preloder

Achiziții publice

Achiziții luna curentă – Iulie 2020

Echipamente IT – ROSE AG_ 260_SGU_NC_II – 03.07.2020

Mobilier – ROSE AG_ 260_SGU_NC_II – 03.07.2020

Mobilier Proiect POCU AntreprenorIng – 03.07.2020

Lucrări de reparații curente săli de curs și laboratoare – imobil AC – 02.07.2020

Achiziție servicii training de comunicare digitală pentru cursuri on-line în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2020-0157 – 02.07.2020

Invitație de participare pentru achiziția de mobilier didactic 2020 – bibliotecă de depozitare – 01.07.2020

Invitație de participare pentru achiziția de materiale / obiecte de mică valoare / echipamente IT și software 2020 – 01.07.2020

Generator de aerosoli – 01.07.2020

Reîncărcare butelii de azot – 01.07.2020 – erată

Termenul de depunere al ofertelor se prelungește până pe data de 08.07.2020, ora 10.00.

Arhiva anunțuri achiziții:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.