loader image

Februarie 2020

Servicii de asistență tehnică pentru inovare organizațională și/sau marketing – proiect PNIII 9PFE – 28.02.2020

Erată: Moneda în care este exprimat prețul contractului va fi lei sau euro

Mobilier  – ROSE AG_ 260_SGU_NC_II – 28.02.2020 – anulat

Procedura anulata – nu au fost indeplinite cerintele minime de ofertare.

Echipamente IT proiect POCU SMARTER – 27.02.2020 – atribuit

Erată: Se prelungește termenul de depunere al ofertelor până la data de 09.03.2020 ora 10.00

Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 7 – Atribuite operatorului economic S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L., contract nr. 6910 / 18.03.2020, în valoare de 28.626,00 lei, fără TVA
Lotul 6 – Atribuit operatorului economic S.C. Dante International S.A., contract nr. TX70/23.03.2020, în valoare de 8.067,21 lei, fără TVA

Echipamente IT  – ROSE AG_ 260_SGU_NC_II – 27.02.2020 – anulat

Procedura anulata. Termen de valabilitate oferte depasit.

Set materiale instruire pentru studenți ROSE – ELEVATION – 26.02.2020 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: C.O.
Obiectul contractului: Set materiale instruire pentru studenți ROSE – ELEVATION
Câștigător: S.C. STEF S.R.L., Iași, România
Contract nr. 9812/19.05.2020
Valoare contract: 663,58 lei fără TVA

Servicii de reparare și întreținere echipamente de securitate – MC – 24.02.2020

Reparații curente la sistemul de iluminat exterior din campusul studențesc Tudor Vladimirescu – 24.02.2020 – atribuit

Erată: A se publica pe SICAP cu codul CPV: 45453000-7.

S-a atribuit prin contract nr. 6902/18.03.2020, S.C. GENERAL TEHNIC
S.R.L.- 30.620,23 lei fara TVA.

Materiale organizare Campanie de Constientizare – ROSE grant 260 – Workshop – 24.02.2020 – atribuit

S.C. LEMINGS S.R.L., comanda nr. 6072/09.03.2020, valoare 1824,27  lei cu TVA.

Mobilier – Mec4Pass – 21.02.2020

Electronice – Mec4Pass – 21.02.2020

Telefonie mobilă – 21.02.2020 – atribuit

Contract nr. 38/24.02.2020, operator economic S.C. ORANGE ROMANIA S.A.,
valoare 65.506,36 lei cu TVA.

Reparații curente la instalații termice din grupuri sanitare cămin T3-T4 – 21.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic S.C. ALFA GREEN INSTAL S.R.L., contractul
nr. 6606 / 16.03.2020, în valoare de 21.780,00 lei, fără TVA

Ciment – Facultatea de Construcții și Instalații – 21.02.2020 – atribuit

Atribuit S.C. ARABESCQUE S.R.L.: 683,62 lei fara TVA

Echipamente și materiale pentru proiectul MRCA, cod PN-III-P1-1-TE-2016-0737 – 20.02.2020

Serviciu de reparare computere personale – DSS – 20.02.2020 – anulat

Anulată procedura în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. c), coroborat cu prevederile art. 212, alin (2), din Legea nr. 98/ 2016.

Lucrări reparații curente Proiect POCU Antreprenorlng – 20.02.2020

Achiziție plăci aluminiu „ACP 9016TRAFFIC WHITE” – 19.02.2020 – atribuit

Atribuit către SC GEPLAST SRL: 2742,56 lei fara TVA

Cartușe toner TC – FICPM – 18.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC VIC INSERO SRL Bucuresti comanda nr.192CH/25.02.2020 în valoare de 248,00lei fără TVA.

Consumabile birou TC – FICPM – 18.02.2020 – atribuit

Contestațiile privind achizițiile, în cadrul sub-proiectului Maximizarea șanselor de reușită și integrare a studenților debutanți și minimalizarea abandonului școlar în cadrul Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”  din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași- ELEVATION – Acord de grant nr. 214/SGU/NC/II, pentru următoarele bunuri și servicii:

  • Echipamente electronice- Bunuri LOT 1 și LOT 2,
  • Set materiale instruire,
  • Reproducere materiale instruire 2019-2020 (tipărire „Ghidul studentului de anul I”),

pot fi depuse, până la data de 20.02.2020, ora 13:00.

Lot 1 operatorului economic SC Shatter SRL Iași comanda nr.179CH/27.02.2020 în valoare de 268,42 lei fără TVA.
Lot 2 operatorului economic SC Shatter SRL Iași comanda nr.183CH/27.02.2020 în valoare de 237,49 lei fără TVA.
Lot 3 operatorului economic SC Shatter SRL Iași comanda nr.186CH/27.02.2020 în valoare de 99,75 lei fără TVA.

Reactivi TC – FICPM – 17.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC REDOX LIFE TECH SRL OTOPENI contract nr.5611/03.03.2020 în valoare de 8.979,95 lei fără TVA.

Sticlărie de laborator TC – FICPM – 17.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC SOLANTIS SRL Bucuresti comanda nr.125CH/17.02.2020 în valoare de 3.090,00lei fără TVA

Erată: La poz.1 și 2 se dorește ca dispenserele să fie livrate cu certificat de etalonare cu sigla RENAR.

Accesorii pentru videoproiectoare – 13.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic  SC SC GIROS COMPANY S.R.L., contract nr. AC 31/26.02.2019 in valoare de 2.900,00 lei fara TVA.

Imprimante 3d și kit robot din cadrul proiectului ROSE AG 215 – 12.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC IRIS ROBOTISC SRL , contract nr. 6655 din data de 16.03.2020 in valoare de 6.108,29 lei fara TVA.

Corpuri de iluminat LED – 10.02.2020 – atribuit

atribuit operatorului economic SC Frigorifica SRL Galati
comanda nr.125CH/17.02.2020 în valoare de 3.246,13 lei fără TVA.

Piese pentru reparații calculatoare – 06.02.2020 – atribuit

Atribuit operatorului economic: SC QUARTZ MATRIX  SRL, contract nr. AC 26/19.02.2020 in valoare 14.039,00 lei fara TVA.

Servicii de reparare uşi acces imobil ETH şi servicii de reparare uşi acces imobil EN – 06.02.2020 – atribuit

valoare= 29802,26 LEI fara TVA,SC HISTRIA INTERNATIONAL SRL Bucuresti

Materiale proiect ROSE – CIVIC – 05.02.2020 – atribuit

Metoda de achiziție aplicată: A.D. on-line
Obiectul contractului: Materiale proiect ROSE – CIVIC
Câștigător: S.C. SHATTER S.R.L., Iasi, Romania Contract nr. 4054/14.02.2020 Valoare contract: 3.028,18 lei fara TVA
Durata: 30 zile livrare/30 zile plata

Serviciu de reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași – 04.02.2020 – atribuit

ERATĂ: Pentru ușa echipamentului pentru congelare 14001 Rightway cu număr de inventar 25622 se acceptă ca termen de prestare a serviciului maxim 90 de zile de la semnarea contractului, deoarece fiind un ansamblu de structură și nu o piesă de schimb usuală nu există pe stoc în mod obișnuit.

Atribuit operatorului economic S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., contractul nr. 4715 / 21.02.2020, în valoare de 12.155,19 lei fara TVA

Achiziție „Materiale/consumabile pentru instruire ROSE-Mec4Pass” – 04.02.2020

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.