preloder

Achiziții publice

Achiziții luna curentă – Ianuarie 2020

Servicii de documentare pentru elaborarea unei cereri de finanțare în cadrul programului Erasmus+ 2020 – 20.01.2020

Servicii de reparare Spectofotometru de Absorbție Atomică – FICPM – 20.01.2020

Serviciu de colectare, transport, eliminare deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase – 17.01.2020

Lucrări de reparații curente ușă – 17.01.2020

Aparat de aer condiționat – FICPM – 17.01.2020

Accesorii pentru laboratoare – 16.01.2020

Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS – 15.01.2020

Laptop Work Station – Facultatea de Construcții și Instalații – 15.01.2020

Ghid student an I – pentru proiectul ROSE-CIVIC – 14.01.2020

Componente IT pentru Grant ARUT GnaC2018_39 ETTI – 14.01.2020

Servicii de editare și tipărire cărți – 09.01.2020

Arhiva anunțuri achiziții:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.