineria mediului
• Inginerie și management

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Construcții și Instalații

• Inginerie civilă
• Ingineria instalațiilor

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

• Inginerie mecanică
• Inginerie industrială
• Inginerie și management

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

• Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

• Inginerie electrică
• Inginerie energetică
• Inginerie și management

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

• Inginerie civilă
• Inginerie geodezică
• Ingineria mediului

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Mecanică

• Ingineria autovehiculelor
• Inginerie mecanică
• Mecatronică și robotică

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

• Ingineria materialelor
• Inginerie mecanică
• Inginerie industrială

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

• Inginerie industrială
• Inginerie chimică
• Inginerie și management

Metoda de selecție:

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie

Facultatea de Automatică și Calculatoare

1. Nota la testul grilă
2. Nota la proba scrisă la una din disciplinele Matematică / Informatică / Fizică la examenul de bacalaureat*
3. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

*Candidaţii care nu au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.


Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber)


Celelalte facultăți

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.