preloder

Masterat

Admitere la master

Vezi situația înscrierilor pe facultăți, actualizată în timp real, la licență și la master.

Număr locuri septembrie 2019

FacultateaBugetÎnscriși bugetTaxă
Automatică şi Calculatoare5543
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”3046
Construcţii şi Instalaţii40 97
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 10 59
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei18 64
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată19 28
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 15 53
Mecanică 31 116
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 18 29
Design Industrial și Managementul Afacerilor 5545
TOTAL 291 580

Număr locuri cetățeni de etnie romă: 12
Număr înscriși: 0


IMPORTANT – Rezultatele admiterii, sesiunea iulie 2019, le puteți consulta la linkul următor

Vezi situația înscrierilor pe facultăți, actualizată în timp real, la licență și la master.

Calendarul admiterii

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Domeniul Ingineria Sistemelor

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie 
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere acte în original:
 • Etapa I: 24 – 25 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
 • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20, 23 septembrie septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie
Pentru programele de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 23 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere acte în original:
 • Etapa I : 24 – 25 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
 • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 18 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie
 • Depunere acte în original:  20, 23 septembrie septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere acte în original:
 • Etapa I: 24 – 25 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
 • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20, 23 septembrie septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie
Pentru programele de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 15 – 20 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 23 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
 • Depunere acte în original:
 • Etapa I: 24 – 25 iulie
 • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
 • Etapa II: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 18 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20, 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie
Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis / respins: 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii: 27 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis / respins: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii: 21 septembrie
 • Depunere acte in original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Termen limită acte în original: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15 – 19  septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Termen limita acte in original: 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Completare acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie
 • Rezultate finale: 7 septembrie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Completare acte în original: 21 – 24 septembrie
 • Rezultate finale: 24 septembrie


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 11 iulie, 15 iulie, 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 11 iulie, 15 iulie, 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 13 și 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 și 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 12, 16, 19 și 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13, 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Afișarea rezultatelor: 26 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Depunerea actelor în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 9 – 19 septembrie
 • Depunerea actelor în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Depunere acte în original: 31 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor:  9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor de specialitate: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Rezultate finale: 24 septembrie

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 26 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie


Numărul de locuri

FacultateaBugetTaxă
Automatică şi Calculatoare 148 49
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” 129 50
Construcţii şi Instalaţii 230 110
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 135 60
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 140 70
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 167 30
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 141 58
Mecanică 168 223
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 128 40
Design Industrial și Managementul Afacerilor 202 50
TOTAL 1588 740

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.