preloder

Achiziții publice

Achiziții luna curentă – Iunie 2019

Aparat de aer condiționat contract 65– FICPM – 24.06.2019

Mobilier uz didactic pentru Proiect POCU 107847 – 24.06.2019

Inventar moale – 21.06.2019

Mobilier didactic – ROSE – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 21.06.2019

Consumabile laborator BioTIT – 21.06.2019

ERATĂ: Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 26.06.2019 ora 10:00.Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini este 25.06.2019, ora 12:00.

Pachet consumabile laborator – HEAMED – 21.06.2019

ERATĂ: Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 26.06.2019 ora 10:00.Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini este 25.06.2019, ora 12:00.

Materiale laborator proiect ROSE-ACADEMICA – 21.06.2019

Consumabile papetărie pentru proiect POCU 107847 – 21.06.2019

Echipamente IT partea a doua pentru proiect POCU 107847 – 21.06.2019

Echipamente de laborator pentru proiectul ACADEMICA – 21.06.2019

Pachet aer condiționat, dulapuri arhivare – 20.06.2019

Jaluzele verticale contract 5P – FICPM – 20.06.2019

Coloana HPLC separare monozaharide – FICPM – 20.06.2019

Lampi pentru spectrofotometru Jasco V- 550″– FICPM – 20.06.2019

Achiziții contract 2514P – 20.06.2019

Selecție parteneri pentru proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – 20.06.2019

Servicii consultanta studenti tutori ROSE RCM TUIASI – 18.06.2019

Servicii consultanta profesori supraveghetori ROSE RCM TUIASI – 14.06.2019

Materiale de lucru – ROSE – I like IT@ETTI.Tuiasi.ro – 14.06.2019

Materiale diseminare – ROSE – I like IT@ETTI.Tuiasi.ro – 14.06.2019

Lucrări de reparații curente a spații didactice ETTI – 14.06.2019

Chitanțiere – IEEIA – 14.06.2019

Lucrari de reparatii curente si igienizare laborator C2-6 – 14.06.2019

Servicii de transport, cazare si masa  pentru vizita de studii proiect ROSE – 119/SGU/PV/II – CREATIVE – Facultatea TPMI – 14.06.2019

ERATA: la punctul 8 din invitatia de participare nu se va lua in considerare sintagma „ce trebuie sa includa si furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie”.

Imprimantă 3D – 14.06.2019

Sonometru digital – 14.06.2019

Roll-up, banner, proiect ROSE AG 120 – 14.06.2019

Birotica, papetarie si kit participant – ROSE AG 120 – 14.06.2019

Erată: Se va utiliza invitatia de participare in format .odt. Nu se va utiliza invitatia de participare in format PDF.

Servicii de spălătorie și curățătorie – campus studențesc Tudor Vladimirescu – 14.06.2019

Produse IT – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019

Servicii de consultanță (SCI) – CONSULTANȚI CADRE DIDACTICE – proiect ROSE – 119 – CREATIVE – Facultatea TPMI – 13.06.2019

NOTIFICARE: referitoare la Criteriile de Calificare si Selectie si punctajul acordat – se vor utiliza pentru ofertare conditiile din „Invitatia de participare actualizata”.

Servicii de consultanță (SCI) – TUTORE STUDENT – proiect ROSE – 119 – CREATIVE – Facultatea TPMI – 13.06.2019

Servicii de consultanță individuală – Tutori studenți – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019

Servicii de consultanță individuală – profesori supraveghetori – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019

Obiecte și accesorii IT – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019

Mobilier didactic – ROSE – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019 – anulat

Bunuri „Kitul participantului” – ROSE – Școala de Vară pentru Elevi ,,I.Like.IT@ETII.TUIASI.RO” – 13.06.2019

Servicii transport activitati recreative ROSE RCM TUIASI – 13.06.2019

Kit elev personalizat ROSE – RCM TUIASI – 13.06.2019

Reparații curente – instalații sanitare imobile HGIM – 12.06.2019

ERATA: Se prelungeste termenul de depunere a ofertelor pana la data de 18.06.2018, ora 10.00, deoarece ziua de 17.06.2018 este zi libera prin lege.

