loader image

Achiziții publice

Achiziții luna curentă – Septembrie 2021

Agitator cu senzor IR, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Agitator magnetic, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Termoregulator digital, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Baie de ultrasonare, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Reactivi, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Kit mentenanta compresor, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Service mentenata reometru, contract GI/P27 – FICPM – 24.09.2021

Sticlărie, contract GI/P31 – FICPM – 24.09.2021

Aparat de extractie SOXHLET, contract GI/P31 – FICPM – 24.09.2021

Revizie și mentenanță cameră climatică dublă FEUTRON – CI – 24.09.2021

Produse metalice Școala Doctorală – CI – 24.09.2021

Pulverizatoare și dezinfectant – ETTI – 24.09.2021

Aparate de aer condiționat – DSS – 24.09.2021

Produse informative si de promovare – proiect POC ACCESS2020, Cod MySMIS: 107417 – 23.09.2021

Accesorii informatice, contract PCE56 – 23.09.2021

Cartușe toner, contract 12619 – FICPM – 23.09.2021

Serviciu de mentenanță mașină universală de încercări INSTRON 8801 – Facultatea de Mecanică – 23.09.2021

Servicii de reparații ușă automată, tip MANUSA, imobil ETH – 23.09.2021

Echipamente și materiale proiect granturi interne – 23.09.2021 – anulat

Se anulează în baza art 55 din HG 395/2016, deoarece autoritatea contractantă dorește să modifice specificațiile tehnice din invitația de participare, iar aceste modificări vor afecta elementele ce descriu contextul achiziţiei publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit.

Serviciu de reparare periferice informatice – DSS – 22.09.2021

Achiziție seturi instruire 2021-2022 – AG 368 Anexa 5.2.2 – 21.09.2021

Achiziție servicii de consultanță 10 consultanți individuali – studenți tutori – AG 368 – 21.09.2021

Laptop și accesorii, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Lampă UV, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Perhidrol contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Multifuncțională contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Imprimanta contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Cartușe și tonere, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Sticlărie, contract 497PED – FICPM – 20.09.2021

Servicii de asistență tehnică analitică, contract PCE39/2021 – FICPM – 20.09.2021

Materiale întreținere sistem supraveghere – 17.09.2021

Avizire și instrumente de măsurat – Facultatea de Mecanică – 17.09.2021

Serviciu de prestare în vederea achiziționării unui Responsabil energetic și mentenanța preventivă – 17.09.2021

Materiale înlocuire țeavă pluvială subsol cladire – Facultatea de Arhitectură – 17.09.2021 – atribuit

S-a atribuit contractul societății MCM Design SRL cu suma ofertata de 200 lei, fără TVA.

Panouri separatoare – ETTI – 17.09.2021

Materiale laborator GI/P6 – 17.09.2021

Materiale laborator GI/P20 – 17.09.2021

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 16.09.2021

Pachet soluții pentru electrozi – 15.09.2021

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de
24.09.2021, ora 10.

Pachet nanoparticule – 15.09.2021

Se prelungeste termenul de depunere al ofertelor pana la data de
24.09.2021, ora 10.

Flacoane din sticlă – 14.09.2021

Pachet baie ultrasonică – 14.09.2021

Materiale întreținere – 10.09.2021

Reparații curente 4 spații pentru consilierea studenților – FDI-2021-0360 – 09.09.2021

Materiale pentru proiectul FDI 0354/2021 – 09.09.2021

„Piese de schimb pentru bariera acces auto și sisteme de Securitate ETTI” – 09.09.2021

„Materiale Şcoală Doctorală-IEEIA” – 09.09.2021

Materiale reparații sisteme de alarmare – Facultatea de Construcții și Instalații – 09.09.2021

Piese de schimb pentru echipamentele aparținând liniei de vânzări și management cantină – 09.09.2021 – anulat

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

Materiale proiect ROSE-ACADEMICA – 08.09.2021

Materiale proiect PN III/PED 433/2020 – 08.09.2021

Aparate de aer condiționat – DSS – 06.09.2021 – anulat

Deoarece, până la data limita precizată în Invitația de participare, nu s-a primit nicio ofertă, se prelungește perioada de depunere a ofertelor până la data de 16.09.2021, ora 12:00.

Anulată în conformitate cu prevederile art. 212, alin (1), lit. a), din
Legea nr. 98/ 2016, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.

Papetarie, rechizite si alte materiale Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1921 – 03.09.2021

Materiale laborator GI/P6 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Materiale laborator GI/P20 – 02.09.2021 – anulat

Se anuleaza procedura de achizitie, deoarece nu a fost depusa nici o oferta conforma

Service echipamente de ridicat și echipamente sub presiune – 02.09.2021

Arhiva anunțuri achiziții:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.