loader image

Raport privind starea universității

Mai jos puteți regăsi rapoartele din ultimii ani realizate de către rectorul Politehnicii ieșene cu privire la starea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.