Materiale instruire si informare personalizate – proiect ROSE – 119 CREATIVE – Facultatea TPMI – 12.06.2019

CLARIFICARI: referitoare la reperele „Caiet A4,personalizat” si „Program școala de vara” din Lotul 1 „Kitul participantului, personalizat” si prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 20.06.2019, ora 14:00.

Lucrari de constructie – Copertina anexa imobil Material Rulant Facultatea de Mecanica – 12.06.2019

Servicii de servire a mesei – ROSE – I.Like.IT – 11.06.2019

Servicii de transport – ROSE – I.Like.IT – 11.06.2019

Piese și ulei pentru motocositoare – 11.06.2019

Serviciu de constatare și reparare echipamente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din Iași – 11.06.2019

Sistem de evacuare gaze arse AAS contract 65 – FICPM – 11.06.2019

Servicii de consultanta individuala experti activitati social-culturale – 11.06.2019

Servicii de consultanta individuala tutori profesori supraveghetori (an I de implementare), proiect ROSE AG120 – 11.06.2019

Computer portabil contract GNA 61 – FICPM – 10.06.2019

Instalare spectrofotometru AA contract 65 – FICPM – 10.06.2019 – atribuit

atribuit operatorului economic S.C. NITECH SRL Bucuresti
comanda 690CH/18.06.2019,in valoare de 4.015,00 lei,fara TVA.

Acetona, contract 65 – FICPM – 10.06.2019 – atribuit

atribuit operatorului economic  S.C. AQUATOR SRL Iasi
comanda 685CH/18.06.2019,in valoare de 522,59 lei,fara TVA.

Pal melaminat – FICPM – 10.06.2019

Echipamente IT – Calculatoare desktop complet echipate și Camera foto pentru digitizare proiect ROSE 119-CREATIVE – 10.06.2019

Materiale, obiecte mică valoare, echipamente – proiect ROSE, AG 120 – 10.06.2019

Accesorii pentru aparate de laborator – MC – 06.06.2019

Aparate de aer condiționat – AC – 06.06.2019

Apă minerală – ARH – 06.06.2019

Servicii de revizie generală, reparare și întreținere sistem de semnalizare incendii – FHGIM – 06.06.2019

Servicii de mentenanță sisteme de alarmă, supraveghere video, control acces – FHGIM – 06.06.2019

Carton pentru desen – ARH – 06.06.2019

Servicii catering proiect ROSE-ACADEMICA – 06.06.2019 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: AD on-line
Obiectul contractului: Servicii catering proiect ROSE-ACADEMICA
Castigator: S.C. EXPERT GUSTO & CO S.R.L., Iași, judetul Iasi
Comanda nr. 478/14.06.2019
Valoare comanda: 765,00 lei fara TVA
Durata contractului: serviciile se presteaza in data de 24.06.2019 si 06.07.2019; plata: 30 zile de la receptie

Servicii de transport rutier de persoane proiect ROSE AG120 – 06.06.2019 – atribuit

Materiale proiect ROSE-ACADEMICA – 05.06.2019 – atribuit

Metoda de achizitie aplicata: AD on-line
Obiectul contractului: Materiale proiect ROSE-ACADEMICA
Castigator: S.C. SHATTER S.R.L., Iași, judetul Iasi
Contract nr. 13306/19.06.2019
Valoare contract: 8.892,22 lei fara TVA
Durata contractului: termen de livrare: 21.06.2019; plata: 30 zile de la receptie

Echipamente pentru proiectul ACADEMICA – 05.06.2019

Servicii de transport vizită de studii ROSE-RCM TUIASI – 04.06.2019

Servicii de transport extern pentru proiect ROSE-RCM TUIASI – 03.06.2019

Arhiva anunțuri achiziții:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.