preloder

Doctorat – Admitere 2019

Doctorat – Admitere 2019

Perioade de înscriere

  • Sesiunea I – 1 – 26 iulie 2019
  • Sesiunea a II-a – 2 – 19 septembrie 2019

Colocviul de admitere – 23 – 25 septembrie 2019
Testul la limba străină –
se va susține la ora 10.00, la Catedra de Limbi străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului), etaj 5, astfel:

  • la data de 10 iulie 2019 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie; 
  • la data de 20 septembrie 2019 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni.

Testul de competență lingvistică va fi susținut de către: 
      • absolvenții TUIASI din promoțiile anterioare anului 2005;
      • absolvenții altor universități care nu au un astfel de certificat.

Sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, franceză, germană, precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care functionează în cadrul unversităților acreditate, dacă sunt în termen de valabilitate.

Taxa pentru susținerea testului este:

  • 80 de lei pentru absolvenții TUIASI;
  • 100 de lei pentru absolventii altor universități.

În cuantumul acestei taxe, candidaților li se vor elibera certificate recunoscute național, valabile pentru o perioadă de doi ani.

Taxa se va achita în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – Cod fiscal 4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; Obiectul plății – Taxă susținere test limba straină doctorat – LINGUATEK). La susținerea testului veți face dovada plății acestei taxe.


I. Admiterea cetățenilor români, a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat
2. Locurile pentru admiterea la doctorat
3. Cuantumul actual al burselor – Ordin 3329/2018
4. Planificarea colocviului de admitere la doctorat 
5. Comisiile de admitere
6. Comisiile de contestatie
7. Criteriile de selectie
8. Tematica si bibliografia
9. Procedura de admitere  / Formulare

Taxa de școlarizare – În anul universitar 2019 – 2020, taxa de școlarizare anuală este în cuantum de 3.000 lei la toate facultățile. Taxa se va achita la facultatea la care va fi înmatriculat studentul doctorand.


II. Admiterea cetățenilor români de etnie rromă

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat – sunt aceleași ca pentru cetățenii români
2. Numarul de locuri


III. Admiterea românilor de pretutindeni

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași condiții ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat – aceleași ca pentru cetățenii români, la care se adauga ANEXA 3 (declarația de apartenență)
2. Metodologie de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România – aceeași ca cea de anul trecut
3. Criterii admitere și_numărul de locuri


IV. Admiterea cetățenilor străini din state aflate în afara Spațiului Comunitar

Susținerea colocviului de admitere și a testului de limbă straină se realizează în aceleași conditii ca la cetățenii români

1. Actele necesare pentru admiterea la doctorat 
2. Metodologie admitere străini – valabilă cea emisa în 2017.
3. ANEXA 2 – Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii / Application for the issuance of letter of acceptance to studies / Demande d’application pour la lettre d’acceptation aux etudes –   PDF / WORD


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.