preloder

Doctorat / Admitere candidați

Admiterea românilor de pretutindeni

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca și la cetățenii români

Admiterea cetățenilor străini din state aflate în afara spațiului comunitar

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă străină se realizează în aceleași conditii ca și la cetățenii români


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.