loader image

August 2019

Tuburi de grafit – FICPM – 30.08.2019 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC ANALYTIK JENA ROMANIA SRL Bucuresti, comanda 1136CH/05.09.2019, în valoare de 3.534,00 lei, fără TVA.

Table albe și sistem de videoproiecție – ETTI – 30.08.2019

Diverși reactivi contract 65– FICPM – 29.08.2019 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC DECORIAS SRL Iasi, comanda 1130CH/03.09.2019, în valoare de 2.287,62 lei, fără TVA.

Proiectare și execuție lucrări alte cheltuieli de investiție, amenajare parcări înierbate, campus academic, anexa Imobil T-Rectorat și Imobil ETH – 29.08.2019

Diverse indicatoare de securitate – 29.08.2019

Reparații curente săli de consiliere cămin T15, T17, T18 – FDI-2019-0120 – 28.08.2019 – anulat

Nu a fost depusă nicio ofertă.

Servicii de testare a metodelor și echipamentelor AQ575 – FICPM – 28.08.2019 – atribuit

operatorului economic  SC Valdo SRL iasi,comanda 1114CH/03.09.2019, în valoare de 2.490,00lei, fără TVA.

Hârtie de filtru și benzi indicatoare de pH contract 65- FICPM – 28.08.2019 – atribuit

Lot 1 operatorului economic S.C. DECORIAS SRL Iasi, comanda
1107CH/03.09.2019 in valoare de 498,30 lei, fara TVA
Lot 1 operatorului economic S.C. DECORIAS SRL Iasi, comanda
1109CH/03.09.2019 in valoare de 145,39 lei fără TVA.

Pâlnii de separare contract 65 – FICPM – 28.08.2019 – atribuit

atribuit operatorului economic: SC SOLANTIS SRL Bucuresti,
comanda 1096CH/03.09.2019 în valoare de 133,00 lei, fără TVA.

Seringă cromatografică și filtre contract 65– FICPM – 28.08.2019 – atribuit

Lot 1 operatorului economic  S.C. SOLANTIS SRL Bucuresti, comanda 1098CH/03.09.2019,in valoare de 460,00 lei, fara TVA
Lot 1 operatorului economic  S.C. SC CCS MESSYSTEME Control & Monitoring Systems S.R.L.Bucuresti, comanda 1103CH/03.09.2019,in valoare de 233,00 lei fără TVA.

Table școlare – FICPM – 27.08.2019 – atribuit

Atribuit operatorului economic SC EURODIDACTICA SRL, București comanda 1164CH/10.09.2019, în valoare de 725,00 lei, fără TVA

Material lemnos – cherestea – 26.08.2019

Aparat de curăţare cu apă sub presiune – 26.08.2019

Lucrări de reparații curente rețea termică – 26.08.2019

Echipamente și materiale pentru grantul ARUT nr. 66 – 23.08.2019

Lucrări de reparații curente a tâmplăriei exterioare a Sălii de lectură a Bibliotecii și a Aulei „Carmen Sylva” – 22.08.2019

Servicii de instalare întreținere aparate de purificare apă – 21.08.2019 – atribuit

atribuit operatorului economic: SC LA FANTANA S.R.L.Bucuresti, contract nr.1906705.09.2019, în valoare de 2.688,00 lei, fără TVA.

Laptop – proiect RE-BUILT – 12.08.2019 – atribuit

Atribuit către S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.: 5.617,00 lei fără TVA

Evaluare teren neconstruibil 509 mp, proprietatea Zahariuc Maria – 07.08.2019 – atribuit

Atribuit catre PFA Florescu Valentina Oana cu valoarea de 4.000,00 lei, fara TVA.

Reparații curente teren sport sintetic nr. 4 – 05.08.2019 – atribuit

Atribuit ofertantului SC INTERFLOOR SOLUTIONS SRL, contract nr. 22385/01.10.2019, valoarea de 209.113,6 lei fara TVA.

Anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener entitate privată pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – 02.08.2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui Partener, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6Educaţie şi competenţe – 02.08.2019 – anulat

Evaluare teren neconstruibil 509 mp, proprietatea Zahariuc Maria – 02.08.2019

Lucrări de reparații curente tablouri electrice – imobil AC – 01.08.2019

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.