loader image

Doctorat – Admitere 2021

Doctorat – Admitere 2021

Dosarul cu acte va fi încărcat inițial online în cele două perioade de înscriere și ulterior depus și în original.

Termenul limită pentru depunerea actelor în original pentru studenții doctoranzi admiși pe locurile finanțate de la buget: 28.09.2021

Perioade de înscriere:

  • Sesiunea I – 5 – 15 iulie 2021
  • Sesiunea a II-a – 1 – 20 septembrie 2021, ora 09

Program înscrieri: între 11.00 – 14.00

Colocviul de admitere – 20 – 24 septembrie 2021
Testul la limba străină –
se va susține la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), astfel:

  • în data de 16.07.2021 pentru candidații înscriși în sesiunea I;
  • în data de 17.09.2021 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către: 
      • absolvenții de lungă durată ai TUIASI (5 ani);
      • absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care funcționează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru susținerea testului este:

  • 80 de lei pentru absolvenții TUIASI;
  • 100 de lei pentru absolventii altor universități.

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de doi ani.

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limba straină doctorat – LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.

IMPORTANTInformații privind modalitatea de susținere a testului de limbă străină! În cazul în care aveți un certificat de competență lingvistică, îl veți trimite pe e-mail cadrului didactic de la facultatea unde v-ați inscris pentru a fi echivalat sau nu, după caz.


I. Admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Cuantumul actual al burselor – Ordin 3329/2018
4. Planificarea colocviului de admitere la doctorat – Comisiile de admitere – Comisiile de contestație – Criteriile de selecție – Tematica și bibliografia
5. Procedura de admitereFormulare

Taxa de școlarizare – În anul universitar 2021 – 2022, taxa de școlarizare anuală este în cuantum de 3.000 lei la toate facultățile. Taxa se va achita la facultatea la care va fi înmatriculat studentul doctorand.


II. Admiterea cetățenilor români de etnie rromă

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat – sunt aceleași ca pentru cetățenii români
2. Numărul de locuri


III. Admiterea românilor de pretutindeni

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat – aceleași ca pentru cetățenii români, la care se adauga ANEXA 3 (declarația de apartenență).
Candidații din Republica Moldova nu trebuie sa prezinte la dosar Declarația de apartenența la identitatea culturală română
2. Metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România – aceeași ca cea de anul trecut
3. Criterii admitere și numărul de locuri


IV. Admiterea cetățenilor străini din state aflate în afara Spațiului Comunitar

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași conditii ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat 
2. Metodologie admitere străini – valabilă cea emisa în 2017.
3. ANEXA 2 – Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii / Application for the issuance of letter of acceptance to studies / Demande d’application pour la lettre d’acceptation aux etudes –   PDF / WORD
4. Calendar depunere dosare:
– Depunerea dosarelor pentru transmiterea la MEN în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii: 01.04 – 23.07.2021;
– Perioada de înscriere: 01.09.2021 – 16.09.2021;
– Susținerea colocviului de admitere: 20.09.2021 – 24.09.2021, respectând planificarea transmisa de CCPD-uri.


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.