loader image

Iulie 2021

Materiale întreținere – 30.07.2021

Aparatură și accesorii pentru proiecte de cercetare – 30.07.2021

Materiale pentru proiectul PNCDI PN-III-P1-1.1-TE, nr. TE190/2021 – 29.07.2021

Kit-ul elevului, an 2 – 28.07.2021

Tifon, contract 269PED – FICPM – 26.07.2021

Accesorii pentru microscop, contract 269PED – FICPM – 26.07.2021

Service mentenanță reometru, contract 37PCCDI – FICPM – 26.07.2021

Deoarece până pe data de 29.07.2021,ora 12:00 nu s-a primit nici o ofertă, se prelungește termenul de postare/depunere oferta pana pe data de 03.08.2021, ora 10:00.

Sticlărie, contract 37PCCDI – FICPM – 26.07.2021

Consumabile electrospinning, contract 37PCCDI – FICPM – 26.07.2021

Raft metalic, contract 37PCCDI – FICPM – 26.07.2021

Diverse materiale de laborator, contract 269PED – FICPM – 26.07.2021

Materiale și reactivi de laborator pentru ROSE – EDFS – 26.07.2021

Consumabile pentru ROSE – EDFS – 26.07.2021

Laptop și accesorii, contract 37PCCDI – FICPM – 23.07.2021

Cartuse toner, contract 37PCCDI – FICPM – 23.07.2021

Birotica, contract 37PCCDI – FICPM – 23.07.2021

Achiziție servicii de training Proiect CNFIS-FDI-2021-0426 – 23.07.2021

Echipamente pentru proiectul PNCDI PN-III-P1-1.1-TE, nr. TE190/2021 – 22.07.2021

Pompă de vid cu piston, contract 269PED – FICPM – 22.07.2021

Filtre cu membrana nylon, contract 269PED – FICPM – 22.07.2021 – anulată

Se anuleaza procedura de achizitie,conform invitatiei de participare 21989/22.07.2021, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma.

Diverse materiale electrice, contract 269PED – FICPM – 22.07.2021

Sistem filtrare, model VF2, contract 269PED – FICPM – 22.07.2021

Achiziții Proiect PN-III-/443-PED-2020 – 22.07.2021

Pachet laptop + imprimantă – 22.07.2021

Dotări ROSE – EDFS – 21.07.2021

Sticlă geam ETTI – 21.07.2021

Documentație de atribuire – Intervenții la sistemul de hidroizolație de la nivelul acoperișului terasă și la o serie de elemente de anvelopare – corp R, Hala CMC, Hala BMTM, Corp CCF, Corp Instalații – 20.07.2021

Servicii de întreținere sisteme de ventilație centralizate și verificare tehnică, avize, buletine metrologice mentenanță centrale termice cu instalație GN și accesorii – Facultatea de CI, ICPM, Imobil C – 20.07.2021

Produse promoționale Proiect „CollaborativeEntreprenurialEducation” – CEE, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.1/1 – 20.07.2021

Serviciu de reparare și de întreținere la aparatele de aer condiționat din oficiile IT și birourile administrative DSS – 20.07.2021

Materiale EL-IEEIA – 19.07.2021 – atribuit

Valoare lot 1= 5264.71 LEI fara TVA, SC CATENA SRL IASI;
valoare lot 2= 770 LEI fara TVA, SC CATENA SRL IASI;
valoare lot 3= NU S-A PRIMIT NICIO OFERTA.

Materiale, reactivi și echipamente de laborator pentru ROSE-RCM – 19.07.2021

Sticlărie, contract 490 PED – FICPM – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL, comanda nr.22522/27.07.2021, in valoare de 168,70 lei fără TVA.

Alginat de sodiu, contract 490 PED – FICPM – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC OF SYSTEMS SRL BUCURESTI, comanda nr.22651/28.07.2021, in valoare de 1.567,00 lei fără TVA.

Exicator, contract 269PED – FICPM – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL,comanda nr.22520/27.07.2021, in valoare de 455,00 lei fără TVA.

Electrozi si solutii de pH , contract 269PED – FICPM – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLAGEN LABORATOR SRL, comanda nr.22655/28.07.2021, in valoare de 2.648,92 lei fără TVA.

Diverse materiale tehnice – 16.07.2021

Materiale întreținere – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. MCM DESIGN S.R.L., Contract nr. 104/19.07.2021, în valoare de 2522,00 lei fără TVA.

Materiale Centrul de Consiliere – 16.07.2021 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. SHATTER S.R.L., Contract nr. 105/19.07.2021, în valoare de 7162,09 lei fără TVA.

