preloder

Masterat

Admitere la master

IMPORTANT! Linkul pentru înscriere online va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere. Numărul de locuri prezentat pe această pagina este cu titlu informativ, urmând a fi confirmat ulterior de către Ministerul Educației.

Calendarul admiterii

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Domeniul Ingineria Sistemelor

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 18 iulie 
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere acte în original:
  • Etapa I: 23 – 25 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
  • Etapa II: 27 – 28 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere acte în original: 21, 22 septembrie septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie
Pentru programele de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 18 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 22 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere acte în original:
  • Etapa I : 22 – 25 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
  • Etapa II: 27 – 28 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere acte în original: 21, 22 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 18 iulie 
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere acte în original:
  • Etapa I: 23 – 25 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
  • Etapa II: 27 – 28 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere acte în original: 21, 22 septembrie septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Pentru programele de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 18 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 22 iulie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere acte în original:
  • Etapa I : 22 – 25 iulie
  • Afișare rezultat etapa I: 25 iulie
  • Etapa II: 27 – 28 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză: 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere acte în original: 21, 22 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Pentru programele de master în limba română

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 7 – 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie
Pentru programul de master în limba engleză

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 7 – 24 iulie
 • Proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis / respins: 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Proba eliminatorie de limba engleză, notată cu admis / respins: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte in original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții și Instalații

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 22 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 24 iulie
 • Termen limită acte în original: 31 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită acte în original: 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 7 – 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie


Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 11 iulie, 15 iulie, 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 11 iulie, 15 iulie, 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 26 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 15, 17, 22 și 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 14, 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Afișarea rezultatelor: 26 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Depunerea actelor în original: 26 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului: 20 septembrie
 • Depunerea actelor în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Mecanică

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 13 – 24 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 13 – 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27-29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor:  9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor de specialitate: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 20-23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Sesiunea iulie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 23 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie
 • Depunere acte în original: 27 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 29 iulie

Sesiunea septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 18 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Sesiunea iulie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10 – 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 26 – 29 iulie

Sesiunea septembrie 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 9 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie
 • Depunere acte în original: 20 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 23 septembrie


Numărul de locuri

FacultateaBugetTaxă
Automatică şi Calculatoare 148 49
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” 129 50
Construcţii şi Instalaţii 230 110
Construcţii de Maşini şi Management Industrial 135 60
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 140 70
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 167 30
Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 141 58
Mecanică 168 223
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 128 40
Design Industrial și Managementul Afacerilor 202 50
TOTAL 1588 740

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.