preloder

Achiziții publice

Achiziții luna curentă – August 2019

Lucrări de reparații curente a tâmplăriei exterioare a Sălii de lectură a Bibliotecii și a Aulei „Carmen Sylva” – 22.08.2019

Servicii de instalare întreținere aparate de purificare apă – 21.08.2019

Laptop – proiect RE-BUILT – 12.08.2019

Evaluare teren neconstruibil 509 mp, proprietatea Zahariuc Maria – 07.08.2019 – atribuit

Atribuit catre PFA Florescu Valentina Oana cu valoarea de 4.000,00 lei, fara TVA.

Reparații curente teren sport sintetic nr. 4 – 05.08.2019

Anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener entitate privată pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – 02.08.2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui Partener, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6Educaţie şi competenţe – 02.08.2019

Evaluare teren neconstruibil 509 mp, proprietatea Zahariuc Maria – 02.08.2019

Lucrări de reparații curente tablouri electrice – imobil AC – 01.08.2019

Arhiva anunțuri achiziții:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.