loader image

Masterat

Admitere la master

Pentru a te familiariza cu pașii necesari admiterii, poți consulta manualul de utilizare și cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.


Numărul de locuri – septembrie 2021

FacultateaBugetTaxăCandidați români de pretutindeni
Automatică şi Calculatoare 41 603
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” 71 48
Construcţii şi Instalaţii9020112
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 53 601
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei5 651
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 30 263
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 63 508
Mecanică 54 158
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 30 237
Design Industrial și Managementul Afacerilor1334511
TOTAL57073645

Numărul de locuri – iulie 2021

FacultateaBugetTaxă
Automatică şi Calculatoare 149 79
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” 130 50
Construcţii şi Instalaţii230 217
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 136 60
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei140 70
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 168 30
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 142 58
Mecanică 170 190
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 130 33
Design Industrial și Managementul Afacerilor20245
TOTAL1597832

Calendarul admiterii

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Domeniul Ingineria Sistemelor

și

Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 21 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere acte în original  26- 29 iulie
 • Afișare rezultate finale: 30 iulie

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 22 – 24 septembrie septembrie
 • Afișare rezultate finale: 25 septembrie
Pentru programele de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2021

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 21 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleza: 23 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere acte în original  26- 29 iulie
 • Afișare rezultate finale: 30 iulie
 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 18 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 20 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 22 – 24 septembrie septembrie
 • Afișare rezultate finale: 25 septembrie


Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12 – 28 iulie
 • Proba eliminatorie de engleză (admis/respins): 12 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 21 septembrie
 • Proba eliminatorie de engleză (admis/respins): 6 – 21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 28 – 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 14 iulie, 19 – 21 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14, 19, 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 26 iulie
 • Depunere acte în original:26 – 28 iulie
 • Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17, 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 22 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15-16, 22-23 și 27-28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 10, 17 și 21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 29 iulie – 2 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 28 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:
  • Domeniul Inginerie industrială: 20, 28 și 29 iulie
  • Domeniul Inginerie și management: 19, 26 și 29 iulie
  • Domeniul Inginerie Chimică: 24 și 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 30 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Rezultate finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu:
  • Domeniul Inginerie industrială: 12, 20 și 21 septembrie
  • Domeniul Inginerie și management: 10, 17 și 22 septembrie
  • Domeniul Inginerie Chimică: 18 și 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte in original: 23-24 septembrie Rezultate finale: 25 septembrie


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.