loader image

Alegeri

Alegeri 2024 – 2029

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va desfășura, conform legislației în vigoare, alegeri academice pentru stabilirea structurilor de conducere ale universității, începând cu conducerea departamentelor și terminând cu alegerea rectorului.

Scrutinurile propriu-zise vor avea loc în primele luni ale anului 2024.

Pe această pagină veți găsi trimiteri către metodologia internă a universității și legislația națională în ceea ce privește desfășurarea alegerilor, dar și documentele publice cu privire la desfășurarea propriu-zisă a procesului electoral.


Conform rezultatelor finale ale referendumului, alegerea Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru mandatul 2024 – 2029 va avea loc pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.


Candidaturi și rezultate

Candidați pentru funcția de rector:

Proceduri și documente


Referendumul pentru desemnarea metodei de selecție a rectorului în mandatul 2024 – 2029

Arhivă

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.