Varfuri AFM – 16.07.2021

Tablete grafice pentru elevi ROSE LEARNING – CI – 16.07.2021

Echipamente IT –  Research and promotin of highly efficient energy generation trought trigeneration by using solar renewable resources for getting electricity, heat and cold and purchsing of equipment – 2 SOFT/1.2.66 – 14.07.2021

Echipamente de laborator pentru proiectul ACADEMICA – 13.07.2021 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: Cerere de oferte
Obiectul contractului de achizitie: Echipamente de laborator
Castigator Lot 1: ASOCIATIA IASI TRAVEL – Valoare contract: 4.052,00 lei fara TVA
Durata contractului: produsul se livreaza pana maxim 30 de zile de la semnarea contractului
Castigator Lot 2: SC ROM TECH SRL -Valoare contract: 4.000,00 lei fara TVA Durata contractului: produsul se livreaza pana maxim 30 de zile de la semnarea contractului

Serviciu de licențiere și mentenanță software pentru gestionarea online a spațiilor de cazare – DSS – 12.07.2021

Aparate de aer condiționat – 12.07.2021 – atribuit

Contract nr. 101/15.07.2021 – atribuit operatorului economic S.C. CASA DESIGN S.R.L., 4950,40 lei cu TVA.

Servicii de reparare echipament LIDAR-IEEIA – 09.07.2021 – atribuit

ERATĂ: LA PUNCTUL 1.4 Prezentarea ofertei, din invitația de participare, se va citi: Perioada minima de valabilitate a ofertei: 120 zile de la semnarea contractului.

Valoare= 59500.00 LEI cu TVA, SC TECHNO VOLT SRL Bucuresti;

Aparate de aer condiționat – 09.07.2021 – anulat

Se anulează procedura de achiziție, conform invitației de participare nr.19864/08.07.2021, deoarece nu a fost depusă nici o ofertă.

Achiziție SSD – AG 118 – 09.07.2021

Deoarece până pe data de 13.07.2021, ora 10:00 nu s-a primit nici o
ofertă, se prelungește termenul de postare/depunere oferta pana pe data de
de 15.07.2021, ora 12:00.

TRAINING – Cross border cooperation in mechatronics engineering education” codEMS-E -2Soft/1.1/64 MCT CBCinMEE – 09.07.2021

Servicii de dezinsecție și deratizare ETTI – 09.07.2021

Materiale și componente pentru laboratoare – 08.07.2021

Servicii de revizie și mentenanță ușă automată GEZE Slimdrive SL-BO – 08.07.2021

Birotică – proiect IMPROVING THE QUALITY OF SOLID BIOFUELS PRODUCED FROM RAW MATERIAL COLLECTED FROM BOTH SIDES OF PRUT RIVER, cod EMS-ENI – 2SOFT/1.2.44 BCS RO-MD – 08.07.2021

Birotică și IT – 08.07.2021

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) Consultanți sprijin activități online – Profesori liceu ROSE AG_ 325_SGU_PV_III – 08.07.2021

Kitul elevului – An 2, proiect ROSE -324/SGU/PV/III- Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – 07.07.2021 – anulat

Procedura anulata – s-au primit doar oferte neconforme

Serviciu de constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași – 07.07.2021

Folie – IEEIA – 06.07.2021 – atribuit

Valoare= 1028.30 LEI cu TVA, SC DEDEMAN SRL BACAU;

Materiale de identitate vizuală proiect Elbus – 05.07.2021

Servicii de consultanță – selecția consultanților individuali. Consultanți individuali – studenți tutori – ROSE AG_325_SGU_PV_III – 05.07.2021

Birotică AG 118 – 02.07.2021

Set materiale instruire 2, activitatea A.3. – 2020-2021, pentru sub-proiectul ROSE – ELEVATION, acord grant nr. 214/SGU/NC/II – Facultatea de Arhitectură – 02.07.2021 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: C.O.
Obiectul contractului: furnizare bunuri – Set materiale instruire pentru
studenți, activitatea A.3. (20 tablete cu Stylus Pen) – 2020-2021, ROSE –
ELEVATION
Câștigător: S.C. EAST NET SERVICE S.R.L., Iași, România
Contract nr. 22868/29.07.2021
Valoare contract:  25960,00 lei, fără TVA
Durata: 20 zile lucrătoare livrare/30 zile plată

Piese de schimb pentru reparații curente – 01.07.2021

Scări pentru reparații curente – 01.07.2021

Motocositoare – 01.07.2021 – atribuit

Contract nr. 21402/19.07.2021- SC EUROTECH SRL, 4320 lei fără TVA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.