loader image

Teze de abilitare

Teze de abilitare care urmează să fie susținute public la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Teze de abilitare susținute public

Rapoarte ale comisiilor de abilitare a tezelor susținute public

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.